Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci30
 • absolwenci34
 • doktoranci24
 • naukowcy19
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • sztuka/muzyka1
 • różne32
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • medycyna5
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • literatura1
 • ekonomia/biznes6
 • projektowanie/architektura5
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • języki obce3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Chiny3
 • Unia Europejska1
 • Kanada1
 • Francja5
 • Australia1
 • Luksemburg1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy10
 • Wielka Brytania2
 • cały świat15
 • Austria2
 • Hiszpania1
 • Europa3
 • Włochy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Indie1
 • Węgry1
 • Belgia2
 • Japonia3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa22
 • firma7
 • instytucja rządowa12
 • samorząd1
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego

organizator:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Węgry
termin składania wniosków: 20.05.2012

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego w Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji Państwowej (KIM) w Budapeszcie

Stażysta otrzyma równowartość  800 EUR miesięcznie, z czego będzie pokrywał koszty swojego pobytu na Węgrzech. Podczas stażu, według ustalonego planu pracy zapewniamy możliwość zapoznawania się z węgierską administracją państwową oraz różnymi instytucjami.

Warunki przyjęcia

 • Obywatelstwo polskie
 • Studia wyższe, ukończone min. 6 semestrów
 • Dobra znajomość języka angielskiego, ew. węgierskiego
 • Maksymalny wiek w chwili rozpoczęcia stażu: 30 lat

Wniosek w języku polskim powinien zawierać:

 • Życiorys
 • Uzasadnienie powodów ubiegania się o staż z zaznaczeniem zakresu planowanej działalności podczas stażu
 • Dwie rekomendacje (w tym jedna od nauczyciela akademickiego)
 • Esej (2 strony) pt. „Co zyskała Europa Środkowa z węgierskiej i z polskiej Prezydencji w Radzie UE?”

Stypendium opiewa na okres od 15 września do 15 grudnia 2012 r.

Dalsze informacje: janos.tischler@hunginst.pl lub orsolya.kovacs@kim.gov.hu

Aplikacje należy wysyłać do 20-go maja 2012 roku na adres:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
00-009 Warszawa
ul. Moniuszki 10
na kopercie należy napisać: „BALASSI“

Informacje pochodzą ze strony www.budapeszt.polemb.net

Kontakt

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
ul. Moniuszki 10
00-009 Warszawa