Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy

19 edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

organizator:

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2024

19 edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XIX edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Celem Konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego czy różnorodności, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

Kapitule Konkursu przewodniczy prof. dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne o łącznej wartości 15 tys. zł. Dodatkowo, w ramach konkursu jest przyznawana Nagroda Różnorodności, za najlepszą pracę z kategorii „Różnorodność, Równość i Inkluzja”.

Zakres tematyczny
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dotyczące następujących tematów:

 • etyka biznesu,
 • zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),
 • innowacyjność społeczna w gospodarce,
 • stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,
 • różnorodność, równość i inkluzja (DEI).

Konkursem objęte są prace: licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe, MBA, inżynierskie i habilitacyjne.

W konkursie mogą brać udział prace obronione nie wcześniej niż 1 września 2022 roku na uczelniach mających siedzibę na terenie RP.

Nagroda Różnorodności
W 2021 roku konkurs rozszerzono o nową kategorię tematyczną różnorodność, równość i inkluzja (DEI) w odpowiedzi na rosnące znaczenie tej tematyki. Organizatorzy Konkursu chcieliby w ten sposób zachęcić do częstszego sięgania w pracach dyplomowych po tematy związane z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy i spójnych, włączających społeczeństw. Chcielibyśmy włączyć się w popularyzację tej tematyki i wzrostu świadomości pracodawców, których rola jest kluczowa dla zmiany, zarówno w miejscu pracy, jak i w jego otoczeniu. Patronem Kategorii jest Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najlepsze prace z zakresu DEI zostaną nagrodzone NAGRODĄ RÓŻNORODNOŚCI.

Jak zgłaszać prace
Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego poniżej.

Do formularza elektronicznego należy załączyć:

 • dokument potwierdzający obronę pracy (skan zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),
 • egzemplarz zgłaszanej pracy (w formacie doc, docx lub pdf),
 • streszczenie pracy (w formacie doc, docx lub pdf) o objętości max 2000 znaków ze spacjami.
  Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2024 roku.

Informacje o konkursie  pochodzą ze strony: zpf.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ul. Długie Pobrzeże 30
80-888 Gdańsk
tel. 58 302 92 05
info@zpf.pl
zpf.pl