Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci29
 • naukowcy25
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • biznes4
 • stosunki międzynarodowe2
 • DOWOLNA15
 • nauki humanistyczne11
 • nauki ścisłe5
 • projektowanie/architektura2
 • kierunki techniczne5
 • nauki przyrodnicze3
 • marketing/reklama/PR/media1
 • fizyka1
 • nauki społeczne11
 • kulturoznawstwo1
 • finanse/zarządzanie3
 • RÓŻNE29
 • inne2
 • języki obce3
 • edukacja1
 • historia2
 • inżynieria5
 • medycyna2
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo2
 • nauki polityczne/dziennikarstwo4
 • sztuka/muzyka4
 • prawo3
 • informatyka2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Słowenia1
 • Europa3
 • Serbia1
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Szwajcaria2
 • Włochy1
 • Egipt2
 • RPA1
 • Grecja1
 • Rumunia1
 • Wietnam1
 • Hiszpania1
 • Unia Europejska1
 • cały świat6
 • Nowa Zelandia1
 • Australia1
 • Chiny2
 • Czechy1
 • Białoruś1
 • Rosja1
 • Japonia3
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Węgry2
 • Austria1
 • Słowacja2
 • Indie1
 • Ukraina1
 • Niemcy11
 • Kazachstan1
 • Singapur1
 • Francja2
 • Wielka Brytania3
 • Hongkong1
 • Bułgaria1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa19
 • firma1
 • instytucja rządowa18
 • samorząd1
 • inny3
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium w Kapsztadzie na badania nad energią

organizator:

The Dutkiewicz Family Trust

Rodzaj:
nauki ścisłe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
RPA
termin składania wniosków: 20.01.2012

Stypendium w Kapsztadzie na badania nad energią

The Dutkiewicz Family Trust ufundował dwa stypendia dla studentów prowadzących podyplomowe badania w dziedzinie energii na University of Cape Town. Wnioskodawcy muszą osiągnąć średnią ważoną na poziomie co najmniej 60% w roku poprzedzającym kwalifikację. Kandydatów powinna cechować pasja badawcza.

Program nie ma ograniczeń ze względu na narodowość, rasę czy płeć.

Wartość stypendium to R35, 000 rocznie, które muszą być wykorzystane na cele naukowe, materiały naukowe, zakwaterowanie stypendysty i koszty projektu badawczego. Stypendium przyznawane jest na okres roku. W następnych latach w zależności od postępów naukowych, może być kontynuowane.

Wybrany kandydat będzie zobowiązany do:

 • Stworzenia w połowie roku sprawozdanie z postępów.
 • Stworzenia pełnego raportu za rok nauki, zawierającego wyniki końcowe oraz kopię projektu badawczego (jeśli dotyczy).
 • Stworzenia wykazu wydatków
 • Wysłania listu za potwierdzeniem do The Dutkiewicz Family Trust
 • Prezentacji projektu badawczego The Dutkiewicz Family Trust
 • przestrzegania zatwierdzonych przez the University of Cape Town zasad, procedur i praktyk w zakresie finansowania studiów podyplomowych.

Wnioskodawcy zobowiązani są do:

 • napisania listu motywacyjnego określającego cel badania i jak zostanie ono wykorzystane do rozwoju kariery w przyszłości.
 • wysłania CV nie dłuższego niż dwie strony A4, z wyszczególnionymi wcześniejszymi pracami w dziedzinie badań nad energią
 • dołączenia uwierzytelnioną kopię dokumentu tożsamości lub paszportu
 • dołączenia listu referencyjnego od wykładowcy akademickiego
 • dołączenia listu od the Course Convenor/kierownika działu wykazujący, że kandydat może zostać przyjęty na studia podyplomowe.

Wnioski należy składać do dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych – 3rd Level Otto Beit Building Upper Campus, University of Cape Town, nie później niż do 20 stycznia 2012.

Informacja pochodzi ze strony: www.uct.ac.za

Kontakt

The Dutkiewicz Family Trust
Private Bag X3, 3rd Level Otto Beit Building Upper Campus
Rondebosch 7701, South Africa


www.uct.ac.za