Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs filmów Człowiek w Zagrożeniu

organizator:

Muzeum Kinematografii w Łodzi

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.09.2020
wartość nagrody: 15 000 zł

Konkurs filmów Człowiek w Zagrożeniu

Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu odbędzie się w dniach 24-28 listopada 2020 r. w Łodzi. Konkursy mają charakter otwarty – dla udziału w Konkursach nie ma znaczenia narodowość twórców i miejsce powstania Filmu lub Reportażu.

Celem Konkursu jest prezentacja Filmów i Reportaży podejmujących tematykę szeroko rozumianych zagrożeń stojących przed współczesnym człowiekiem oraz wyłonienie Filmów i Reportaży, zdaniem Jurorów, zasługujących na nagrodzenie. Organizator stawia sobie także za zadanie popularyzowanie filmu dokumentalnego, jako szczególnie ważnej dziedziny kinematografii.

Do Konkursu filmów dokumentalnych można zgłaszać Filmy, które stanowią odrębną całość artystyczną, a do Konkursu reportaży telewizyjnych można zgłaszać Reportaże, które stanowią odrębną całość artystyczną. Zgłoszenie jest bezpłatne.

Warunkiem dopuszczenia Filmu lub Reportażu do selekcji jest zgłoszenie Filmu lub Reportażu w terminie do 23 września 2020 r. poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej www.czlowiekwzagrozeniu.pl.

Do udziału w Konkursach mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie Filmy i Reportaże zrealizowane po 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem Filmów i Reportaży biorących udział w konkursach w 29. edycji Festiwalu.

W przypadku Filmów i Reportaży obcojęzycznych zgłoszony Film lub Reportaż musi posiadać napisy polskie lub angielskie. W przypadku ich braku Film lub Reportaż nie będą brane pod uwagę w selekcji.

Filmy i Reportaże do Konkursu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne lub inne jednostki organizacyjne.

NAGRODY
Dyrektor Festiwalu powołuje Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych liczące od trzech do pięciu osób oraz Jury Konkursu Reportaży Telewizyjnych liczące trzy osoby.

Każde Jury wyłania ze swojego grona Przewodniczącego. W przypadku braku jednomyślności w Jury przy podejmowaniu decyzji odnośnie nagród, decyduje większość głosów. W przypadku braku większości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Jury.

Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych wybiera laureatów następujących nagród:
1) Grand Prix Festiwalu – Nagrody Miasta Łodzi w wysokości 15 tys. zł, która jest niepodzielna i może być przyznana tylko jedna (nagrodę wypłaca Muzeum Kinematografii w Łodzi);
2) Nagrody „Cierpliwe oko” im. Kazimierza Karabasza w wysokości 10 tys. zł od Narodowego Centrum Kultury (nagrodę wypłaca Narodowe Centrum Kultury);
3) Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich w wysokości 5 tys. zł (nagrodę wypłaca Muzeum Kinematografii w Łodzi);
4) Nagrody im. Aleksandra Kamińskiego w wysokości 5 tys. zł za przezwyciężanie zagrożeń (nagrodę wypłaca Muzeum Kinematografii w Łodzi);
5) Medalu Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense dla najlepszego filmu o tematyce żydowskiej (nagrodę wręcza Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense).

Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych wybiera laureatów następujących nagród:
1) Nagrody dla najlepszego reportażu w wysokości 5 tys. zł (nagrodę wypłaca Muzeum Kinematografii w Łodzi);
2) Nagrody Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 2,5 tys. zł od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (nagrodę wypłaca Muzeum Kinematografii w Łodzi);
3) Nagrody rzeczowej od Uniwersytetu III wieku im. Heleny Kretz (nagrodę wręcza Uniwersytet III wieku im. Heleny Kretz).

Każde Jury może wybrać laureatów nagród pozaregulaminowych lub przyznać wyróżnienia dla Filmów pokazywanych w Konkursie lub poza nim oraz nagrodzić twórców tych Filmów. Każde Jury jest uprawnione do podjęcia decyzji o nieprzyznaniu danej nagrody. Decyzje Jury są ostateczne i nie stanowią decyzji w rozumieniu prawa administracyjnego.

Nagrody finansowe wskazane powyżej są pomniejszone o podatek odprowadzany zgodnie z polskim prawem.

Instytucje kulturalne, sponsorzy, stowarzyszenia, osoby prywatne po konsultacji i za zgodą Dyrektora Festiwalu mogą przyznawać własne nagrody. Za przyznanie tych nagród Organizator nie odpowiada. Organizator nie będzie stroną jakichkolwiek umów będących podstawą przyznania tych nagród.

Dodatkowych informacji udziela biuro festiwalu: Muzeum Kinematografii / Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, 90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 1, e-mail: kontakt@czlowiekwzagrozeniu.pl, tel. 042 674 09 57.

Informacje pochodzą ze strony: www.czlowiekwzagrozeniu.pl

Konkursy artystyczne gromadzimy w bazie konkursów na portalu! 

Kontakt

Muzeum Kinematografii w Łodzi
pl. Zwycięstwa 1
90-312 Łódź
tel. 042 674 09 57
kontakt@czlowiekwzagrozeniu.pl
www.czlowiekwzagrozeniu.pl

Dokumenty

do pobrania