Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkur Literacki Debiut

organizator:

Zamojski Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2012

Konkur Literacki Debiut

Organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i studentów do przesyłania prac konkursowych (do wyboru):

 • zestawu trzech wierszy (dowolnego rodzaju)
 • prozy, o objętości do 3 stron maszynopisu (np. fragmentu powieści, opowiadania, bajki, reportażu, pamiętnika, eseju)
 • zapraszamy do konkursowego nakręcenia klipu literackiego, tj. maksymalnie 3 minutowego filmu video, na podstawie tekstu (np. fragmentu wiersza, prozy) własnego lub innego autora.

Film należy zapisać na płycie DVD.

Tematyka prac konkursowych jest dowolna.  Prosimy o teksty  powielone w 3 egzemplarzach. Prace  powinny być podpisane godłem (pseudonimem). W oddzielnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem, trzeba umieścić swoje dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail oraz nazwę szkoły.

Teksty lub płytę DVD z filmem i kopertę z danymi, należy wysłać w jednej kopercie z dopiskiem: „Debiut” 2012/2013. Prosimy o przesyłanie  prac konkursowych do  końca 2012 r. , pod adresem:
Zamojski Dom Kultury ul. Partyzantów 13, 22- 400 Zamość.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 2 marca 2013 r. Uczestnikom prześlemy zaproszenia na podsumowanie konkursu. Dla osób chętnych – będą warsztaty literackie.

Organizator: Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość, www.zdk.zamosc.pl

Informacje pochidzą ze strony www.zdk.zamosc.pl

Kontakt

Zamojski Dom Kultury
ul. Partyzantów 13
22- 400 Zamość


www.zdk.zamosc.pl