Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne18
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • Hiszpania3
 • Norwegia1
 • online1
 • cały świat7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Tandem polsko-niemiecki – kurs dla studentów

organizator:

GFPS

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, języki obce
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 30.04.2013

Tandem polsko-niemiecki – kurs dla studentów

Kurs przeznaczony jest dla studentów posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego i pragnących ją pogłębić. O uczestnictwo w kursie nie mogą ubiegać się studenci germanistyki, lingwistyki stosowanej z językiem niemieckim, kolegiów języka niemieckiego itp.

Tandem to dwuosobowy rower napędzany w takim samym stopniu przez dwóch zawodników. W odniesieniu do nauki języka obcego, nazwy tandem przyjęło się używać dla rodzaju kursu, w którym biorą udział native speakerzy z dwóch różnych krajów, ucząc się niejako od siebie nawzajem. Jest to bardzo ciekawa metoda prowadzenia zajęć, która stwarza uczestnikom szansę przełamania barier językowych i wspólnego odkrywania języka.

Od osiemnastu lat GFPS e.V. i GFPS-Polska organizują wakacyjny kurs językowy oparty na tej metodzie. Forma kursu jest wyjątkowa – jedną połowę uczestników stanowią Polacy uczący się niemieckiego, natomiast drugą – Niemcy uczący się polskiego. Pierwsze 2 tygodnie wszyscy uczestnicy spędzają w Polsce, drugie 2 tygodnie – w Niemczech. W tym roku kurs odbędzie w Gohrau (Sachsen-Anhalt) i w Rogalinku (województwo wielkopolskie). Środki na organizację projektu GFPS pozyskuje z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

GFPS pokrywa następujące koszty:

– uczestnictwa w kursie,
– wyżywienia,
– zakwaterowania,
– pełnego programu kulturalnego,
– transferu z Niemiec do Polski.

Uczestnicy we własnym zakresie opłacają koszty:

– dojazdu do ośrodka w Niemczech,
– powrotu z ośrodka w Polsce,
– ew. indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego (organizator zapewnia ubezpieczenie grupowe),
– ponadto uczestnicy wnoszą dotację w wysokości 950 PLN (+100 PLN kaucji zwrotnej) na rzecz GFPS – Polska.

Wymagane dokumenty:
– dwa egzemplarze formularza zgłoszeniowego TANDEM 2013 (jedną kopię wysłać listownie, drugą – elektronicznie)
– list motywacyjny w języku polskim i niemieckim
– kopia (ksero) świadectwa nauki lub znajomości języka (np. świadectwo maturalne, certyfikat z kursu lub lektoratu)
– załączone 2 koperty z naklejonym znaczkiem priorytetowym (jedna zaadresowana zwrotnie i jedna niezaadresowana)
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. nr 133 poz.883)
Należy wysłać wszystkie dokumenty (zebrane w teczce lub koszulce) do Warszawy na podany niżej adres z dopiskiem „kurs tandemowy”

GFPS-Polska
Komisja Kwalifikacyjna
Skrytka Pocztowa 34
00-950 Warszawa 1

Tegoroczny TANDEM odbywa się w terminie 28 lipca – 25 sierpnia 2013.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia.

Decyduje data stempla pocztowego.
Nadesłane materiały nie będą zwracane, dlatego organizator prosi o nieprzysyłanie oryginalnych dokumentów.
Lista zakwalifikowanych osób zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia 15 maja.

Informacje pochodzą ze strony gfps.pl

Kontakt

GFPS
Skrytka Pocztowa 34
00-950 Warszawa 1

tandem@gfps.pl
gfps.pl