Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci16
 • doktoranci14
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • projektowanie/architektura1
 • różne18
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy2
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Europa5
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium w USA- Program Fulbright-Schuman

organizator:

Departament Stanu USA , Komisja Europejska

Rodzaj:
ekonomia/biznes, nauki humanistyczne/społeczne, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe, prawo
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 01.12.2016

Stypendium w USA- Program Fulbright-Schuman

Program stypendialny Fulbright-Schuman jest współfinansowany przez Departament Stanu USA i Komisję Europejską. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Fulbrighta w Brukseli, a rozmowa odbywa się przez Skype.
Stypendia są przyznawane na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej, jej instytucjami.

Program ten oferuje ok 35 stypendiów naukowych rocznie, na naukę i prowadzenie badań w Stanach Zjednoczonych na poziomie podoktorskim (habilitacyjnym).

Stypendia mogą pokrywać cenę podróży w obie strony, ale też są stypendia, które pokrywają wszystkie wydatki w roku akademickim.

Stypendia dotyczą mieszkańców wszystkich 28 krajów, które należą do UE.

Stypendium obejmuje:

 • dla kandydatów ze stopniem doktora oraz wykwalifikowanych specjalistów – ekwiwalent w wysokości 3000 euro miesięcznie;
 • dla studentów studiów doktoranckich – ekwiwalent w wysokości 2000 euro miesięcznie.
 • jednorazowo 2 000 Euro na pokrycie kosztów podróży i zagospodarowania,
 • wizę J1 (Wiza studencka = wiza do wymiany międzynarodowej),
 • podstawowe ubezpieczenie medyczne

Stypendia Fulbright-Schuman przeznaczone są dla studentów (graduate level), doktorantów, pracowników naukowych oraz specjalistów zajmujących się international education administration.
Rekrutacją zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.fulbright.be. O wynikach konkursu informuje Bruksela.

Ostateczny termin składania wniosków to 1 grudzień br.

Rodzaje dostępnych dotacji:
dotacje dla:

 • osób, które będą, lub już przygotowują na studiach doktoranckich pracę naukową,
 • osób, które przygotowują pracę badawczą, już po skończeniu studiów magisterskich
 • osób, które przygotowują pracę naukową i wykładają na Uczelni

Stypendia są dostępne w następujących kategoriach: ogólne wsparcie finansowe & nowatorskie nagrody.

Nagrody są dostępne dla kandydatów z każdego kraju należącego do Unii Europejski chcących się uczyć, zdobywać nową wiedzę, badać i wykładać na tematy odnoszące się do relacji łączących USA i Unię Europejską, polityki UE i jej instytucji.
Projekty, które zostały przyjęte, muszą dotyczyć przynajmniej 2 krajów, które należą do Unii Europejskiej: projekty, które nie spełnią tych wymogów, powinny zostać poddane analizie poprzez Program Fulbright w kraju, z którego pochodzi kandydat.

Już przed analizą aplikacji, kandydaci muszą zaaranżować swoje własne „miejsce’ na akredytowanym uniwersytecie, w instytucji, która uczy do zawody, lub w której już wykonuje się zawód, lub w niezależnym centrum badań w USA.

Kandydaci mogą zaproponować pozostanie w więcej niż w jednej instytucji podczas swojego stypendium naukowego, chociaż powinni zapewnić przejrzysty plan i uzasadnienie tego, gdzie zamierzają mieszkać i co będą robić.

Studenckie stypendia naukowe zazwyczaj trwają 9 miesięcy. Jednak, będzie rozważone, aby aplikacje trwały minimalnie 6 miesięcy dla osób, które będą, lub już teraz przygotowują pracę naukową na studiach doktoranckich.

Nagrody dotyczące prac badawczych i wykładania, mają trwać minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie 9, z preferencją, aby projekty trwały jednak 4 miesiące.

Odpowiednie kwalifikacje – kandydaci muszą:

 • wykazywać „mądrość” akademicką
 • przejść indywidualny wywiad po angielsku
 • mieć zdolność do „wyciągania” tego, co najlepsze z wszystkich okazji dostępnych na uczelni
 • dobrze reprezentować kraj, z którego pochodzą, będąc w Stanach Zjednoczonych
 • wykazywać biegłość w języku angielskim i muszą mieć przynajmniej 3-miesięczne doświadczenie w dwóch lub więcej krajach UE
 • pierwszeństwo uzyskają kandydaci z 2 miesięcznym profesjonalnym lub akademickim doświadczeniem. Fachowcy Unii Europejskiej (ci, którzy podejmują decyzje dot. polityki, przemysłu, mediów, administracji i innych) są szczególnie mile widziani.
  Beneficjenci są zobowiązani wrócić do swoich krajów przed ukończeniem programu stypendialnego, na który została przeznaczona nagroda.

W razie pytań, należy pisać na adres mailowy: student@fulbright.be (jeśli nie masz dyplomu magistra), lub scholar@fulbright.be (jeśli masz już dyplom magistra lub masz istotne doświadczenie w pracy bez posiadania dyplomu magistra).

Informacje dotyczące procesu aplikacji i materiałów do tego potrzebnych znajdują się na stronie: www.fulbrightschuman.eu

Informacje pochodzą ze strony: www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4, I piętro
00-362 Warszawa
Tel.: 22 10 100 40
biuro@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl