Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny i filmowy „O!znaki pracy 2023”

organizator:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.11.2023

Konkurs fotograficzny i filmowy „O!znaki pracy 2023”

Jeśli interesują cię film, fotografia, kampanie społeczne. Nie jest ci obojętne w jakim żyjesz świecie i chcesz mieć coś do powiedzenia. Zadajesz sobie pytania o strategie, narracje, procesy i zjawiska społeczne. Zastanawiasz się czym jest praca. Tradycyjna i w dobie algorytmów, automatów, aplikacji, sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości, nanotechnologii i zabezpieczeń biometrycznych. Jakie wiążą się z nią zagrożenia i możliwości? Chcesz podzielić się swoim artystycznym i reporterskim komentarzem. Weź udział w konkursie O! ZNAKI PRACY.

To nie tylko konkurs na najlepszy wizualny komentarz współczesnych zjawisk związanych z pracą. To także forum wymiany i konfrontacji poglądów na temat współczesnej pracy. Praca z punktu widzenia.

Organizatorem konkursu pn. „O!ZNAKI PRACY 2023” jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która do dnia 6 listopada 2023 r. wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konkursu oraz zgłosi pracę/prace do Konkursu.
Osoba, która w dniu zgłoszenia prac na Konkurs nie ukończyła 18 roku życia może wziąć udział w Konkursie pod warunkiem dostarczenia do 6 listopada 2023 r. listem poleconym na adres Organizatora: pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie, na przetwarzanie jej danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz na przejęcie praw autorskich w imieniu uczestnika konkursu, który nie ukończył 18 lat, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Pracą konkursową jest praca wykonana w technice fotograficznej lub filmowej, dotycząca tematyki konkursowej (dalej „praca konkursowa”).

Celem konkursu jest:

 • promocja talentów artystycznych, reporterskich, dziennikarskich;
 •  inspirowanie dyskusji na temat współczesnych wyzwań związanych z pracą;
 •  budowanie świadomości współczesnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy i sposobów przeciwdziałania;
 • stworzenie nowego forum wymiany poglądów na temat współczesnych zjawisk związanych z pracą.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:

 1. fotografia
 2.  filmy i multimedia.

Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie internetowej Konkursu w zakładce „Rejestracja/Logowanie” i przesłanie za jego pośrednictwem pracy konkursowej, najpóźniej do 6 listopada 2023 r. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 października 2023 roku.
Praca konkursowa przesłana przez formularz może być zatytułowana w dowolny sposób.

Każdy Uczestnik może zgłosić nie więcej niż 5 prac konkursowych w każdej kategorii (fotografia, film i multimedia) – co oznacza nie więcej niż 5 zdjęć w konkursie fotograficznym, nie więcej niż 5 filmów konkursie filmowym.
Każdy Uczestnik może ponadto zgłosić w kategorii fotografia nie więcej niż 1 cykl zdjęć połączonych tematycznie (nie więcej niż 10 zdjęć w cyklu).
 Zgłaszanie na Konkurs zdjęć:

 • zdjęcia muszą być przesłane w formacie JPG
 • wielkość przesyłanego pliku – nie większa niż 2 MB.

 Zgłaszanie na Konkurs filmów i multimediów:

 • film nie może trwać dłużej niż 5 minut
 •  zgłoszony film powinien być udostępniony w Internecie korzystając z serwisów Youtube lub Vimeo w wersji publicznej lub prywatnej. Do formularza zgłoszenia należy wstawić link do pliku.

Do Konkursu fotograficznego nie zostaną zakwalifikowane prace konkursowe, na których znajdują się znaki, cyfry – daty, znaki wodne, podpisy. Nie dotyczy to filmów zgłaszanych na konkurs, które mogą zawierać informacje o ich autorze i współautorach. Związane jest to z innym niż w przypadku fotografii trybem zgłaszania i oceny filmów, które poza oceną w trybie elektronicznym przez Jury zostaną poddane ocenie podczas Przeglądu Filmów O!ZNAKI PRACY 2023.

Informacje pochodzą ze strony: oznakipracy.ciop.pl

Więcej konkursów artystycznych można znaleźć w naszej bazie!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel: 22 623 36 98
kancelaria@ciop.pl
www.ciop.pl