Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci47
 • absolwenci47
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • artystyczne25
 • naukowe25
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie48
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd17
Wróć do listy

Konkurs na logo Radio Zielona Góra 2020

organizator:

Radio Zielona Góra

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.10.2020
wartość nagrody: 3500 zł

Konkurs na logo Radio Zielona Góra 2020

Konkurs na logo Radio Zielona Góra, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Radia, rozpoczyna się w dniu 28.09.2020 i trwa do 18.10.2020.

Celem konkursu jest uzyskanie projektu logotypu Radia Zielona Góra, który będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.

Okres trwania Konkursu nie obejmuje podpisania umowy o przeniesienie praw autorskich, stworzenia księgi logotypu oraz wydania nagrody. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do agencji reklamowych i grafików z terenu całej Polski.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

Każdy z uczestników Konkursu w terminie do dnia 18.10.2020 r. powinien przedstawić Organizatorowi pracę konkursową zawierającą dwie propozycje logotypu Radia Zielona Góra. Propozycja logotypu winna być przygotowana w formacie PDF.

Prace konkursowe winny być dostarczone do siedziby Organizatora na płycie CD z dopiskiem “KONKURS LOGO RZG”.

Prace konkursowe winny być dostarczone do siedziby Organizatora w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na logotyp Radio Zielona Góra” oraz zawierać dodatkowo:

 • dane osobowe autora projektu (imię, nazwisko),
 • adres do korespondencji,
 • telefon, mail,
 • oświadczenie o udziale w Konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu oraz
 • oświadczenie o byciu autorem zgłoszonej pracy konkursowej i nienaruszaniu praw osób trzecich.

Organizator po otrzymaniu prac konkursowych dokona ich oceny i wybierze zwycięską pracę.

Nagrodą przewidzianą dla Zwycięzcy jest honorarium w wysokości 3500zł netto.

Prace konkursowe zawierające logotypy muszą być oryginalne tzn. nie dopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie,czy też powielanie innych projektów.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: rzg.pl

Codziennie w naszej bazie pojawiają się nowe propozycje konkursów, nie tylko artystycznych!

Kontakt

Radio Zielona Góra
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra
tel. 68 455 55 55
poczta@rzg.pl
www.rzg.pl

Dokumenty

do pobrania