Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe7
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

III Edycja Konkursu Literackiego "Tutaj jestem"

organizator:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Dział Promocyjno-Edytorski

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2012

III Edycja Konkursu Literackiego "Tutaj jestem"

III edycja Konkursu literackiego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku „Tutaj jestem”

Kolejna szansa stoi przed wszystkimi, którym marzy się autorskie wydawnictwo.

Konkurs skierowany jest do twórców amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Jak co roku,  daje on możliwość wszystkim twórcom-amatorom, na zrealizowanie swoich autorskich projektów wydawniczych.

Nagrodę w konkursie stanowi wydanie jednej pracy (w postaci książkowej) wybranej przez komisję spośród wszystkich nadesłanych prac. W tym roku, prócz projektów prozatorskich i poetyckich,  do udziału w konkursie dopuszczone zostaną również formy dramatyczne.

Tematyka prac jest dowolna, powinna jednak w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczyć życia na Podlasiu i zawierać akcenty lokalne.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie maszynopisu (wydruku komputerowego) oraz płyty z elektronicznym zapisem projektu wydawnictwa prozatorskiego (minimum 2 arkusze wydawnicze – 44 stron znormalizowanego maszynopisu), poetyckiego (minimum 1 arkusz wydawniczy – ok. 700 wersów) lub dramatu (minimum 2 arkusze wydawnicze – 44 stron znormalizowanego maszynopisu), stanowiącego spójną całość, zawierającego utwory niepublikowane dotąd w całości w wydawnictwach autorskich, w terminie do 31 sierpnia 2012 r. na adres:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
Dział Promocyjno-Edytorski
ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok
z dopiskiem: Konkurs „Tutaj jestem”

Każdy autor może zgłosić po jednej pracy w każdej kategorii konkursowej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.woak.bialystok.pl oraz portalu www.e-kultura.pl
1 października 2012 r. Ponadto Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach listownie bądź telefonicznie i zostaną poproszeni o zgłoszenie się do siedziby WOAK w Białymstoku celem omówienia zasad publikacji.

Szczegółowych informacji o Konkursie udziela:
Dział Promocyjno-Edytorski WOAK
tel. 085 732-68-00 promocja@woak.bialystok.pl

Informacje pochodzą ze strony www.woak.bialystok.pl

Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Dział Promocyjno-Edytorski
ul. Kilińskiego 8
15-950 Białystok


www.woak.bialystok.pl