Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne26
 • naukowe30
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie59
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe Młodzi Naukowcy – Kielce 2022

organizator:

Urząd Miasta Kielce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 16.08.2022

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe Młodzi Naukowcy – Kielce 2022

Autorzy najlepszych prac dyplomowych z kieleckich uczelni mają szansę na nagrody. Prezydent Kielc Bogdan Wenta ogłasza Konkurs „Młodzi Naukowcy – Kielce 2022”. Na zgłoszenia jest czas do 16 sierpnia br. do godz. 12:00.

Do konkursu można zgłosić prace magisterskie oraz inżynierskie lub licencjackie, które powstały w uczelniach wyższych i placówkach naukowych w Kielcach w latach 2020-2022 i których wyniki i wnioski mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Kielc. Ich tematyka badawcza powinna wiązać się z szeroko rozumianymi (także w ujęciu historycznym) obszarami funkcjonowania miasta decydującymi o rozwoju zrównoważonym: społeczeństwo, środowisko, gospodarka lub przyczyniać się do promocji osiągnięć naukowych lub technicznych kieleckiego środowiska akademickiego.

Prace do Konkursu mogą być zgłaszane  w terminie do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00  przez ich autorów lub promotorów (za zgodą autora).

Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno zawierać:

 • Wniosek zgłoszenia do Konkursu stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu sporządzony na formularzu, zawierający wszystkie dane i informacje niezbędne do jego rozpatrzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, którego wzór określa Prezydent Miasta Kielce;
 • Streszczenie pracy wraz z istotnymi elementami graficznymi, zawierające wyraźne wskazanie obszaru/dziedziny funkcjonowania miasta, w których może ona znaleźć zastosowanie lub której wyniki mogą być użyte w promocji Kielc oraz przedstawiające w języku nietechnicznym cel i zakres pracy oraz najistotniejsze dane dotyczące możliwości wykorzystania wyników dla rozwoju Kielc (aspekt aplikacyjny, poznawczy, innowacyjny);
 • Pełny tekst pracy, a w razie publikacji wydanych na jej podstawie – również te publikacje;
 • Dwie opinie o pracy, w tym jedna promotora i jedna recenzenta; co najmniej jedna z opinii powinna akcentować aplikacyjne lub promocyjne walory pracy.

Wniosek konkursowy (wzór  określa załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce) lub przesłać na adres korespondencyjny Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City (ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce). Należy także przesłać jego wersję elektroniczną na adres: hsc@kielce.eu 

Pozostałe wymagane Regulaminem Konkursu  dokumenty (streszczenie pracy, pełny tekst pracy, opinie promotora i recenzenta oraz ewentualne publikacje) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: hsc@kielce.eu w formie załączników (np. plik PDF) lub linku/linków do pobrania.

Celem Konkursu jest promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego, a w tym:

 • zachęcenie studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych do podejmowania w swoich pracach tematyki określonej w definicji miasta inteligentnego (Smart City);
 • tworzenie dla młodych, kreatywnych ludzi warunków umożliwiających włączanie się w proces twórczego i innowacyjnego wpływania na rozwój miasta;
 • promocja osiągnięć naukowo-badawczych kieleckich uczelni;
 • lepsze wykorzystanie dorobku prac naukowo-badawczych lokalnych uczelni we wdrażaniu innowacji do realizacji zadań samorządu terytorialnego.

Informacje pochodzą ze strony: kielce.eu

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

hsc@kielce.eu
kielce.eu