Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci23
 • naukowcy13
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne17
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • prawo7
 • różne33
 • ekonomia/biznes6
 • sztuka/muzyka4
 • literatura1
 • medycyna1
 • projektowanie/architektura2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • języki obce3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy3
 • Bułgaria1
 • Kazachstan1
 • Rosja1
 • Wielka Brytania3
 • Holandia3
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Francja3
 • Słowacja3
 • Słowenia1
 • Serbia1
 • Singapur1
 • Włochy1
 • Kanada1
 • Belgia3
 • cały świat3
 • Chiny2
 • Węgry3
 • Rumunia2
 • Wietnam1
 • Austria4
 • Australia1
 • Indie1
 • Niemcy8
 • Unia Europejska1
 • Europa4
 • RPA1
 • Hongkong1
 • Ukraina1
 • Białoruś1
 • Tajwan1
 • Luksemburg1
 • Egipt2
 • Stany Zjednoczone4
 • Grecja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa22
 • firma2
 • instytucja rządowa14
 • samorząd1
 • inny4
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium startowe dla studentów z Polski

organizator:

Uniwersytet Europejski Viadrina

Rodzaj:
języki obce, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 31.07.2010

Stypendium startowe dla studentów z Polski

Stypendium startowe dla studentów z Polski

Należy spełniać następujące kryteria:
– Immatrykulacja w semestrze zimowym 10/11 na jednym z kierunków Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
(wyjątek stanowią płatne studia masterskie oraz pobyty gościnne)
– Immatrykulacja w semestrze zimowym 10/11 po raz pierwszy na niemieckiej uczelni.
Wysokość stypendium: 150 EUR miesięcznie
przez 10 miesięcy w roku akademickim 2010/11
Stypendiaci są zwolnieni z opłaty wpisowej (51 EUR)!

Kryteria wyboru:
– List motywujący wybór Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
– Średnia ocen na świadectwie maturalnym
Zadania:
– Regulaminowe zaliczenie semestru udokumentowane sprawozdaniem złożonym do dnia 01.07.2011
Termin składania podań: 31 lipca 2010

Składać podania należy drogą mailową (stip@euv-frankfurt-o.de) lub pocztą na adres:
Europa-Universität Viadrina Europa-Universität Viadrina
Stipendienstelle, z. Hd. Frau Franzen Z. Hd. Frau Franzen
Postfach 1786 skr. poczt. 71
15237 Frankfurt (Oder) 69-100 Slubice

Należy korzystać z formularza:
http://www.euv-frankfurt-o.de/de/studium/finanzierung/stipendien/startstipendien/antragsformular.doc

Uwaga: Dodatkowo do wniosku o przyznanie stypendium proszę dołączyć wniosek o
dopuszczenie do studiów (również w terminie do 15.7.10), który znajduje się na stronie
http://www.euv-frankfurt-o.de/de/internationales/internationals/bewerbung/index.html
Wybór stypendiatów nastąpi w ramach przeznaczonych na stypendium środków i zostanie dokonany przez Komisję Stypendialną.

Informacje pochodzą ze strony www.europa-uni.de

Kontakt

Uniwersytet Europejski Viadrina
Stipendienstelle, z. Hd. Frau Franzen Z. Hd. Frau Franzen, Postfach 1786 skr. poczt. 71
15237 Frankfurt (Oder) 69-100 Slubice