Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci93
 • absolwenci90
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni47
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne1
 • artystyczne35
 • naukowe50
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie90
 • międzynarodowe10
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia31
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa17
 • samorząd40
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na kartkę świąteczną

organizator:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 17.12.2010

Konkurs na kartkę świąteczną

W konkursie wziąć udział mogą podopieczni mazowieckich całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie zarejestrowanych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.
2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę bożonarodzeniową dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).
3. Maksymalny format pracy to A4.
4. Przy wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości     zeskanowania jej.
5. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być 1 osoba.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę.
7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz
z pracą – prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej z pieczęcią placówki oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie.
8. Regulamin wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora: www.mazowieckie.pl.

Termin dostarczenia prac upływa 17 grudnia 2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą na adres Organizatora:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Wojewody
pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa
z dopiskiem na przesyłce „Kartka świąteczna – III edycja”

lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, pl. Bankowy 3/5, wejście B,
pok. 34 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)

Informacje pochodzą ze strony www.mazowsze.uw.gov.pl

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


www.mazowsze.uw.gov.pl