Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci77
 • absolwenci76
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne1
 • artystyczne26
 • naukowe49
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie75
 • międzynarodowe8
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa17
 • samorząd30
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logotyp nowego ekocertyfikatu

organizator:

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.10.2012

Konkurs na logotyp nowego ekocertyfikatu

CEL
Stworzenie logotypu nowego ekocertyfikatu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska pod nazwą Zielony Sklep. Certyfikat jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji oraz firmy Tchibo Warszawa.

Ponadto:

 • Stworzenie autorom najciekawszych prac możliwości podjęcia współpracy z Organizatorem i wdrożenia konkursowego projektu.
 • Zwiększenie promocji ekocertyfikatów Organizatorów.
 • Popularyzowanie designu zaangażowanego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Promocja polskich projektantów i polskiego designu.
 • Kształtowanie wśród projektantów postawy projektowania zaangażowanego społecznie i ekologicznie.

INFORMACJE O FUNDACJI
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji ekologicznych w Polsce w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju zrównoważonego. Działa w Polsce od 1991 roku. (www.fpds.pl). Fundacja od wielu lat przyznaje ekologiczne certyfikaty: Zielona Flaga, Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej, Przyjazny Rowerom, Czysta Turystyka, Zielone Biuro.

ZIELONY SKLEP?
Certyfikat skierowany jest do firm z branży detalicznej, ale głównym odbiorcą informacji, które niesie on za sobą są klienci i pozostali interesariusze certyfikowanych przedsiębiorstw. Certyfikat w tym kontekście skierowany jest do odbiorców posiadających pewien poziom ekologicznej świadomości, wrażliwych na prospołeczne postawy w biznesie, ludzi, którzy w swoich codziennych wyborach konsumenckich – obok jakości i ceny – stawiają także na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i przejrzystość działań firmy.

Zadaniem certyfikatu jest wyróżnienie firm, których działalność odbywa się zgodnie z zasadami przejrzystości i ładu organizacyjnego; z poszanowaniem praw człowieka, w szczególności w odniesieniu do relacji z pracownikami i interesariuszami oraz w sposób przyjazny dla środowiska.

UŻYTKOWANIE LOGO

Wyłonione w konkursie logo będzie używane we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, m.in.:

 • na stronie internetowej i w multimediach,
 • na papierze firmowym, certyfikatach, wizytówkach itp.,
 • na plakatach, ulotkach, w ogłoszeniach prasowych,
 • na elementach graficznych wystroju wnętrza miejsc handlu detalicznego (np. sklepów),
 • na fasadzie budynków miejsc certyfikowanych,
 • na gadżetach reklamowych: kubkach, koszulkach, smyczach, długopisach, notesach, kalendarzach itp.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Logotyp certyfikatu Zielony Sklep powinien nawiązywać do kolorystyki logotypu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Księga znaku Fundacji jest dołączona do Regulaminu Konkursu jako Załącznik nr 1.

TERMIN REALIZACJI

Projekt znaku graficznego wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć
na adres: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, ul. św. Krzyża 5/6, 31-028 Kraków
z dopiskiem: „KONKURS: CERTYFIKAT ZIELONY SKLEP”, w terminie do 3 października 2012 do godz. 16:00.

FORMA SKŁADANIA PROJEKTÓW

Opisana w § V Regulaminu Konkurs

SPONSOR NAGRODY:

Tchibo Warszawa

OSOBA DO KONTAKTU

Joanna Pieśluk
PR Manager

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
ul. Św. Krzyża 5/6, 31-028 Kraków
tel.: +48 12 430 24 43, 430 24 65, wew. 12
e-mail: joanna.piesluk@fpds.pl

Informacje pochodzą ze strony:http://www.fpds.pl

Kontakt

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Św. Krzyża 5/6
31-028 Kraków
tel. 12 430 24 43
joanna.piesluk@fpds.pl
www.fpds.pl