Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci75
 • absolwenci77
 • doktoranci18
 • naukowcy6
 • inni41
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • artystyczne30
 • naukowe40
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie73
 • międzynarodowe4
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa7
 • firma10
 • instytucja rządowa19
 • samorząd32
Wróć do listy

18. Konkurs na plakat o tematyce dot. ochrony własności intelektualnej

organizator:

Urząd Patentowy RP

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.10.2020

18. Konkurs na plakat o tematyce dot. ochrony własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP ogłasza XVIII edycję Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. Termin składania prac to 16 października 2020 roku.

Celem Konkursu pod hasłem „Nie kopiuj – twórz nowe” jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów.

W Konkursie mogą uczestniczyć samodzielni autorzy lub zespoły autorskie w następujących kategoriach:

 • studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych (kategoria studencka),
 • zawodowi artyści plastycy i graficy (kategoria zamknięta),
 • uczniowie szkół artystycznych (kategoria uczniowska zamknięta),
 • pozostali uczniowie szkół publicznych i niepublicznych (kategoria uczniowska otwarta),
 • inne zainteresowane osoby nieobjęte poprzednimi kategoriami (kategoria otwarta).

Plakaty zgłaszane do Konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego przez osoby fizyczne lub w formie zgłoszenia zespołowego, przy czym zespół nie może być większy niż 4 osoby.

Każdy autor lub zespół autorski może nadesłać dowolną liczbę plakatów. Plakaty zgłoszone na Konkurs w latach poprzednich nie mogą być zgłaszane po raz kolejny i nie będą rozpatrywane przez Jury.

Plakat zgłoszony do Konkursu może zawierać hasło związane z walką z podróbkami. Hasło stanowi integralną część projektu. O wyborze hasła decydują autorzy projektu.

Plakat należy oznaczyć (na odwrocie, w prawym górnym rogu) kodem, składającym się z 6 znaków – dowolnie wybranych cyfr i liter. Plakat nie może być oznaczony ani podpisany dodatkowo w żaden inny sposób niż podany powyżej.

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

 • plakat wykonany na usztywnionym podkładzie w formacie 50×70 cm, w formie umożliwiającej przygotowanie plakatu do druku w technice offsetowej wykorzystującej 4 kolory, minimalna wielkość czcionki (duże litery, wersaliki) użyta na plakacie to 60 pkt. lub 15 mm. Istotne elementy plakatu (np. napisy) umieszczać minimum 30 mm od krawędzi plakatu,
 • elektroniczny zapis projektu plakatu. Format zapisu: *.pdf lub *.jpg lub *.tif. Rozdzielczość 150 dpi. Skala 1:1 w przypadku projektów wykonanych całkowicie przy wykorzystaniu techniki komputerowej,
 • zamkniętą kopertę (odrębnie dla każdego plakatu) – oznaczoną wyłącznie ww. kodem – zawierającą wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz, jeśli konieczne, oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.

Plakaty konkursowe wraz z wypełnionym/i załącznikiem/ami można wysłać pocztą na adres Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora przez całą dobę. Na przesyłce należy umieścić napis „Konkurs na plakat”.

Nagroda pieniężna zostanie przekazana na konto osobiste wskazane przez laureata. W przypadku laureatów niepełnoletnich, nagroda zostanie przekazana na wskazane konto rodzica lub opiekuna prawnego.

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: uprp.gov.pl

A ciekawym innych propozycji konkursów artystycznych polecamy zajrzenie do naszej bazy konkursów.

Kontakt

Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
tel. 22 579 05 55
Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl
www.uprp.gov.pl

Dokumenty

do pobrania