Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla studentów Ciekawi widzą więcej

organizator:

BFS Group

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.05.2015

Konkurs dla studentów Ciekawi widzą więcej

Konkurs dla studentów Ciekawi widzą więcej jest wydarzeniem realizowanym w ramach VI edycji
programu Twoja Perspektywa . Adresowany jest do studentów wszystkich uczelni w Polsce,
zainteresowanych proponowaną tematyką, niezależnie od profilu oraz trybu nauczania.
W Konkursie mogą brad udział studenci do 26 roku życia wszystkich uczelni na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, legitymujący się aktualną legitymacją studencką, którzy spełniają poniższe
kryteria:
 • w dniu przystąpienia do konkursu są studentami przynajmniej II semestru II roku studiów              I stopnia(studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie),
 • płynnie komunikujący się w mowie i piśmie w języku polskim
Konkurs ma charakter dwuetapowy, obejmujący:
 1. I etap Konkursu polega na rozwiązaniu przez zarejestrowany zespół sytuacji biznesowej. Rozwiązanie powinno zostad przedstawione w formie prezentacji (w programie PowerPoint, Prezi) lub pliku PDF i przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail do godziny 24:00 w dniu31.05.2015.
 2. II etap Konkursu odbędzie się w Warszawie, w Miasteczku Orange Polska (Al. Jerozolimskie160, 02-326 Warszawa), w dniu 25.06.2015. Warunkiem uczestnictwa zakwalifikowanych zespołów w II etapie Konkursu, jest obecnośd wszytskich członków zespołu. Każdy członek zespołu zakwalifikowanego do II etapu Konkursu zobowiązany jest do przedstawienia organizatorowi Konkursu swojego dowodu osobistego oraz legitymacji studenckiej. Zadaniem zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zespołów jest zaprezentowanie rozwiązanej w I etapie Konkursu sytuacji biznesowej przed Jury Konkursu. Każda prezentacja zakwalifikowanego do II etapu Konkursu zespołu trwa maksymalnie 30 minut. Członkowie zespołu mają 20 minut na przedstawienie rozwiązania w formie prezentacji. Pozostałe 10 minut to czas na dyskusję i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez Jury Konkursu. Na podstawie prezentacji oraz sesji pytao i odpowiedzi, Jury Konkursu podejmie decyzję o wyborze zwycięzkiego zespołu.
Nagrody:
Zwycięski zespół otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 PLN oraz Dyplom Zwycięzcy Konkursu dla każdego członka zespołu. 5.2. Zespół, który zajmie drugie miejsce w Finale Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 6 000 zł PLN oraz Dyplom Laureata Konkursu. 5.3. Zespół, który zajmie trzecie miejsce w Konkursie otrzyma 4 000 PLN oraz Dyplom Laureata Konkursu. Członkowie trzech najlepszych zespołów otrzymają dodatkowo możliwośd odbycia płatnych praktyk w Orange Polska S.A. trwających od 1 miesiąca do 3 miesięcy (minimum 35 godzin tygodniowo, niezależnie od długości trwania praktyki)
Informacje pochodzą ze strony www.twojaperspektywa.pl

Kontakt

BFS Group
ul. Pęcicka 7/35
01-688 Warszawa


www.twojaperspektywa.pl