Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci72
 • absolwenci71
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z bioinformatyki obronione w 2011 r.

organizator:

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2012

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z bioinformatyki obronione w 2011 r.

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich obronionych w Polsce w roku kalendarzowym 2011.

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z szeroko pojętej dziedziny bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, a przede wszystkim zachęta do zastosowania metod i narzędzi bioinformatycznych w pracach naukowych wykonywanych przez magistrantów.

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBI).

Warunki udziału w Konkursie:

• Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie przygotowywane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, które zostały obronione w Polsce w terminie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
• Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub promotorów (w obu przypadkach nagrodę otrzymuje wyłącznie autor).
• Zgłoszenia udziału należy kierować pocztą elektroniczną do przewodniczącego Komisji Konkursowej na adres e-mail: piotr@cs.put.poznan.pl. Zgłaszana do Konkursu praca musi być przesłana jako załącznik w postaci jednego pliku w formacie PDF. Termin zgłoszenia upływa 15 marca 2012 roku.
• Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym, czy może być dopuszczona do Konkursu.
Głównym kryterium oceny prac są walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Wybór najlepszych prac i rozdział nagród przeprowadzany jest przez Komisję Konkursową. Przewodniczący Komisji Konkursowej jest wybierany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego, członkowie wybierani są przez przewodniczącego Komisji. Po upływie terminu zgłoszenia prac i ustaleniu listy prac spełniających kryteria udziału w konkursie, Komisja Konkursowa dokonuje wyboru niezależnych Recenzentów (nie będących promotorami ani opiekunami prac zgłoszonych do konkursu), zajmujących się bioinformatyką i/lub zastosowaniem metod bioinformatycznych w biologii. Ocenę prac przeprowadzają wyłącznie Recenzenci, a Komisja podsumowuje wyniki oceny.

W obecnej edycji Konkursu przewidziano następujące nagrody dla autorów:
• Nagroda główna dla najlepszej pracy magisterskiej: 1000 zł.
• Dwa wyróżnienia po 500 zł.
Nagrody mogą zostać podwyższone w razie otrzymania przez PTBI dofinansowania od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w 2012 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego organizatora można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego: ptbi.org.pl lub pocztą elektroniczną (adres email: ptbi@icm.edu.pl).

Skład Komisji Konkursowej:
dr hab. inż. Piotr Formanowicz, prof. PP (przewodniczący)
dr hab. Anna Gambin, prof. UW
dr hab. Izabela Makałowska, prof. UAM

Termin zgłaszania prac upływa 15 marca 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.ptbi.org.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
.
.

ptbi@icm.edu.pl
ptbi.org.pl