Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • sportowe1
 • artystyczne25
 • naukowe29
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie56
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma14
 • instytucja rządowa9
 • samorząd23
 • inny8
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na innowacyjny artykuł, esej w ramach projektu: "Debiut naukowy 2011"

organizator:

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2011

Konkurs na innowacyjny artykuł, esej w ramach projektu: "Debiut naukowy 2011"

Konkurs na innowacyjny artykuł, esej w ramach projektu: „Debiut naukowy 2011”

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, umożliwiającym zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wszczęcie o szkolnictwie wyższym wszczęcie przewodu doktorskiego (warunkiem rozpoczęcia przewodu doktorskiego będzie co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej).

Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie debiutu w książce o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Esej powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny.

Artykuł należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word, PDF i płyta CD) oraz w jednym egzemplarzu opatrzonym na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.

Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka
ul. Drzymały 38/1
47-400 Racibórz

z dopiskiem „Debiut naukowy 2011” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 30 października 2011 roku.

Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora przed 20 grudnia 2011 roku. który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. Inż. Jerzym Buzkiem na czele. Autorzy trzech najciekawszych prac – zostaną zaproszeni do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe dla autorów prac zakwalifikowanych do publikacji. Wybrane prace zostaną opublikowane w „Biuletynie Ekologicznym” wydawanym przez polski Klub Ekologiczny – Okręg Górnośląski. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2011 roku, m. in. na stronie internetowej www.buzek.pl wraz ze streszczeniami nagrodzonych prac. Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książkowego zostają zaproszeni do prezentacji swojego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2012 roku. O terminie wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub pocztą.

Informacje pochodzą ze strony www.buzek.pl

Kontakt

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka
ul. Drzymały 38/1
47-400 Racibórz

hk@buzek.pl.
www.buzek.pl