Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci28
 • absolwenci31
 • doktoranci23
 • naukowcy19
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne30
 • medycyna5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes8
 • projektowanie/architektura5
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • prawo1
 • sztuka/muzyka1
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • literatura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy4
 • Niemcy9
 • Hiszpania1
 • Francja3
 • Wielka Brytania2
 • Chiny2
 • Unia Europejska1
 • Węgry1
 • Belgia2
 • Stany Zjednoczone8
 • cały świat17
 • Australia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Japonia3
 • Austria2
 • Kanada1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa18
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium w USA- Program Fulbright-Schuman

organizator:

Departament Stanu USA , Komisja Europejska

Rodzaj:
prawo, nauki humanistyczne/społeczne, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe, ekonomia/biznes
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 01.12.2016

Stypendium w USA- Program Fulbright-Schuman

Program stypendialny Fulbright-Schuman jest współfinansowany przez Departament Stanu USA i Komisję Europejską. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Fulbrighta w Brukseli, a rozmowa odbywa się przez Skype.
Stypendia są przyznawane na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej, jej instytucjami.

Program ten oferuje ok 35 stypendiów naukowych rocznie, na naukę i prowadzenie badań w Stanach Zjednoczonych na poziomie podoktorskim (habilitacyjnym).

Stypendia mogą pokrywać cenę podróży w obie strony, ale też są stypendia, które pokrywają wszystkie wydatki w roku akademickim.

Stypendia dotyczą mieszkańców wszystkich 28 krajów, które należą do UE.

Stypendium obejmuje:

 • dla kandydatów ze stopniem doktora oraz wykwalifikowanych specjalistów – ekwiwalent w wysokości 3000 euro miesięcznie;
 • dla studentów studiów doktoranckich – ekwiwalent w wysokości 2000 euro miesięcznie.
 • jednorazowo 2 000 Euro na pokrycie kosztów podróży i zagospodarowania,
 • wizę J1 (Wiza studencka = wiza do wymiany międzynarodowej),
 • podstawowe ubezpieczenie medyczne

Stypendia Fulbright-Schuman przeznaczone są dla studentów (graduate level), doktorantów, pracowników naukowych oraz specjalistów zajmujących się international education administration.
Rekrutacją zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.fulbright.be. O wynikach konkursu informuje Bruksela.

Ostateczny termin składania wniosków to 1 grudzień br.

Rodzaje dostępnych dotacji:
dotacje dla:

 • osób, które będą, lub już przygotowują na studiach doktoranckich pracę naukową,
 • osób, które przygotowują pracę badawczą, już po skończeniu studiów magisterskich
 • osób, które przygotowują pracę naukową i wykładają na Uczelni

Stypendia są dostępne w następujących kategoriach: ogólne wsparcie finansowe & nowatorskie nagrody.

Nagrody są dostępne dla kandydatów z każdego kraju należącego do Unii Europejski chcących się uczyć, zdobywać nową wiedzę, badać i wykładać na tematy odnoszące się do relacji łączących USA i Unię Europejską, polityki UE i jej instytucji.
Projekty, które zostały przyjęte, muszą dotyczyć przynajmniej 2 krajów, które należą do Unii Europejskiej: projekty, które nie spełnią tych wymogów, powinny zostać poddane analizie poprzez Program Fulbright w kraju, z którego pochodzi kandydat.

Już przed analizą aplikacji, kandydaci muszą zaaranżować swoje własne „miejsce' na akredytowanym uniwersytecie, w instytucji, która uczy do zawody, lub w której już wykonuje się zawód, lub w niezależnym centrum badań w USA.

Kandydaci mogą zaproponować pozostanie w więcej niż w jednej instytucji podczas swojego stypendium naukowego, chociaż powinni zapewnić przejrzysty plan i uzasadnienie tego, gdzie zamierzają mieszkać i co będą robić.

Studenckie stypendia naukowe zazwyczaj trwają 9 miesięcy. Jednak, będzie rozważone, aby aplikacje trwały minimalnie 6 miesięcy dla osób, które będą, lub już teraz przygotowują pracę naukową na studiach doktoranckich.

Nagrody dotyczące prac badawczych i wykładania, mają trwać minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie 9, z preferencją, aby projekty trwały jednak 4 miesiące.

Odpowiednie kwalifikacje – kandydaci muszą:

 • wykazywać „mądrość” akademicką
 • przejść indywidualny wywiad po angielsku
 • mieć zdolność do „wyciągania” tego, co najlepsze z wszystkich okazji dostępnych na uczelni
 • dobrze reprezentować kraj, z którego pochodzą, będąc w Stanach Zjednoczonych
 • wykazywać biegłość w języku angielskim i muszą mieć przynajmniej 3-miesięczne doświadczenie w dwóch lub więcej krajach UE
 • pierwszeństwo uzyskają kandydaci z 2 miesięcznym profesjonalnym lub akademickim doświadczeniem. Fachowcy Unii Europejskiej (ci, którzy podejmują decyzje dot. polityki, przemysłu, mediów, administracji i innych) są szczególnie mile widziani.
  Beneficjenci są zobowiązani wrócić do swoich krajów przed ukończeniem programu stypendialnego, na który została przeznaczona nagroda.

W razie pytań, należy pisać na adres mailowy: student@fulbright.be (jeśli nie masz dyplomu magistra), lub scholar@fulbright.be (jeśli masz już dyplom magistra lub masz istotne doświadczenie w pracy bez posiadania dyplomu magistra).

Informacje dotyczące procesu aplikacji i materiałów do tego potrzebnych znajdują się na stronie: www.fulbrightschuman.eu

Informacje pochodzą ze strony: www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4, I piętro
00-362 Warszawa
Tel.: 22 10 100 40
biuro@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl