Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci5
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • prawo1
 • różne17
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka4
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Ukraina1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Europa3
 • cały świat4
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Transportu Europejskiego 2012/2013 – Wielka Brytania

organizator:

University of Leeds

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 29.06.2012

Stypendium Transportu Europejskiego 2012/2013 – Wielka Brytania

Stypendium Transportu Europejskiego 2012/2013

Instytut Studiów Transportowych, Uniwersytet w Leeds, oferuje studentowi o wyjątkowych umiejętnościach, sukcesach i potencjale pełnopłatne stypendium magisterskie.

Stypendium Transportu Europejskiego 2012/13 sfinansuje roczne czesne studentowi z Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) w celu uzyskania przez niego tytułu magistra w Instytucie Studiów Transportowych (ITS) w pełnym wymiarze godzin. Stypendium stanowi część misji ITS w kierunku lepszego zrozumienia transportu globalnie poprzez rozwój umiejętności i dobrych praktyk. Oczekuje się, że stypendysta wykorzysta swoje umiejętności w Unii Europejskiej w wybranej dziedzinie, po ukończeniu programu magisterskiego.

Warunki naboru:
a). Aplikanci przede wszystkim muszą posiadać decyzję przyjęcia (warunkowego lub bezwarunkowego) na studia magisterskie ITS począwszy od września 2012.
b). aplikanci muszą podlegać pod kategorię “narodowego czesnego” na Uniwersytecie w Leeds i zamieszkiwać w Unii Europejskiej, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii.

Wysokość stypendium:
Stypendium umożliwia pełne zwolnienie z opłaty czesnego na rok akademicki 2012-13 w wysokości 4900 funtów brytyjskich.

Proces naboru
W celu uzyskania stypendium aplikant musi:
a). wypełnić odpowiedni formularz aplikacyjny zawierający:
– oświadczenie do 500 słów omawiające szczegółowo ważną kwestię transportową (strategię techniczną, społeczną, gospodarczą) w kraju aplikanta i w jaki sposób tytuł magistra ITS umożliwi aplikantowi wprowadzenie rozwiązania danego problemu
– dowód aplikanta o jego wyjątkowych umiejętności, sukcesach i potencjale
– przedstawienie zawodowych aspiracji aplikanta b). dostarczenie referencje od swojego przełożonego/arbitra (arbiter stypendialny powinien należeć do arbitrów akademickich)

Pierwszeństwo aplikantów, którzy nie oczekuję na przyznanie żadnego innego stypendium i w ten sposób nie wycofają się z programu magisterskiego.

Warunki
ITS zastrzega sobie prawo nieprzyznania stypendium lub zaoferowanie kilku stypendiów; stypendysta otrzyma wsparcie w dalszym rozwoju i promocji na ITS, poprzez uczestnictwo w wielu działaniach marketingowych ITS; postęp akademicki stypendysty będzie podlegał ciągłej ocenie – ITS zastrzega prawo do wycofania finansowania pod koniec każdego semestru w przypadku niezadowalających wyników; stypendium nie może być opóźnione i wygaśnie w przypadku braku podjęcia we wrześniu 2012 r.

Zakończenie naboru

Termin naboru upływa 29 czerwca 2012 r. Wybrany aplikant zostanie poinformowany e-mailowo do końca lipca.

Tłumaczenie NŁ

Informacje pochodzą ze strony www.leeds.ac.uk

Kontakt

University of Leeds
www.leeds.ac.uk