Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II Konkurs „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”

organizator:

IRWIR PAN

Rodzaj:
literackie, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2020
wartość nagrody: 5000 zł

II Konkurs „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Partner KSOW) ogłasza konkurs pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”. Swoje pomysły można zgłaszać do 31 grudnia 2020 roku.

Idea smart villages (inteligentnych wsi) sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która powinna inspirować do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

Celem konkursu jest:

 • identyfikacja wprowadzonych innowacji społecznych i cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego) oraz wizji i pomysłów wdrażania koncepcji smart villages w przyszłości,
 • kontynuacja upowszechniania i promocji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich,
 • zaprezentowanie idei i faktów dotyczących smart villages w formie elektronicznej.

Konkurs na opis pomysłów i zrealizowanych inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom. Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa, które mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą smart villages. Organizator oczekuje również na opis wszelkich pomysłów, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

Konkurs zwieńczy uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone nagrody. Wydarzenie będzie również okazją do zaprezentowania istniejących rozwiązań inteligentnych rozwiązań na wsi. Finał konkursu pozwoli na dyskusję i wymianę poglądów, co do możliwości aplikacyjnych tej koncepcji.

Grupę docelową stanowią osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne), bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie konkursu.

Praca może mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami (w tym zdjęciami poglądowymi), rysunkami, infografiką lub filmem – w zależności od części, do której zgłaszana jest praca. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Regulamin konkursu zastrzega, iż do Konkursu „Moja SMART wieś – IDEA i FAKT” nie mogą być zgłoszone prace nagrodzone w pierwszej edycji konkursu „Moja SMART wieś” (z 2019 roku).

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.

Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora oraz patrona medialnego konkursu.

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

w części „IDEA”:

 • I miejsce – 5 000 zł,
 • II miejsce – 4 000 zł,
 • III miejsce – 3 000 zł,
 • oraz 5 wyróżnień po 1 000 zł.

w części „FAKT”:

 • I miejsce – 5 000 zł,
 • II miejsce – 4 000 zł,
 • III miejsce – 3 000 zł,
 • oraz 5 wyróżnień po 1 000 zł.

W przypadku opisu pomysłu inicjatywy – w części IDEA – praca powinna zawierać:

 • miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość)*;
 • szacunkowy czas realizacji*;
 • zdjęcia poglądowe, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
 • informacje – kto będzie inicjatorem realizacji inwestycji;
 • szacowany koszt realizacji inwestycji;
 • opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów i możliwości wdrożenia idei*;
 • informacje kto będzie beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk*;
 • uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages)*.
  * elementy obowiązkowe

W przypadku opisu zrealizowanej inicjatywy – w części FAKT – praca powinna zawierać:

 • miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość)*;
 • lata realizacji*;
 • zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki*;
 • informacje – kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
 • koszt realizacji inicjatywy z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
 • opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów*;
 • informacje kto jest beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk*;
 • uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages)*.
  * elementy obowiązkowe

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: irwirpan.waw.pl

A po więcej ciekawych ofert konkursowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. 22 826 94 36
irwir@irwirpan.waw.pl
www.irwirpan.waw.pl

Dokumenty

do pobrania