Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci72
 • absolwenci71
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie69
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs fotograficzny Fundacji Fotografia Polska

organizator:

Fundacja Fotografia Polska

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.08.2024

Konkurs fotograficzny Fundacji Fotografia Polska

Temat Konkursu:

Władysław Broniewski fotografem – symulacja twórczości

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Fotografia Polska z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 34 (adres do korespondencji: ul. Wańkowicza 10, 09-410 Płock) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757924, zwana dalej „Organizatorem”,

Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej – www.fotografiapolska.pl należącej do Organizatora. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

Termin nadsyłania prac – do 10 sierpnia 2024 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.3 powyżej lub jego odwołania, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.fotografiapolska.pl

Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną bezpośrednio lub za pośrednictwem programu „wetransfer” na adres email: sekretariat@fotografiapolska.pl

Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2100 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 3 MB.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna, Organizator dopuszcza ingerencję graficzną.

Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz naruszać prawa do prywatności.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą pisemną rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy przesłać na adres: sekretariat@fotografiapolska.pl w terminie do 24 godz od przesłania zgłoszenia.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest przekazać na adres email Organizatora sekretariat@fotografiapolska.pl swoje nazwisko, imię oraz adres email.

Każdy Uczestnik może przesłać do 3 fotografii lub 2 dyptyków lub 1 tryptyku.

Każde zdjęcie musi posiadać: dane autora, tytuł i rok, w którym zostało wykonane. Te informacje mają być zawarte w nazwie pliku, w standardzie „imię_nazwisko_tytuł_rok.jpg”

np. andrzej_nowak_zachód_słońca_2018.jpg

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu , biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność oraz kreatywność nadesłanych fotografii, wyłaniając trzech finalistów.

Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej.

Finaliści mogą zostać poproszeni, w momencie otrzymania informacji, o przesłanie na adres mailowy Organizatora pliku cyfrowego Finałowego Zdjęcia o następującej specyfikacji:

 • format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość),
 • kolory w standardzie: sRGB,
 • rozdzielczość: min 300 dpi (dłuższy bok nie więcej niż 24 cm).
  Nieprzesłanie pliku cyfrowego zwycięskiego zdjęcia w terminie 5 dni oznacza dyskwalifikację z Konkursu.

Spośród Zdjęć Finałowych Jury przyzna nagrody w kategorii:

a) Pierwsze Miejsce;

b) Drugie Miejsce;

c) Trzecie Miejsce;

Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyróżnienia 10 prac o szczególnych walorach artystycznych.

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie oraz komunikatach posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody:

 • Za Pierwsze miejsce: 1000 zł
 • Za Drugie miejsce: 700 zł
 • Za Trzecie Miejsce: 500 zł

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników przez Jury.

Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez pokwitowanie osobiste odbioru nagrody lub potwierdzeniem otrzymania nagrody mailem . Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z otrzymaniem nagrody obciążają odbiorcę nagrody.

Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

Nagrody nie odebrane do 31 grudnia 2024 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: fotografiapolska.pl

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Fundacja Fotografia Polska
Kolegialna 34
09-400 Płock

sekretariat@fotografiapolska.pl
fotografiapolska.pl