Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci57
 • absolwenci53
 • doktoranci14
 • naukowcy9
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie20
 • artystyczne31
 • naukowe29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • międzynarodowe12
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa6
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd23
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z informatyki

organizator:

Dolnośląski Oddział PTI

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2009

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z informatyki

Warunki aplikacji

W konkursie mogą brać udział dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce, których prace dyplomowe dotyczą informatyki oraz zgłoszona na konkurs praca została obroniona jako praca magisterska w roku ogłoszenia konkursu, tj. w okresie od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r.

Wymagane dokumenty:
 • pracę dyplomową w wersji drukowanej oraz w postaci elektronicznej (plik .pdf) wraz z załącznikami niezbędnymi do dokonania oceny (nośnik z oprogramowaniem, zaświadczenie o wdrożeniu, kopia publikacji itp.),
 • wypełnioną przez wszystkich autorów pracy ankietę dostępną na stronie www.pti.wroc.pl,
 • zaświadczenie z uczelni, że zgłoszona na konkurs praca została obroniona jako praca magisterska w roku ogłoszenia konkursu, tj. w okresie od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r.

Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2008 roku.

Prace należy przesłać do:

dr hab. Zygmunt Mazur
Instytut Informatyki Stosowanej
Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Kontakt

Dolnośląski Oddział PTI
.
.

wroclaw@pti.org.pl
http://pti.wroc.pl