Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci30
 • absolwenci35
 • doktoranci26
 • naukowcy19
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne29
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne13
 • medycyna2
 • literatura2
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
 • języki obce3
 • sztuka/muzyka4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Maroko1
 • Austria3
 • Norwegia1
 • Tajwan3
 • Polska1
 • Węgry4
 • Korea Południowa1
 • Stany Zjednoczone7
 • Belgia2
 • Ukraina1
 • Brazylia1
 • Rumunia1
 • Kazachstan1
 • Macedonia1
 • Wielka Brytania3
 • Japonia3
 • Finlandia1
 • Hongkong2
 • Szwajcaria3
 • Kanada1
 • Chiny4
 • Rosja1
 • Indonezja1
 • Słowenia1
 • Irlandia2
 • Kirgistan1
 • Wietnam1
 • Niemcy12
 • Szwecja1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Turcja2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Portugalia1
 • Estonia2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Gruzja1
 • Cypr1
 • Holandia3
 • Hiszpania1
 • Słowacja3
 • cały świat3
 • Francja3
 • Włochy4
 • Indie1
 • Bułgaria2
 • Chorwacja2
 • Egipt1
 • Mołdawia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa22
 • firma2
 • instytucja rządowa12
 • samorząd1
 • inny3
ARCHIWUM
Wróć do listy

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego

organizator:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Węgry
termin składania wniosków: 20.05.2012

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego

Trzymiesięczny staż im. Balinta Balassiego w Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji Państwowej (KIM) w Budapeszcie

Stażysta otrzyma równowartość  800 EUR miesięcznie, z czego będzie pokrywał koszty swojego pobytu na Węgrzech. Podczas stażu, według ustalonego planu pracy zapewniamy możliwość zapoznawania się z węgierską administracją państwową oraz różnymi instytucjami.

Warunki przyjęcia

 • Obywatelstwo polskie
 • Studia wyższe, ukończone min. 6 semestrów
 • Dobra znajomość języka angielskiego, ew. węgierskiego
 • Maksymalny wiek w chwili rozpoczęcia stażu: 30 lat

Wniosek w języku polskim powinien zawierać:

 • Życiorys
 • Uzasadnienie powodów ubiegania się o staż z zaznaczeniem zakresu planowanej działalności podczas stażu
 • Dwie rekomendacje (w tym jedna od nauczyciela akademickiego)
 • Esej (2 strony) pt. „Co zyskała Europa Środkowa z węgierskiej i z polskiej Prezydencji w Radzie UE?”

Stypendium opiewa na okres od 15 września do 15 grudnia 2012 r.

Dalsze informacje: janos.tischler@hunginst.pl lub orsolya.kovacs@kim.gov.hu

Aplikacje należy wysyłać do 20-go maja 2012 roku na adres:

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
00-009 Warszawa
ul. Moniuszki 10
na kopercie należy napisać: „BALASSI“

Informacje pochodzą ze strony www.budapeszt.polemb.net

Kontakt

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
ul. Moniuszki 10
00-009 Warszawa