Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego

organizator:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Węgry
termin składania wniosków: 20.05.2012

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego w Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji Państwowej (KIM) w Budapeszcie

Stażysta otrzyma równowartość  800 EUR miesięcznie, z czego będzie pokrywał koszty swojego pobytu na Węgrzech. Podczas stażu, według ustalonego planu pracy zapewniamy możliwość zapoznawania się z węgierską administracją państwową oraz różnymi instytucjami.

Warunki przyjęcia

 • Obywatelstwo polskie
 • Studia wyższe, ukończone min. 6 semestrów
 • Dobra znajomość języka angielskiego, ew. węgierskiego
 • Maksymalny wiek w chwili rozpoczęcia stażu: 30 lat

Wniosek w języku polskim powinien zawierać:

 • Życiorys
 • Uzasadnienie powodów ubiegania się o staż z zaznaczeniem zakresu planowanej działalności podczas stażu
 • Dwie rekomendacje (w tym jedna od nauczyciela akademickiego)
 • Esej (2 strony) pt. „Co zyskała Europa Środkowa z węgierskiej i z polskiej Prezydencji w Radzie UE?”

Stypendium opiewa na okres od 15 września do 15 grudnia 2012 r.

Dalsze informacje: janos.tischler@hunginst.pl lub orsolya.kovacs@kim.gov.hu

Aplikacje należy wysyłać do 20-go maja 2012 roku na adres:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
00-009 Warszawa
ul. Moniuszki 10
na kopercie należy napisać: „BALASSI“

Informacje pochodzą ze strony www.budapeszt.polemb.net

Kontakt

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
ul. Moniuszki 10
00-009 Warszawa