Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci21
 • naukowcy8
 • inni41
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie20
 • artystyczne30
 • naukowe45
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa8
 • firma11
 • instytucja rządowa19
 • samorząd33
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na logo Kamienicy Kultury

organizator:

Urząd Gminy w Pszczółkach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.06.2019
wartość nagrody: 1500 zł

Konkurs na logo Kamienicy Kultury

Celem Konkursu jest wyłonienie projektu logo, które będzie służyło do promocji Kamienicy Kultury w Pszczółkach. Termin nadsyłania prac mija 7 czerwca.

Logo ma składać się z symbolu oraz logotypu – stylizacji literowej słów Kamienica Kultury w Pszczółkach lub/i KK w Pszczółkach. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby mieszkające na terenie Polski. Jeżeli uczestnik jest małoletni, opiekun prawny musi udzielić zgody na jego udział w konkursie. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu logo dla potrzeb Kamienicy Kultury w Pszczółkach.

Logo powinno być charakterystyczne, rozpoznawalne dające możliwość łatwego identyfikowania Kamienicy Kultury w Pszczółkach. Logo będzie wykorzystywane w celach identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych.

Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych, a także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez Kamienicę Kultury w Pszczółkach w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Każdy projekt musi spełniać odpowiednie warunki: działać jako symbol, budzić dobre skojarzenia z Kamienicą Kultury w Pszczółkach, być oryginalny, być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania, być niezależny od środka powielenia i łatwo skalowalny.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 projektów logo. Prace można składać do 7 czerwca. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie można złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Pszczółkach, z adnotacją na kopercie „Konkurs na logo Kamienicy Kultury”.

Ogłoszenie wyników nastąpi 14 czerwca. W wyniku konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca. W przypadku wyboru projektu autorstwa zespołu, nagroda nie ulega zwielokrotnieniu. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 1 500 zł.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora i w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: pruszczgdanski.naszemiasto.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Pszczółkach
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
tel. 58 683 90 01
urzad@pszczolki.pl
pszczolki.pl

Dokumenty

do pobrania