Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci10
 • absolwenci6
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka4
 • prawo3
 • literatura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • języki obce1
 • różne13
 • nauki humanistyczne/społeczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Austria3
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone5
 • Republika Południowej Afryki1
 • Włochy2
 • Francja1
 • Singapur1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia1
 • cały świat4
 • Niemcy3
 • Europa2
 • Australia1
 • Rumunia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa4
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium w Australii dla studentek MBA

organizator:

Uniwersytet Queensland

Rodzaj:
ekonomia/biznes
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Australia
termin składania wniosków: 31.10.2015

Stypendium w Australii dla studentek MBA

Obywatelstwo:
Australijskie, stałe zamieszkanie lub obywatelstwo Nowej Zelandii lub Studentka zagraniczna

Od 2016 roku Szkoła Biznesu Uniwersytetu Queensland oferuje do czterech (4) stypendiów zwalniających z płacenia 50% czesnego dla wybitnych kobiet rozpoczynających studia MBA (oraz MBA articulation pathway) każdego roku.Wartość nagrody:50% zniżka na czesne przez maksymalny okres 24 miesięcy.

Wnioski przyjmowane są do: 31 października 2015 r.

Niezbędne warunki
Stypendium będzie uprawniać wybrane kandydatki do otrzymania 50% zniżki na czesne przez maksymalny okres 24 miesięcy. Jeżeli stypendystka przekroczy okres tych 24 miesięcy, będzie musiała wziąć wyłączną odpowiedzialność za pełny koszt czesnego za wszystkie kursy, w których uczestniczy.Stypendium zostanie odnowione pod koniec każdego semestru na okres 24 miesięcy, jeżeli stypendystka:
(a) uzyskuje zadowalające oceny,
(b) na studiach MBA utrzymuje zadowalający wskaźnik ciągłości wpisu na listę studentów przez okres 24 miesięcy,
(c) wypełnia obowiązki* studenta MBA,
(d) pozostaje studentką MBA.

Kandydatki zostaną powiadomione o wynikach procesu selekcji na piśmie, tak szybko jak to możliwe po dacie zakończenia przyjmowania kandydatur. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie zostaną rozpatrzone i nie każde stypendium będzie przyznawane rocznie. Stypendia są ograniczone i przyznawane na zasadzie konkursu.

Warunki
*Do obowiązków stypendystki należy:
(a) uczestnictwo na początku semestru w kursie wprowadzającym dla studentów MBA,
(b) ukończenie wszystkich kursów w ramach listy kursów studiów MBA (zmiany nie są dozwolone),
(c) spełnienie wszystkich wymagań związanych wizą studencką,
(d)  sumiennie i najlepiej jak się potrafi, doprowadzić do pomyślnego ukończenia programu MBA,
(e) dostosowanie się do regulaminów i procedur (włączając przepisy dyscyplinarne) Uniwersytetu Queensland,
(f) nieodraczanie lub inaczej nieprzerywanie studiów,
(g) powiadomienie w formie pisemnej Dziekana i Dyrektora Szkoły w przypadku:
– nieobecności w miejscu studiowania przez okres co najmniej 7 dni z jakiegokolwiek powodu (innego niż oficjalnie podane przerwy na planie zajęć), z wyjątkiem uprzedniej zgody dyrektora MBA.

Stypendystki, które przestaną spełniać wymogi określone w punktach (a), (b), (c) i (d) wymienionych powyżej, utracą stypendium. W efekcie zostanie ono cofnięte, a studentka nie będzie się kwalifikowała do ponownego ubiegania o nie.
Uniwersytet Queensland może wymagać od stypendystki, aby dokonała wpłaty części czesnego, z którego została zwolniona, jeżeli:
– nie spełni wszystkich wymogów określonych w wyżej wymienionych punktach (a), (b), (c) i (d), lub
– nie ukończy kursu pomyślnie (ocena niższa niż 4).

Jak ubiegać się o stypendium
Aby móc ubiegać się o przyznanie stypendium, należy spełnić poniższe warunki:
Złożyć wniosek o wpis do programu MBA oraz posiadać uprawnienia do otrzymania „bezwarunkowej” oferty przyjęcia na studia (ang. unconditional offer for admission). Oznacza to, że zostały spełnione oficjalne kryteria, dzięki którym możliwy jest wpis na listę studentów programu MBA (w tym: egzamin wstępny [ang. GMAT], znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w pracy).

Dostarczyć oświadczenie osobiste (ang. personal statement) na poparcie swojego wniosku zawierające nie więcej niż 1000 słów (interlinia 1,5 pkt. i czcionka 12 pkt.). W oświadczeniu tym należy:
a.    wyjaśnić powód dla podjęcia studiów MBA w Szkole Biznesu Uniwersytetu Queensland,
b.    opisać wartości, które kandydatka wniesie do społeczności studenckiej MBA,
c.    przedstawić w zarysie długoterminowe cele zawodowe,
d.    przedstawić dowody potwierdzające zdolności przywódcze oraz zaangażowanie społeczne,
e.     ogólnie wyjaśnić sposób w jaki może kandydatka wnieść wartości do programu MBA,

Przedłożyć na piśmie dwie opinie:
a.    świadectwo z pracy (ang. professional reference) od obecnego lub poprzedniego (niedawnego) kierownika lub menedżera,
b.    opinia potwierdzająca charakter (ang. character reference).

W razie potrzeby wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej w Australii lub za pomocą video-konferencji/skype’a/telefonu. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami w celu ustalenia odpowiedniego terminu tej rozmowy.

Wnioski o przyjęcie do programu MBA oraz o stypendium naukowe powinny być składane osobno. Szczegóły ubiegania się o przyjęcie do programu MBA umieszczone są na stronie internetowej organizatora w zakładce „Kursy i Programy” (Courses and Programs).

Prześlij swój wniosek wraz z listem motywacyjnym do Dyrektora studiów MBA:
Koordynator Działu ds. Wspierania Studentów MBA
Szkoła Biznesu Uniwersytetu Queensland
mba@business.uq.edu.au
Wnioski przyjmowane są do:
31 października 2015 r.
Przed złożeniem wniosku:
Zachęcamy, aby przed złożeniem wniosku przeczytać regulamin wyżej opisanego stypendium, a zwłaszcza wszelkie warunki dotyczące uprawnień. W razie niejasności prosimy sprawdzić najczęściej zadawane pytania.

Informacje o stypendium
Kontakt:
Dział ds. Wspierania Studentów MBA
MBA Student Liaison Officer

Szkoła Biznesu Uniwersytetu Queensland
UQ Business School
mba@business.uq.edu.au
+61 7 3346 8100

Informacje pochodzą ze strony: http://scholarships.drupal.uq.edu.au/

Kontakt

Uniwersytet Queensland
.
.
tel. +61 7 3346 8100
mba@business.uq.edu.au