Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs fotograficzny NATURA.DCAMERA

organizator:

Firma Marun

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2009

Konkurs fotograficzny NATURA.DCAMERA

Cele konkursu:
– promocja fotografujących twórców oraz ich dorobku,
– zebranie i ukazanie w formie fotografii naturalnego piękna polskiego krajobrazu,
– popularyzacja fotografii – jako medium dokumentującego otaczającą nas rzeczywistość.

Konkurs trwa od 1 lipca 2009 roku do 30 listopada 2009 roku.
Prace na konkurs można zgłaszać w okresie od 1 lipca 2009 do 31 października 2009 (włącznie).

Zasady uczestnictwa w konkursie
– Udział w konkursie jest bezpłatny.
– W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające stałe zameldowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby niepełnoletnie za zgodą prawnych opiekunów.
– W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy jak również; profesjonaliści sztuki fotograficznej.
– W konkursie nie mogą wziąć udziału przedstawiciele oraz najbliższa rodzina Organizatora Konkursu, a także Redakcja serwisu internetowego dCamera.pl (http://dcamera.pl).
– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie Zgłoszenia Konkursowego zawierającego Kartę Zgłoszenia oraz Fotografie (w przypadku osób niepełnoletnich Karta Zgłoszenia musi być uzupełniona o wydrukowaną i podpisaną przez prawnych opiekunów zgodę) – Prace konkursowe w formie elektronicznej na adres e-mail : konkurs@dcamera.pl w terminie do 31 października 2009 do godziny 23:59:59.
– Zgłoszenia można dokonać również; drogą pocztową przesyłając fotografie konkursowe zapisane na nośniku CD lub DVD wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres organizatora:
MARUN Katarzyna Stefaniak
ul. Żeromskiego 2 m. 2
58-350 Mieroszów
– Niepełnoletni uczestnicy prace konkursowe mogą zgłaszać wyłącznie drogą pocztową (tradycyjną), a do Karty Zgłoszenia należy dołączyć Zgodę na uczestnictwo; dokumenty wydrukowane i wypełnione.

Zgłoszenie
– Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie wyłącznie własnego autorstwa.
– Do Konkursu przyjmowane są wyłącznie zdjęcia w wersji elektronicznej, zapisane w formacie JPG bez kompresji lub z minimalną kompresją, tryb koloru RGB, minimalna długość krótszego boku 1200pikseli, wielkość pliku maksymalnie 1,5 Mb.
– Zgłoszenie musi zawierać Kartę Zgłoszenia którą należy pobrać ze strony
http://natura.dcamera.pl/, wypełnić (wszystkie szare pola), a następnie zapisać z dodanymi
informacjami i wraz ze zdjęciami konkursowymi dodać jako załącznik do e-maila wysłanego na adreskonkurs@dcamera.pl.

Informacje pochodzą ze strony natura.dcamera.pl

Kontakt

Firma Marun
ul. Stefana śeromskiego 2/2
58-350 Mieroszów


dcamera.pl