Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Fotoinspiracje budowlano-architektoniczne" – konkurs fotograficzny

organizator:

ZbudujSam S.A.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

"Fotoinspiracje budowlano-architektoniczne" – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu fotograficznego jest firma ZbudujSam S.A. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników portalu www.zbudujtaniej.pl, którzy samodzielnie umieszczą zdjęcie w zakładce fotoinspiracje. Zdjęcia powinny być związane z szeroko pojętą tematyką budownictwa indywidualnego i architektury. Mogą obejmować wszystkie etapy procesu budowlanego. Przedmiotem nadesłanych prac mogą być gotowe obiekty budowlane jak i ich detale.

Każdy zarejestrowany użytkownik portalu www.zbudujtaniej.pl może umieścić w zakładce fotoinspiracje dowolną liczbę zdjęć w dowolnej kategorii. Każde zdjęcie powinno być opatrzone godłem autora (login autora zdjęcia wymagany przy rejestracji) i obowiązkowo tytułem zdjęcia.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i prac, które nie spełniają kryteriów tematycznych.

Nadesłane prace będą oceniać zarejestrowani użytkownicy portalu www.zbudujtaniej.pl w skali od 1 do 5.

Zdjęcia będące przedmiotem konkursu należy umieszczać w portalu do dnia 31.01.2011. Zarejestrowany użytkownik portalu może ocenić dowolną liczbę zdjęć przy czym wybrane zdjęcie tylko jednokrotnie.

Organizator konkursu przewiduje jedną nagrodę główną, aparat fotograficzny Fujifilm S1600 dla autora najwyżej i najczęściej ocenianej pracy umieszczonej w zakładce fotoinspiracje.

Laureat konkursu zostanie powiadomiony drogą e-mail w terminie do 08.02.2011. Jednocześnie wyniki konkursu zostaną ogłoszone w zakładce aktualności portalu www.zbudujtaniej.pl. Nagroda zostanie wysłana w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez firmę ZbudujSam S.A. w celach promocyjno marketingowych związanych z prowadzoną przez tę firmę działalnością.

Uczestnik konkursu poprzez umieszczenie zdjęcia lub zdjęć na portalu www.zbudujtaniej.pl przenosi nieodpłatnie na rzecz ZbudujSam S.A. całość praw autorskich do umieszczonych zdjęć, a w szczególności do nieograniczonej publikacji tych zdjęć na portalu oraz do wykorzystania w celach promocyjno-marketingowych ZbudujSam S.A.

Uczestnik konkursu oświadcza, że umieszczone zdjęcie jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza praw autorskich osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności do takiego naruszenia doszło, i gdyby roszczenia z tego tytułu zostały skierowane przeciwko ZbudujSam S.A., zobowiązuje się przejąć wszelką odpowiedzialność za takie naruszenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 01.02.2011. W szczególnych przypadkach konkurs może zostać przedłużony o czym uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni na portalu www.zbudujtaniej.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.zbudujtaniej.pl

Kontakt

ZbudujSam S.A.
ul. Wołczyńska 55
62-064 Plewiska k/Poznania
tel.: (61) 861 71 24
bok@zbudujsam.pl
www.zbudujtaniej.pl