Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci20
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • literatura4
 • różne16
 • sztuka/muzyka6
 • medycyna1
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Niemcy4
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 19.02.2016

Stypendium Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

O stypendia mogą ubiegać się polscy studenci, którzy ukończyli studia na swojej uczelni i chcieliby kontynuować naukę w specjalistycznych wyższych szkołach francuskich (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…).
Kandydat musi spełniać następujące warunki:
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • dobrze znać język francuski (i/lub angielski, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku),
 • posiadać dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji,
 • złożyć komplet wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie stypendium,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia w publicznej uczelni francuskiej,
 • minimum dwa listy polecające od profesorów lub przedstawicieli polskich lub zagranicznych instytucji,
 • certyfikat znajomości języka francuskiego (DELF, DALF itp…),
 • fotokopia ostatniego otrzymanego dyplomu lub, jeśli kandydat jest w trakcie studiów, poświadczona przez uczelnię kopia indeksu,
 • kopie innych dyplomów (nagrody, konkursy…),
 • życiorys napisany w języku w którym podjęte będą studia (francuski, angielski…),
 • list motywacyjny,
 • inne dokumenty, które kandydat uzna za niezbędne do rozpatrzenia kandydatury.
Czas trwania:
Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. Jeżeli w ramach studiów przewidziany jest staż, Ambasada zastrzega sobie prawo do decyzji o czasie trwania stypendium.

Wysokość stypendium:
Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (stypendium jest wpłacane na konto założone w banku we Francji).

Kandydaci na stypendium artystyczne powinni wysłać wymagane dokumenty do 19/02/2016 na adres:
Sandra Baniak
Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Informacje pochodzą ze strony: institutfrancais.pl

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
tel. 22 529 30 00

www.ambafrance-pl.org