Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie79
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny „Zielony Rynek”

organizator:

Miasto Łódź

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.10.2019
wartość nagrody: 50 000 zł
pula nagród: 140 000 zł

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny „Zielony Rynek”

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ma zaszczyt ogłosić konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Zielony Rynek”. Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta. Partnerem Konkursu jest Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 23.10.2019 r.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Zielony Rynek” realizowany jest w związku z zarządzeniem Nr 7525/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji Programu „Zielone Polesie”. Program ten ma na celu poprawę jakości życia, zamieszkania i korzystania z obszaru dzielnicy Polesie, zachowanie i wzmocnienie jej historycznej tożsamości, a także jej szeroko pojętą aktywizację postrzeganą w kontekście całego historycznego centrum Łodzi.

Podstawowym celem ogłoszonego Konkursu jest wypracowanie optymalnego modelu odzyskania przestrzeni placu jako kluczowej przestrzeni publicznej, będącej miejscem wypoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Polesia. Od Uczestników Konkursu oczekuje się wypracowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych oraz przedstawienia propozycji związanych z funkcjonowaniem obszaru, w tym sugerowanych uzupełnień funkcjonalnych. Prace konkursowe będą więc autorskim rozwinięciem założeń określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Obszar opracowania obejmuje tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: 25.1.PP – plac Barlickiego, 25.3.U – obszar przeznaczony pod nową halę targową i funkcję uzupełniającą wraz z parkingiem i terenem rekreacyjnym, 25.2.U – istniejąca hala targowa; drogi publiczne: 6.KDD, 2cKDD+T na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. Gdańskiej, 1b.KDL na odcinku od ul. Zielonej do ul. 6-ego Sierpnia.

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, osoby prawne lub zespoły autorskie składające się z osób fizycznych, posługujące się przynajmniej jedną osobą posiadającą takie uprawnienia.

Harmonogram konkursu:

 • 23.10.2019 r. do godz. 19:00 – składanie prac konkursowych;
 • 06.11.2019 r. – zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa i wystawa pokonkursowa;
 • 06.11.2019 r. – 17.11.2019 r. – wystawa pokonkursowa

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne o łącznej puli 140 tys. zł.

W Konkursie przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I nagroda – 50 000 zł
 • II nagroda – 40 000 zł
 • III nagroda – 30 000 zł
 • Wyróżnienia (łączna pula) – 20 000 zł

Pliki do pobrania na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: bip.uml.lodz.pl

Przeczytajcie, jakie inne konkursy artystyczne dla amatorów i profesjonalistów znajdują się na naszej stronie! 

Kontakt

Departament Architektury i Rozwoju Biuro Architekta Miasta
ul. Piotrkowska 113
90–430 Łódź
tel. 042 638 43 84
bam@uml.lodz.pl
bip.uml.lodz.pl

Dokumenty

do pobrania