Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na maskotkę Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

organizator:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.02.2010

Konkurs na maskotkę Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Konkurs na maskotkę Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci uczęszczające do szkół podstawowych do udziału w konkursie na projekt maskotki, która będzie symbolizować Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, a także promować współpracę pomiędzy partnerami polskimi i zagranicznymi.

Treść bajki jest dostępna na stronie www.ewt.gov.pl

Termin nadsyłania prac:
Prace należy wysłać pocztą, na podany poniżej adres, w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS – MASKOTKA EWT i EISP”.

Każda praca biorąca udział w konkursie powinna zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko autora pracy,
– nazwę maskotki
– krótkie uzasadnienie (maksymalnie 200 znaków), dlaczego właśnie ten projekt maskotki
powinien symbolizować Programy EWT i EISP.

Do pracy należy dołączyć wypełnione formularze stanowiące załączniki do Regulaminu nr 1,2, i 3.

Termin nadsyłania prac upływa 20 lutego 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatorów konkursu, które wyłoni Laureata oraz przyzna ewentualne wyróżnienia. Pełen skład Jury zostanie zamieszczony na stronie w terminie późniejszym.

W konkursie zostanie przyznana nagroda główna dla Laureata najciekawszego projektu maskotki. Jury może również przyznać wyróżnienia.

Nagrodą dla Laureata konkursu jest aparat fotograficzny, sfinansowanie kosztów kursu językowego oraz pluszowa maskotka wykonana zgodnie ze zwycięskim projektem.

W przypadku przyznania wyróżnień, nagrodą dla osób wyróżnionych będzie sfinansowanie kosztów kursu językowego oraz pluszowa maskotka wykonana na podstawie zwycięskiego projektu. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas III Forum Funduszy Europejskich, w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu znajdują się Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Kontakt w sprawie konkursu:
Justyna Śpiewak (tel. 22 330 31 46)
Magdalena Misiak (tel. 22 330 31 65)

Prace należy wysyłać pocztą na adres:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4
Warszawa 00-926

Informacje pochodzą ze strony www.ewt.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4
Warszawa 00-926
tel. 22 330 31 46, 22 330 31 65