Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • archeologia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
 • prawo3
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Irlandia1
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium startowe dla studentów z Polski

organizator:

Uniwersytet Europejski Viadrina

Rodzaj:
języki obce
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 31.07.2010

Stypendium startowe dla studentów z Polski

Stypendium startowe dla studentów z Polski

Należy spełniać następujące kryteria:
– Immatrykulacja w semestrze zimowym 10/11 na jednym z kierunków Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
(wyjątek stanowią płatne studia masterskie oraz pobyty gościnne)
– Immatrykulacja w semestrze zimowym 10/11 po raz pierwszy na niemieckiej uczelni.
Wysokość stypendium: 150 EUR miesięcznie
przez 10 miesięcy w roku akademickim 2010/11
Stypendiaci są zwolnieni z opłaty wpisowej (51 EUR)!

Kryteria wyboru:
– List motywujący wybór Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
– Średnia ocen na świadectwie maturalnym
Zadania:
– Regulaminowe zaliczenie semestru udokumentowane sprawozdaniem złożonym do dnia 01.07.2011
Termin składania podań: 31 lipca 2010

Składać podania należy drogą mailową (stip@euv-frankfurt-o.de) lub pocztą na adres:
Europa-Universität Viadrina Europa-Universität Viadrina
Stipendienstelle, z. Hd. Frau Franzen Z. Hd. Frau Franzen
Postfach 1786 skr. poczt. 71
15237 Frankfurt (Oder) 69-100 Slubice

Należy korzystać z formularza:
http://www.euv-frankfurt-o.de/de/studium/finanzierung/stipendien/startstipendien/antragsformular.doc

Uwaga: Dodatkowo do wniosku o przyznanie stypendium proszę dołączyć wniosek o
dopuszczenie do studiów (również w terminie do 15.7.10), który znajduje się na stronie
http://www.euv-frankfurt-o.de/de/internationales/internationals/bewerbung/index.html
Wybór stypendiatów nastąpi w ramach przeznaczonych na stypendium środków i zostanie dokonany przez Komisję Stypendialną.

Informacje pochodzą ze strony www.europa-uni.de

Kontakt

Uniwersytet Europejski Viadrina
Stipendienstelle, z. Hd. Frau Franzen Z. Hd. Frau Franzen, Postfach 1786 skr. poczt. 71
15237 Frankfurt (Oder) 69-100 Slubice