Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci29
 • naukowcy24
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • inne2
 • języki obce3
 • kulturoznawstwo1
 • finanse/zarządzanie3
 • RÓŻNE29
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo2
 • nauki polityczne/dziennikarstwo3
 • sztuka/muzyka4
 • fizyka1
 • prawo2
 • informatyka2
 • historia1
 • inżynieria5
 • medycyna2
 • stosunki międzynarodowe1
 • edukacja1
 • DOWOLNA15
 • nauki humanistyczne11
 • projektowanie/architektura2
 • biznes4
 • marketing/reklama/PR/media1
 • nauki społeczne10
 • nauki ścisłe5
 • kierunki techniczne5
 • nauki przyrodnicze3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Japonia3
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Egipt2
 • RPA1
 • Austria1
 • Hongkong1
 • Indie1
 • Bułgaria1
 • Niemcy11
 • Kazachstan1
 • Singapur1
 • Francja2
 • Nowa Zelandia1
 • Grecja1
 • Słowenia1
 • Serbia1
 • Belgia1
 • Szwajcaria2
 • Węgry2
 • Chiny2
 • Czechy1
 • Rumunia1
 • Europa3
 • Wietnam1
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada1
 • Hiszpania1
 • Unia Europejska1
 • cały świat6
 • Wielka Brytania3
 • Australia1
 • Słowacja2
 • Ukraina1
 • Białoruś1
 • Rosja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa18
 • firma1
 • instytucja rządowa18
 • samorząd1
 • inny3
ARCHIWUM
Wróć do listy

The Horowitz Foundation for Social Policy: granty dla doktorantów 2020

organizator:

The Horowitz Foundation for Social Policy

Rodzaj:
nauki społeczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
cały świat
termin składania wniosków: 01.12.2020

The Horowitz Foundation for Social Policy: granty dla doktorantów 2020

The Horowitz Foundation for Social Policy została założona w 1997 przez Irvinga Louisa Horowitza i Mary E. Curtis jako organizacja non-profit (typu 501(c)(3) z amerykańskiego kodeksu podatkowego). Jej ogólną misją jest wspieranie rozwoju badań naukowych i wiedzy w głównych dyscyplinach nauk społecznych. Szczegółowym zadaniem organizacji jest natomiast zapewnianie małych grantów dla ambitnych doktorantów będących w trakcie pisania rozprawy, aby dofinansować badania prowadzone w związku z ich pracą.

Pomysł stworzenia fundacji powstał z doświadczeń dra Irvinga Louisa Horowitza, który współpracował z doktorantami. Zauważył on, że wielu młodych naukowców mierzyło się z problemem ograniczonych zasobów finansowych, co utrudniało dokańczanie badań. Dr Horowitz początkowo wspierał doktorantów osobistą pomocą, a później poprzez specjalny program grantowy wydawnictwa naukowego Transaction Publishers. Po zakończeniu tego programu, w 1997 roku powołano do życia Fundację. Decyzje w sprawie pierwszych grantów wydano rok później.

Ostateczny termin aplikacji: 1 grudnia 2020

Kryteria kwalifikacji
Fundacja wspiera projekty, których zastosowania dotyczą rozwiązań z zakresu polityki społecznej, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Zgłoszenia są oceniane na podstawie kryteriów ewaluacyjnych wytyczonych przez zarząd Fundacji, jak chociażby: wykonalność, możliwość wdrożenia, oryginalność, metodologia, bogate ugruntowanie teoretyczne i empiryczne czy listy polecające. Żadne kryterium nie jest ważniejsze od pozostałych. Konspekty projektów oceniane są na podstawie ogólnej wartości wynikającej ze wszystkich aspektów zgłaszanej propozycji.
• Kandydaci muszą być doktorantami, którzy obecnie pracują nad swoją rozprawą.
• Kandydaci nie mogą posiadać stopnia naukowego doktora; ci, którzy ukończyli już wcześniej studia doktoranckie, nie spełniają kryteriów kwalifikacji.
• Kandydaci muszą posiadać pozytywną opinię swojego wydziału / instytutu na temat projektu zaproponowanego w konspekcie.
• Kandydaci mogą pochodzić z dowolnego kraju i studiować na dowolnym uniwersytecie. Obywatelstwo amerykańskie lub status rezydenta USA nie są wymagane.

Grant
Granty przyznawane są wyłącznie na podstawie zalet propozycji projektu. Każdy grant ma wartość 7500 dolarów amerykańskich: 5000 USD przyznawane jest na początku projektu, a pozostałe 2500 USD po zakończeniu prac. Aby uzyskać drugą część dotacji, grantobiorcy muszą wykazać jedną z poniższych rzeczy:
• Rozprawa doktorska została pozytywnie zrecenzowana.
• Artykuł napisany na podstawie przeprowadzonych badań został przyjęty do publikacji w czasopiśmie naukowym, które przeprowadza recenzję naukową tekstu (peer-review).
• Uzyskano zaproszenie do napisania i opublikowania rozdziału (w monografii) poświęconego przeprowadzonym badaniom.
Granty nie podlegają odnowieniu, a grantobiorcy mają pięć lat od przyznania im nagrody na ukończenie projektu i otrzymanie drugiej części dotacji.

Jak się zgłosić?
Przed zgłoszeniem, zwróć uwagę na wymagania procesu zgłoszenia:
• Odpowiedzenie na dwa pytania zawarte w formularzu kwalifikacyjnym.
• Wypełnienie wniosku, w tym dostarczenie:
– danych osobowych (krótkie odpowiedzi),
– ogólnego zarysu projektu (krótki abstrakt),
– konspektu projektu (opis na 750 słów),
– CV,
– dwóch listów z rekomendacjami (wraz z danymi kontaktowymi do autorów).
Aby wysłać swoje zgłoszenie, należy uzupełnić formularz aplikacyjny.

Informacje pochodzą ze strony: www.horowitz-foundation.org.

Przeczytaj, jakie są inne stypendia zagraniczne dla doktorantów z Polski

Kontakt

The Horowitz Foundation for Social Policy
106 Somerset St VII p.
New Brunswick, NJ 08901, Stany Zjednoczone


www.horowitz-foundation.org