Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne18
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • online1
 • cały świat7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Darmasiswa 2016

organizator:

Ministerstwo Edukacji i Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Indonezja
termin składania wniosków: 07.02.2016

Program stypendialny Darmasiswa 2016

DARMASISWA RI jest programem stypendialnym dla studentów z krajów, z którymi Indonezja utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Stypendium daje studentom zagranicznym możliwość nauki języka indonezyjskiego, tradycyjnych sztuk, muzyki rzemiosła i innych kierunków na 54 wybranych uczelniach w różnych miastach Indonezji. Kursy prowadzone w ramach programu DARMASISWA nie kończą się przyznaniem tytułu naukowego (mają charakter non-degree). Organizatorami programu są Ministerstwo Edukacji i Kultury wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji.

Głównym celem programu DARMASISWA jest zwiększenie zainteresowania językiem i kulturą Indonezji wśród obywateli innych państw. Program ma również przyczynić się do budowy wzajemnego zrozumienia i rozwoju kulturowych więzi pomiędzy przedstawicielami różnych krajów.

I. HARMONOGRAM REKTURACJI

1. Składanie aplikacji : do 7 lutego 2016
2. Rozmowy kwalifikacyjne w ambasadzie : 15-19 lutego 2016
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji : 30 maja 2016
4.  Potwierdzenie uczestnictwa w programie przez stypendystów : 30 maja – 17 czerwca 2016
Inauguracja programu : koniec sierpnia 2016
5.  Realizacja programu : wrzesień 2016 – sierpień 2017

II. WIZA
Uczestnik programu musi przyjechać do Indonezji na podstawie 60-dniowej wizy na cele społeczno-kulturalne (visa sosial budaya) wystawionej przez Ambasadę Republiki Indonezji w kraju zamieszkania uczestnika. Po przyjeździe do Indonezji studenci Darmasiswy przekazują swoje paszporty do Biura Planownia i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Kultury w celu załatwienia dalszych formalności związanych z wydaniem pozwolenia na pobyt w kraju na czas studiów.
Studenci nie mogą wjechać do Indonezji na podstawie zwykłej wizy turystycznej bądź wizy on-arrival.

III. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
Uczestnikom programu przysługuje comiesięczne stypendium w wysokości Rp. 2.000.000 (dwóch milionów rupii indonezyjskich):
a) koszty życia : Rp. 1.200.000
b) koszty podręczników : Rp. 200.000
c) koszty transportu : Rp. 200.000
d) koszty opieki medycznej : Rp. 200.000
e) kieszonkowe  : Rp. 200.000
Stypendystom zaleca się zabranie się pewnej kwoty pieniędzy w dolarach amerykańskich lub euro na pokrycie niespodziewanych, dodatkowych wydatków w Indonezji.

IV. WARUNKI STAWIANE KANDYDATOM
Każdy z kandydatów powinien spełniać poniższe warunki:
a) status studenta udokumentowany listem rekomendacyjnym z uczelni oraz wyciągiem ocen;
b) minimum średnie wykształcenie;
c) wiek do 30 lat (data urodzenia po 1 stycznia 1986);
d) stan wolny;
e) znajomość języka angielskiego lub indonezyjskiego w stopniu komunikatywnym;
f) dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim;
g) podstawowa wiedza/umiejętności związane z tematyką kursu.

V. SKŁADANIE APLIKACJI
Kandydaci mogą składać aplikację jedynie w Ambasadzie Republiki Indonezji w kraju swojego pochodzenia. Studenci przebywający poza granicą swego kraju nie mogą aplikować w miejscowej Ambasadzie/Konsulacie Generalnym Republiki Indonezji.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI
Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty (w wersji elektronicznej):
a) wypełniony formularz „Application Form” zapisany jako plik o nazwie [imię]_[nazwisko]_form.pdf;
b) dwa listy rekomendacyjne z uczelni wyższej (napisane w języku angielskim na papierze firmowym uczelni) zapisane jako plik [imię]_[nazwisko]_recommendation.pdf;
c) wykaz ocen ze studiów, (w języku angielskim) zapisany w pliku [imię]_[nazwisko]_transcirpt.pdf oraz kopie wcześniejszych świadectw i dyplomów w pliku [imię]_[nazwisko]_certificate.pdf,
d) kopię paszportu (tylko strony z zdjęciem i danymi posiadacza) ważnego przez min. 18 miesięcy od daty wjazdu na teren Indonezji zapisanej w pliku [imię]_[nazwisko]_passport.pdf;
e) curriculum vitae/życiorys (napisany w języku angielskim) w pliku [imię]_[nazwisko]_CV z rozszerzeniem doc lub pdf;
f) fotografię paszportową w formacie jpg;
g) certyfikat językowy (TOEFL/TOEIC/IELTS) zapisany w pliku [imię]_[nazwisko]_language_certificate.pdf

Komplet dokumentów należy przesłać e-mailem na adres sosbud@indonesianembassy.pl

VII. ZAKWATEROWANIE
Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Indonezji nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom programu.

VIII. PRZYJAZD DO INDONEZJI
Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Indonezji nie zapewnia uczestnikom programu przelotu do Indonezji i z powrotem. Zapewniany jest jedynie transport z Dżakarty do miejsca odbywania kursu, natomiast koszty podróży powrotnej do Dżakarty pokrywają uczestnicy.

IX. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Indonezji nie zapewnia uczestnikom programu ubezpieczenia, dlatego powinni oni wykupić międzynarodowe ubezpieczenie przed wyjazdem do Indonezji.

X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje dotyczące programu DARMASISWA można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) 617 51 08 lub mailowo: sosbud@indonesianembassy.pl.

LINKI:
indonesianembassy.pl

LINKI DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
https://www.facebook.com/indonesianembassyinpoland
https://twitter.com/IndonezjaPL
https://www.instagram.com/indonezja_pl/

Kontakt

Ministerstwo Edukacji i Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Indonezjisosbud@indonesianembassy.pl
indonesianembassy.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA: