Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci14
 • doktoranci15
 • naukowcy14
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne17
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • projektowanie/architektura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • prawo2
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • ekonomia/biznes2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Australia1
 • Kanada1
 • Europa6
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
 • cały świat7
 • Węgry1
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Włochy3
 • Wielka Brytania1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone8
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVI edycja programu stypendialnego DBU pod patronatem Ministra Środowiska i Ministra NiSW

organizator:

DBU

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 16.09.2012

XVI edycja programu stypendialnego DBU pod patronatem Ministra Środowiska i Ministra NiSW

Kandydat aplikuje na płatne stanowisko stażysty (1060 euro/miesiąc) w niemieckiej instytucji, której profil odpowiada tematowi, który chce zrealizować kandydat. Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym. Program stypendialny umożliwia odbycie zawodowego/naukowego stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – biznesowych itp.

O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz. Dlatego ważne jest staranne przygotowanie aplikacji. Szczególnie istotna jest przedstawiona przez kandydata wizja dotycząca pobytu na stypendium w Niemczech, która powinna mieć formę projektu.
Konkurs stypendialny fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) skierowany jest do:
 • absolwentów polskich uczelni, posiadających dyplom magistra,
 • studentów ostatniego roku studiów, którzy dyplom magistra uzyskają najpóźniej do lutego 2013 roku,
 • doktorantów.
Programem objęte są wszystkie kierunki studiów, zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp.
Podstawowym celem programu stypendialnego DBU jest profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska oraz umożliwienie młodym absolwentom startu kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Uwaga – nie ma wymogu znajomości języka niemieckiego – można brać udział w konkursie wykazując się wyłącznie znajomością języka angielskiego.
Wymagania:
Fundacja DBU przyznaje stypendia dla najlepszych młodych specjalistów – absolwentów szkół wyższych w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska, którzy:
 • przedłożą propozycję/koncepcję projektu (opis problemu związanego ze środowiskiem, na temat którego chcą pogłębić wiedzę i zdobyć doświadczenie w najnowszych sposobach minimalizacji niekorzystnych efektów oddziaływania danego problemu – ok. 3 stron,
 • posiadają tytuł magistra uczelni wyższej,
 • uzyskali dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat,
 • w czasie składania wniosku posiadają stały pobyt w Polsce.
O stypendia należy ubiegać się korzystając z systemu aplikacyjnego on line pod linkiem www.dbu.de/1453.html. System jest aktywny w okresie od 1 czerwca 2012 do 16 września 2012 roku. Wymaga on załączenia takich dokumentów jak: koncepcja (wizja) projektu, świadectwo ukończenia studiów, opinia z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej, potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sds.org.pl w zakładce „Program stypendialny DBU”. Aplikację można wypełniać po niemiecku lub angielsku.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Warszawie – 24 października 2012 roku. Uroczyste wręczenie stypendiów – 1 grudnia 2012 roku w Warszawie. Wyjazd do Niemiec – początek marca 2013 roku.
Oferta:
Wysokość stypendium wynosi 1060,- euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Jest to kwota całkowicie przeznaczona do wykorzystania dla stypendysty. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. Istnieje również możliwość dofinansowania nauki języka niemieckiego. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech. Wyjazd rozpoczyna się trzydniowym seminarium poświęconym sprawom organizacyjnym dotyczącym życia w Niemczech – zameldowanie, założenie konta, przekazanie ubezpieczeń oraz wręczenie pierwszej kwoty wynagrodzenia miesięcznego. Po trzech dniach stypendyści wyjeżdżają do miejsc odbywanych staży (dojazd finansuje również DBU).
Aplikacje należy uzupełniać w systemie on-line do dnia 16 września 2012 roku
Kliknięcie na „Aplikuj” powoduje przeniesienie na stronę stowarzyszenia, 
gdzie jest zamieszczony link do formularza aplikacyjnego na stronie niemieckiej fundacji DBU.
Na stronie DBU należy wybrać zielone pole z napisem ONLINE-BEWERBUNG, 
po czym dokonać wyboru preferowanego języka.

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

DBU
ul. Żwirki i Wigury 93
Warszawa
tel. 604 838 626
stypendia@sds.org.pl
www.sds.org.pl