Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci62
 • absolwenci60
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie16
 • artystyczne22
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie54
 • międzynarodowe8
 • łódzkie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd23
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs Rówieśnicy Niepodległej

organizator:

Ośrodek KARTA

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2018
pula nagród: 15 000 zł

Konkurs Rówieśnicy Niepodległej

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Ośrodek KARTA ogłosił konkurs historyczny dla młodzieży, odniesiony do Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych.

Ten dokument, umieszczony na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” (nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl), to 111-tomowy album z wyrazami wdzięczności dla narodu amerykańskiego, które w 1926 roku podpisało 5,5 miliona polskich obywateli wszystkich narodowości, z prezydentem Mościckim, marszałkiem Piłsudskim, rządem, generalicją, władzami samorządowymi, kościelnymi, społecznościami szkół wyższych oraz uczniami wszystkich szkół średnich i powszechnych. W tak wyjątkowy sposób polskie społeczeństwo uhonorowało 150. rocznicę niepodległości USA, jednocześnie dziękując Ameryce za olbrzymią pomoc dyplomatyczną i materialną w okresie tworzenia II Rzeczpospolitej.

Najmłodsi podpisujący Deklarację urodzili się w 1918 roku – to rówieśnicy odzyskania niepodległości. Niektórzy z podpisanych wciąż żyją. Stąd tytuł konkursu.

Biorąc pod uwagę historię i tradycję szkół, instytucji, miejscowości czy rodzin, których historia sięga roku 1926, jesteśmy pewni, że przez losy absolwentów, mieszkańców, pracowników bądź członków rodzin, których autografy znalazły się w Deklaracji, możliwe jest opowiedzenie o wieku Niepodległej; o różnych wymiarach walki o własne państwo, ale także o odbudowywaniu kraju po II wojnie, ponownym odzyskaniu bytu niepodległego i różnych wymiarach troski o jego kształt i trwałość – w całym stuleciu.

Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 12–19 lat, nad którą opiekę może sprawować tutor: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy, student, członek rodziny, członek organizacji pozarządowej, reprezentant wspierającej młodzież instytucji edukacji lub kultury.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch niezależnych kategoriach – w dwóch Ścieżkach, które mają odmienny terminarz i zasady przygotowania oraz ostateczną formę pracy konkursowej, choć podstawą obu mogą być wspólne działanie i obszar badań historycznych.

UWAGA: Możliwy jest udział zespołów w jednej z dwóch lub obu ścieżkach (kategoriach) konkursu.

Każdej pracy, w obu ścieżkach konkursu, powinna towarzyszyć Metryczka, której kwestionariusz dostarczają organizatorzy, zawierająca informacje o pracy i zespole.

I Ścieżka konkursu – dla zespołów minimum trzech uczniów pod opieką tutora – polega na rekonstrukcji (na podstawie materiałów źródłowych) i atrakcyjnym przedstawieniu (film, prezentacja multimedialna, audycja radiowa, wirtualna wystawa, montaż materiałów itp.) losów pojedynczych osób lub grup (rodzina, klasa szkolna lub społeczność szkoły, mieszkańcy miejscowości itp.), których podpisy znajdują się na kartach Deklaracji.

Termin nadsyłania prac w I Ścieżce – 30 września 2018 (mailowo lub za pomocą programu wetransfer na adres: konkurs@karta.org.pl)

II Ścieżka konkursu – dla zespołów składających się z minimum trzech uczniów oraz tutora, reprezentującego instytucję sprawującą opiekę nad zespołem autorskim (szkołę, bibliotekę, dom kultury, organizację pozarządową itp.) – polega na wykreowaniu pomysłów (scenariuszy) zorganizowania niestandardowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w swojej społeczności lokalnej (wystawa, spektakl, impreza masowa, pokaz filmowy, gra terenowa, publikacja, strona internetowa, koncert itp.), na postawie pozyskanych materiałów źródłowych, zrekonstruowanych losów pojedynczych osób lub grup (rodzina, klasa szkolna lub społeczność szkoły, mieszkańcy miejscowości itp.), których podpisy znajdują się na kartach Deklaracji, bądź działania zainspirowane ich losami.

Termin nadsyłania prac w II Ścieżce – 30 września 2018 (mailowo lub za pomocą programu wetransfer na adres: konkurs@karta.org.pl)

Konkurs zostanie sfinalizowany 9 listopada 2018 w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w czasie uroczystej gali, na której odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień. Wręczenie nagród poprzedzone będzie prezentacją nagradzanych prac. Uroczystość będzie transmitowana (streaming). Na uroczystość na koszt organizatorów zostaną zaproszone czteroosobowe reprezentacje zespołów (troje uczniów i opiekun).

Na nagrody i wyróżnienia (finansowe) przeznaczona jest pula, która zostanie podzielona przez Jury. W momencie ogłaszania konkursu wynosi ona 15 tysięcy złotych. Kwota ta może zostać zwiększona w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów, o co organizatorzy czynią starania.

Wszystkie nadesłane prace konkursowe, które będą spełniały kryteria konkursu i prezentowały odpowiednią jakość, zostaną umieszczone na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”. Instytucjom, które nadeślą najciekawsze scenariusze w II Ścieżce konkursu, może zostać dodatkowo zaproponowane współdziałanie w obchodach stulecia z Ośrodkiem KARTA i Ambasadą USA w Polsce.

Pełny Regulamin konkursu, wszystkie dane szczegółowe – także dotyczące form i wielkości pracy oraz formularz Metryczki pracy, informacje bieżące oraz pomocnicze materiały instruktażowe znajdują się na portalu:

www.nieskończenieniepodlegla-ludzie.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.nieskończenieniepodlegla-ludzie.pl

Kontakt

Ośrodek KARTA
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel. 848 07 12
konkurs@karta.org.pl
www.nieskończenieniepodlegla-ludzie.pl