Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci12
 • absolwenci6
 • doktoranci16
 • naukowcy8
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • ekonomia/biznes4
 • sztuka/muzyka4
 • prawo2
 • różne13
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • języki obce3
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • literatura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa2
 • Australia1
 • Nowa Zelandia1
 • Kanada2
 • Republika Południowej Afryki1
 • Turcja1
 • Czechy1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • Niemcy5
 • Indie1
 • Słowacja1
 • Austria2
 • cały świat5
 • Stany Zjednoczone5
 • Włochy1
 • Francja1
 • Singapur1
 • Węgry1
 • Wielka Brytania1
 • online2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa13
 • firma1
 • instytucja rządowa6
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata: stypendia dla uczniów w szkołach UWC 2024-2026

organizator:

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
cały świat
termin składania wniosków: 05.11.2023

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata: stypendia dla uczniów w szkołach UWC 2024-2026

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata zaprasza kandydatów, którzy chcieliby zmienić świat – bez względu na sytuację materialną, płeć, orientację seksualną, wyznanie, narodowość lub przynależność kulturową – do wzięcia udziału w konkursie i ubieganie się o miejsce w jednej ze szkół UWC na lata szkolne 2024-2026. Konkurs skierowany jest do osób urodzonych pomiędzy 1 sierpnia 2006 r., a 31 lipca 2008 r. Nauka w szkołach UWC obejmuje ostatnie dwa lata liceum bez względu na to do jakiej klasy obecnie uczęszcza kandydat i kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Towarzysztwo szuka osób ciekawych świata, którym bliskie są wartości UWC opierające się na poszanowaniu drugiego człowieka, wrażliwości międzykulturowej i troski o środowisko naturalne. Szuka osób dojrzałych i niezależnych, które gotowe są sprostać wyzwaniom życia w szkole z internatem wśród przedstawicieli z ponad 100 państw. Kandydaci oceniani są w oparciu o pięć głównych kryteriów:

 • Ciekawość świata i motywacja do zdobywania wiedzy;
 • Zainteresowanie rozwojem osobistym;
 • Wrażliwość społeczna i zdolność do pracy w grupie;
 • Uczciwość, odporność i poczucie odpowiedzialności;
 • Motywacja do nauki w szkole UWC.

W ramach tegorocznego konkursu planuje się przyznać miejsca w ok. 10 z 18 szkół UWC.

Decyzje o ostatecznym przyjęciu nominacji podejmowane są indywidualnie przez każdą ze szkół. Miejscom w szkołach UWC towarzyszą stypendia, których wysokość uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Większość kandydatów może liczyć na 100% stypendium obejmującego koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu.

Warunki formalne

Aby wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą spełniać następujące warunki formalne:

 • data urodzenia pomiędzy 1 sierpnia 2006 r., a 31 lipca 2008 r.,
 • wynik egzaminu ósmoklasisty: dla części z języka polskiego – minimum 75%, dla matematyki – minimum 80%, dla języka obcego – minimum 90%
 • wypełnienie i przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do 5 listopada 2023 r. do godz. 23:59.

Formularz aplikacyjny

Uczestnicy konkursu muszą wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie: apply.uwc.org. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 listopada 2023 r., do godziny 23:59. Zgłoszenia nadesłane po czasie nie będą brane pod uwagę. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów technicznych.

Aby rozpocząć uzupełnianie aplikacji, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1: Wejdź na stronę: apply.uwc.org.

Krok 2: Zarejestruj się wybierając w górnym prawym rogu zielony przycisk “Register”.

Krok 3: Uzupełnij formularz rejestracyjny.

Krok 4: Na wskazany adres email przyjdzie email zawierający link, za pomocą którego należy potwierdzić rejestrację konta. W przypadku braku takiej wiadomości Organizatorzy proszą kandydatów o sprawdzenie w pierwszej kolejności automatycznych filtrów w koncie email oraz folderu spam.

Krok 5: Po rejestracji konta zaloguj się ponownie i wybierz zielony przycisk “Fill out eligibility profile”, w którym podaj proszę datę urodzenia, narodowość i kraj zamieszkania. Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w naszym konkursie proszeni są o wybranie opcji “UWC National Committee”. Opcja “UWC Global Selection Programme” jest dla kandydatów, którzy ubiegają się o miejsca bez towarzyszących im stypendiów.

Krok 6: Jeśli spełniasz warunki formalne konkursu, powinieneś zobaczyć opcję złożenia aplikacji w programie “Konkurs UWC na lata 2024-2026”.

Krok 7: Uzupełnij proszę dwie części formularza: “Personal Information” oraz “Application Form”.

Krok 8: Sprawdź swoje odpowiedzi wybierając po lewej stronie szary przycisk “Review”. Tutaj możesz również pobrać kopię swoich odpowiedzi wybierając w górnym prawym rogu przycisk “Download”.

Krok 9: Po uzupełnieniu formularza aplikacyjnego i sprawdzeniu swoich odpowiedzi prześlij swoje zgłoszenie wybierając zielony przycisk “Submit” przed 5 listopada 2023 r., godz. 23:59.

II Etap

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w Warszawie w dniach 16-17 grudnia 2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzania rozmów w ramach II Etapu na tryb przy użyciu komunikatorów internetowych.

III Etap

W oparciu o aplikację, przedłożone dokumenty oraz bezpośrednią rozmowę z kandydatem, Komisja Konkursowa nominuje poszczególnych kandydatów na miejsca w wybranych szkołach UWC. Ostateczna decyzja o przyjęciu nominacji Komisji Konkursowej i przyznaniu miejsca w szkole UWC należy do administracji każdej ze szkół. Proces ten zajmuje zwykle kilka tygodni.

Regulamin konkursu UWC

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów z formularzem aplikacyjnym Organizatorzy proszą o kontakt na adres: info@uwc.org.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.pl.uwc.org

Sięgnijcie także po więcej stypendiów zagranicznych dla uczniów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
ul. Nowy Świat 72 pok. 9
00-330 Warszawa

info@uwc.org.pl
www.pl.uwc.org