Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura4
 • sztuka/muzyka6
 • różne15
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy3
 • Niemcy3
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Finlandia1
 • Słowacja1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Europa2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Austria2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

The Google Anita Borg Memorial Scholarship: Europe, the Middle East and Africa

organizator:

Google

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 01.02.2013

The Google Anita Borg Memorial Scholarship: Europe, the Middle East and Africa

„Jej zdolność do łączenia technicznej ekspertyzy z nieustępliwą wizją zainspirowała, zmotywowała i zachęciła kobiety do zainteresowania technologią, zamiast jej unikania lub ignorowania.”

Stypendium
Dr Anita Borg poświęciła swoje dorosłe życie zrewolucjonizowaniu naszego sposobu myślenia o technologii oraz zniesieniu barier, które powstrzymywały kobiety i mniejszości od aktywności na polu informatyki i technologii.
Jej połączenie technicznej ekspertyzy z nieustępliwą wizją nadal inspiruje i motywuje niezliczoną ilość kobiet do bycia aktywnymi uczestniczkami i liderkami w tworzeniu technologii.
W ramach kontynuacji realizacji wizji Anity Google utworzyło The Google Anita Borg Memorial Scholarship: Europe, the Middle East and Africa. Dzięki temu stypendium Google chce zachęcać kobiety do doskonalenia umiejętności informatycznych i technologicznych oraz wspierać je w stawaniu się liderkami i wzorem dla innych.
Liczne stypendia będą przyznawane na podstawie oceny osiągnięć naukowych kandydatek, ich doświadczenia w kierowaniu ludźmi oraz zainteresowania naukami informatycznymi.
Finalistki zostaną wyłonione z grona studentek studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Każda stypendystka otrzyma stypendium w wysokości 7 tysięcy € lub ekwiwalent tej kwoty. W czerwcu 2013 wszystkie finalistki i laureatki będą miały okazję odwiedzić siedzibę Google w Europie. W tym czasie odbędą się warsztaty informatyczne oraz spotkania integracyjne tak, aby finalistki i laureatki mogły wymienić się swoimi doświadczeniami.

Profil kandydatki:
– studentka studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich (lub odpowiednika) w roku akademickim 2013/2014
– studentka uniwersytetu w Europie, Bliskim Wschodzie lub Afryce. Osoby ze statusem obywatela danego kraju, stałego pobytu oraz studentki zagraniczne również mogą się zgłaszać do udziału w konkursie stypendialnym.
– studentka studiów informatycznych lub o podobnym zakresie tematycznym
– studentka z najlepszymi wynikami

Nabór na stypendia na rok 2013 trwa. Termin zgłoszeń upływa 1 lutego 2013 roku.

Wymagane dokumenty:
– aktualne CV
– odpowiedzi na pytania (sugerowana objętość 400-600 słów na jedną odpowiedź). Pytania 1 i 3 potraktuj jako raporty techniczne lub prace naukowe:
1. Opisz znaczący projekt technologiczny, nad którym pracowałaś.
2. Podaj jeden lub dwa przykłady Twoich doświadczeń przywódczych.
3. Opisz trwający od 3 do 12 miesięcy projekt technologiczny, który chciałabyś zrealizować, gdybyś otrzymała odpowiednie fundusze.
– studentki studiów licencjackich – przetłumaczona kopia wyników w trakcie studiów
– studentki studiów magisterskich – przetłumaczona kopia wyników ze studiów licencjackich oraz w trakcie magisterskich
– studentki studiów doktoranckich – przetłumaczona kopia wyników ze studiów licencjackich i magisterskich
– potwierdzenie przyjęcia na studia lub terminu ukończenia studiów
– 2 listy polecające od osób, które mogą poświadczyć Twoje osiągnięcia naukowe oraz zdolności przywódcze np. profesorowie.

Tłumaczenie AD

Informacje pochodzą ze strony www.google.com