Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci16
 • doktoranci14
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • medycyna1
 • literatura2
 • projektowanie/architektura1
 • różne18
 • sztuka/muzyka7
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Stany Zjednoczone7
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Włochy2
 • Ukraina1
 • Turcja1
 • Australia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego

organizator:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Węgry
termin składania wniosków: 20.05.2012

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego w Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji Państwowej (KIM) w Budapeszcie

Stażysta otrzyma równowartość  800 EUR miesięcznie, z czego będzie pokrywał koszty swojego pobytu na Węgrzech. Podczas stażu, według ustalonego planu pracy zapewniamy możliwość zapoznawania się z węgierską administracją państwową oraz różnymi instytucjami.

Warunki przyjęcia

 • Obywatelstwo polskie
 • Studia wyższe, ukończone min. 6 semestrów
 • Dobra znajomość języka angielskiego, ew. węgierskiego
 • Maksymalny wiek w chwili rozpoczęcia stażu: 30 lat

Wniosek w języku polskim powinien zawierać:

 • Życiorys
 • Uzasadnienie powodów ubiegania się o staż z zaznaczeniem zakresu planowanej działalności podczas stażu
 • Dwie rekomendacje (w tym jedna od nauczyciela akademickiego)
 • Esej (2 strony) pt. „Co zyskała Europa Środkowa z węgierskiej i z polskiej Prezydencji w Radzie UE?”

Stypendium opiewa na okres od 15 września do 15 grudnia 2012 r.

Dalsze informacje: janos.tischler@hunginst.pl lub orsolya.kovacs@kim.gov.hu

Aplikacje należy wysyłać do 20-go maja 2012 roku na adres:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
00-009 Warszawa
ul. Moniuszki 10
na kopercie należy napisać: „BALASSI“

Informacje pochodzą ze strony www.budapeszt.polemb.net

Kontakt

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
ul. Moniuszki 10
00-009 Warszawa