Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne3
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie70
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo Kamienicy Kultury

organizator:

Urząd Gminy w Pszczółkach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.06.2019
wartość nagrody: 1500 zł

Konkurs na logo Kamienicy Kultury

Celem Konkursu jest wyłonienie projektu logo, które będzie służyło do promocji Kamienicy Kultury w Pszczółkach. Termin nadsyłania prac mija 7 czerwca.

Logo ma składać się z symbolu oraz logotypu – stylizacji literowej słów Kamienica Kultury w Pszczółkach lub/i KK w Pszczółkach. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby mieszkające na terenie Polski. Jeżeli uczestnik jest małoletni, opiekun prawny musi udzielić zgody na jego udział w konkursie. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu logo dla potrzeb Kamienicy Kultury w Pszczółkach.

Logo powinno być charakterystyczne, rozpoznawalne dające możliwość łatwego identyfikowania Kamienicy Kultury w Pszczółkach. Logo będzie wykorzystywane w celach identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych.

Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych, a także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez Kamienicę Kultury w Pszczółkach w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Każdy projekt musi spełniać odpowiednie warunki: działać jako symbol, budzić dobre skojarzenia z Kamienicą Kultury w Pszczółkach, być oryginalny, być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania, być niezależny od środka powielenia i łatwo skalowalny.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 projektów logo. Prace można składać do 7 czerwca. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie można złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Pszczółkach, z adnotacją na kopercie „Konkurs na logo Kamienicy Kultury”.

Ogłoszenie wyników nastąpi 14 czerwca. W wyniku konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca. W przypadku wyboru projektu autorstwa zespołu, nagroda nie ulega zwielokrotnieniu. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 1 500 zł.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora i w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: pruszczgdanski.naszemiasto.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Pszczółkach
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
tel. 58 683 90 01
urzad@pszczolki.pl
pszczolki.pl

Dokumenty

do pobrania