Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci28
 • absolwenci31
 • doktoranci23
 • naukowcy19
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka1
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • literatura1
 • różne30
 • medycyna5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes8
 • projektowanie/architektura5
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Belgia2
 • Stany Zjednoczone8
 • cały świat17
 • Australia1
 • Indie1
 • Japonia3
 • Austria2
 • Kanada1
 • Europa3
 • Włochy4
 • Niemcy9
 • Hiszpania1
 • Francja3
 • Wielka Brytania2
 • Chiny2
 • Unia Europejska1
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa18
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

UCL Graduate Research Scholarship – stypendia na studia w Wielkiej Brytanii

organizator:

University College London

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 10.02.2012

UCL Graduate Research Scholarship – stypendia na studia w Wielkiej Brytanii

Celem stypendium badawczego UCL (University College London) dla absolwentów jest zachęcenie wybitnych studentów do podjęcia badań naukowych na UCL.
Corocznie UCL przyznaje 15 stypendiów, są one dostępne dla obecnych i przyszłych stypendystów UCL z dowolnego kraju Unii Europejskiej.

Wymagania kwalifikacji

 • kandydaci muszą posiadać bądź spodziewać się otrzymania tytułu licencjata
 • być zakwalifikowani lub przyjęci na któryś z programów badawczych w UCL

Zgłoszenia studentów rozpoczynających trzeci rok badań będą brane pod uwagę tylko w wyjątkowych przypadkach.

Stypendia są przyznawane na podstawie osiągnięć naukowych i potencjału badawczego.
Sytuacja finansowa nie jest brana pod uwagę.

Wysokość i czas trwania stypendium
Stypendium składa się z wynagrodzenia o równowartości typowej stawki za studia podyplomowe w krajach Unii Europejskiej (2011/12 wynosi 4000 funtów) oraz kosztów utrzymania w wysokości 15590 funtów rocznie (2011/12) dla studentów studiujących w pełnym wymiarze godzin.
(Wysokość stypendium dla studentów studiujących w niepełnym wymiarze zostanie wyliczona proporcjonalnie).

Stypendium obejmuje również dofinansowanie dodatkowych koszty badań w wysokości do 1000 funtów rocznie.

Dofinansowanie jest przyznawane na 1, 2 lub 3 lata trwania projektu badawczego dla pełnego wymiaru godzin (od 1 do 5 dla niepełnego) i podlega corocznej ocenie i przedłużeniu.

Studenci podejmujący 4-letnie studia doktoranckie będą otrzymywać granty do ostatniego roku studiów.

Termin składania wniosków

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w formularzu powinien trafić do odpowiedniego wydziału nie później niż do 10 lutego 2012 r.

Ogłoszenie wyników:
Wnioski będą rozpatrywane na przełomie marca i kwietnia.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni.

Tłumaczenie JO

Informacje pochodzą ze strony: www.ucl.ac.uk/prospective-students/scholarships/graduate/UK-EU_Res/grs