Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci14
 • doktoranci15
 • naukowcy14
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • różne17
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • ekonomia/biznes2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone8
 • Turcja1
 • Australia1
 • Kanada1
 • Europa6
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
 • cały świat7
 • Węgry1
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Włochy3
 • Wielka Brytania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium STIAS dla naukowców 2021

organizator:

STIAS: Stellenbosch Institute for Advanced Study

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
RPA
termin składania wniosków: 30.11.2019

Stypendium STIAS dla naukowców 2021

STIAS tworzy i stoi na straży „kreatywnej przestrzeni dla umysłu” w celu rozwoju nauki we wszystkich dyscyplinach naukowych. Stypendium ma światowy zasięg, ale jest mocno zakorzenione w lokalnych afrykańskich tradycjach i właśnie w tym kontekście cenione są niesztampowe myślenie oraz innowacyjność. W procesie kwalifikacyjnym nie ma żadnych ograniczeń dotyczących pochodzenia kandytatów, dziedziny nauki, którą się zajmują oraz instytucji naukowych, na których pracują. Zachęca się do łączenia różnych koncepcji pochodzących z różnych kultur, różnych podejść naukowych lub innych. Dlatego preferowane są projekty, które korzystają z interdyscyplinarnego dyskursu, jednocześnie wnosząc do niego unikalną perspektywę.

Zasady

Stypendyści STIAS wybierani są na podstawie kryteriów doskonałości akademickiej oraz oryginalności projektu pracy badawczej. Następujące kryteria mogą służyć jako wytyczne:

 1. Poziom

Czy projekt pracy wymaga badań na najwyższym poziomie?

 1. Innowacja

Czy projekt pracy wkracza na nowy grunt? Czy projekt ten może posłużyć do tworzenia nowych spostrzeżeń oraz dostarczenia nowych danych naukowych?

 1. Interdyscyplinarność

W jakim stopniu praca opiera się na różnych dziedzinach nauki oraz jaka metodologia zostanie zastosowana w celu ukończenia tejże pracy badawczej? Czy projekt ułatwi interdyscyplinarny dyskurs?

 1. Znaczenie

Czy projekt ten ma znaczenie dla Afryki lub Republiki Płudniowej Afryki? Czy projekt jest odpowiedni dla programu Instytutu Studiów Zaawansowanych?

 1. Wykonalność

Jak bardzo przekonująca jest metodologia oraz model badań i jak realistyczny jest plan badań? Czy kandydat jest przygotowany do zrealizowania proponowanego projektu?

Na czym polega proces wyboru?

Pierwszy semestr trwa od połowy stycznia do połowy czerwca, drugi od połowy lipca do początku grudnia. Wniosek razem z sugestią dotyczącą preferowanego semestru stypendium lub połowy semestru (dwa i pół miesiąca) może być złożony na piśmie lub drogą mailową w czasie poprzedzającym termin składania wniosku. Wybór kandydatów dokonywany jest na 12 miesięcy przed datą proponowanego rozpoczęcia stypendium. W dobrze uzasadnionych przypadkach STIAS może rozważyć wnioski o krótszy okres pobytu (minimum 6 tygodni) lub o okres pobytu dłuższy niż jeden semestr (maksymalnie pobyt może trwać 2 semestry – 10 miesięcy).

STIAS przyjmuje również wnioski o stypendium dla pracy zespołowej  (zazwyczaj od 3 do 5 członków zespołu naukowego) szczególnie w kontekście badań długoterminowych .

Termin składania wniosków

Wnioski o stypendium przyznawane na pierwszy semestr 2021 roku mogą być złożone do 30 listopada 2019 roku. Wyniki rekrutacji będą dostępne w marcu 2020 roku. Wnioski o stypendium przyznawane na drugi semestr 2021 mogą być złożone do 31 maja 2020 roku.

Informacje pochodzą ze strony: stias.ac.za.

Tłumaczenie AR

Przejrzyj też inne zagraniczne oferty stypendialne dla naukowców!

Kontakt

STIAS: Stellenbosch Institute for Advanced Study
10 Marais Road, Mostertsdrift
Stellenbosch, South Africa
tel. +27 (0) 21 808 9331
cpauw@sun.ac.za
stias.ac.za