Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci19
 • absolwenci21
 • doktoranci15
 • naukowcy12
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura4
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • różne18
 • sztuka/muzyka6
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • medycyna3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • projektowanie/architektura3
 • prawo3
 • ekonomia/biznes3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy4
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Bułgaria2
 • Stany Zjednoczone7
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy3
 • Austria2
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Finlandia2
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online4
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Europa3
 • Szwajcaria1
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Holandia2
 • Portugalia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego

organizator:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Węgry
termin składania wniosków: 20.05.2012

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego w Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji Państwowej (KIM) w Budapeszcie

Stażysta otrzyma równowartość  800 EUR miesięcznie, z czego będzie pokrywał koszty swojego pobytu na Węgrzech. Podczas stażu, według ustalonego planu pracy zapewniamy możliwość zapoznawania się z węgierską administracją państwową oraz różnymi instytucjami.

Warunki przyjęcia

 • Obywatelstwo polskie
 • Studia wyższe, ukończone min. 6 semestrów
 • Dobra znajomość języka angielskiego, ew. węgierskiego
 • Maksymalny wiek w chwili rozpoczęcia stażu: 30 lat

Wniosek w języku polskim powinien zawierać:

 • Życiorys
 • Uzasadnienie powodów ubiegania się o staż z zaznaczeniem zakresu planowanej działalności podczas stażu
 • Dwie rekomendacje (w tym jedna od nauczyciela akademickiego)
 • Esej (2 strony) pt. „Co zyskała Europa Środkowa z węgierskiej i z polskiej Prezydencji w Radzie UE?”

Stypendium opiewa na okres od 15 września do 15 grudnia 2012 r.

Dalsze informacje: janos.tischler@hunginst.pl lub orsolya.kovacs@kim.gov.hu

Aplikacje należy wysyłać do 20-go maja 2012 roku na adres:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
00-009 Warszawa
ul. Moniuszki 10
na kopercie należy napisać: „BALASSI“

Informacje pochodzą ze strony www.budapeszt.polemb.net

Kontakt

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
ul. Moniuszki 10
00-009 Warszawa