Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy

2. Biennale Sztuki w Tarnowie

organizator:

Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2024

2. Biennale Sztuki w Tarnowie

Organizatorem 2. Biennale Sztuki w Tarnowie jest Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.

Biennale Sztuki to wydarzenie artystyczne skierowane do twórców profesjonalnych, twórców wizualnych i artystów z całego świata. Misją biennale jest umacnianie – zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości poprzez sztukę. Event stanowi odpowiedź na istotne pytania: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości oraz na czym ten system się opiera.

Organizatorzy zachęcają do podjęcia refleksji artystycznej nad: źródłami własnego rodowodu, dumą z dziedzictwa kulturowego, rolą spadkobierców tradycji, pojmowaniem patriotyzmu, wolności indywidualnej i zbiorowej oraz odpowiedzialnością za tę wolność. Ważnymi tematami są także: topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, piękno rodzimego krajobrazu, etos pracy, empatyczne odkrywanie drugiego człowieka oraz prawda o współczesnych dramatach ludzkich. Te i inne tematy mogą stać się inspiracją dla Państwa prac, które przetłumaczą te idee na język sztuki wizualnej.

Informacje o Nagrodzie:Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

 • I nagroda – 5000 zł
 • II nagroda – 3000 zł
 • III nagroda – 2000 zł
 •  2 wyróżnienia po 1000 zł

Dodatkowo zostanie przyznanych kilka wyróżnień honorowych.

Skład jury konkursowego:

Jacek Sroka – artysta malarz (przewodniczący Jury)
Anna Śliwińska – artystka malarka, zajmująca się także tkaniną i sztuką obiektu
Bogusław Hynek – znawca i miłośnik sztuki, kurator wystaw w Centrum Sztuki Mościce

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter globalny, otwarty.
Uczestnictwo w konkursie jest otwarte dla artystów indywidualnych oraz grup artystycznych. Wszyscy uczestnicy muszą być absolwentami szkół artystycznych lub członkami zarejestrowanych związków artystycznych.

2. Tematyka dzieł powinna nawiązywać do idei Konkursu. Forma realizacji jest dowolna.
Dzieła nie powinny być starsze niż z 2023 roku.

3. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 50 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora na konto i w sposób opisany w Regulaminie. Prace osób, które nie wniosły opłaty akredytacyjnej nie zostaną dopuszczone do konkursu.

4. Prace konkursowe (w formie fotograficznej) powinny być przesłane do dnia 16 sierpnia 2024 r. (piątek) za pomocą poczty elektronicznej na adres: biennale@csm.tarnow.pl
Prace zakwalifikowane do wystawy powinny być dostarczone do dnia 31 sierpnia 2024 r. (sobota), do Centrum Sztuki Mościce, 33-100 Tarnów, ul. Traugutta 1, na własny koszt.
Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie i wystawie.

5. Na wystawę można zgłosić dzieła z zakresu sztuk wizualnych, w tym prace cyfrowe i interdyscyplinarne. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace, z tym że jury konkursowe może zatwierdzić jedną, dwie lub trzy. Może także nie zakwalifikować pracy do wystawy.

6. Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci plików pdf lub jpg (maks. 10 MB)

7. Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

a) zdjęcia pracy konkursowej i jej opis: tytuł, wymiary, materiał, rok wykonania, wartość w PLN
b) krótki biogram i życiorys artystyczny oraz zdjęcie twórcy
c) skan lub zdjęcie odręcznie podpisanego Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Konkursu oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku (Załącznik nr 1);
d) skan lub zdjęcie podpisanej odręcznie informacji o przetwarzaniu danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
e) skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza z danymi osobowymi (Załącznik nr 3);
f) skan, zdjęcie lub dokument pdf wygenerowany z banku – potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej.

8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 50 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 16 sierpnia 2024 r. (piątek) na rachunek Organizatora: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, Santander Bank Polska S.A. 41 1500 1748 1217 4005 4325 0000 z tytułem wpłaty: „Biennale Sztuki + imię i nazwisko Uczestnika”.

Nagrody:

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

 • I nagroda – 5000 zł
 • II nagroda – 3000 zł
 • III nagroda – 2000 zł
 • 2 wyróżnienia po 1000 zł

Dodatkowo zostanie przyznanych kilka wyróżnień honorowych.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Terminy:

Prace konkursowe (w formie fotograficznej) powinny być przesłane do dnia 16 sierpnia 2024 r. (piątek) za pomocą poczty elektronicznej na adres: biennale@csm.tarnow.pl
Prace zakwalifikowane do wystawy powinny być dostarczone do dnia 31 sierpnia 2024 r. (sobota),

Opłatę akredytacyjną należy wpłacić i załączyć potwierdzenie w chwili zgłoszenia, na konto Organizatora podane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Laureatów nastąpi w dniu 12 września 2024 roku (czwartek) podczas uroczystego wernisażu.

Informacje szczegółowe dotyczące osób zakwalifikowanych do wystawy zamieszczone zostaną:

Informacje pochodzą ze strony: csm.tarnow.pl

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
ul. Traugutta 1
33-101 Tarnów
tel. 14 633 46 22
biennale@csm.tarnow.pl
csm.tarnow.pl