Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci11
 • absolwenci16
 • doktoranci15
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura1
 • różne19
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy3
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Ukraina1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 19.02.2016

Stypendium Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

O stypendia mogą ubiegać się polscy studenci, którzy ukończyli studia na swojej uczelni i chcieliby kontynuować naukę w specjalistycznych wyższych szkołach francuskich (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…).
Kandydat musi spełniać następujące warunki:
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • dobrze znać język francuski (i/lub angielski, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku),
 • posiadać dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji,
 • złożyć komplet wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie stypendium,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia w publicznej uczelni francuskiej,
 • minimum dwa listy polecające od profesorów lub przedstawicieli polskich lub zagranicznych instytucji,
 • certyfikat znajomości języka francuskiego (DELF, DALF itp…),
 • fotokopia ostatniego otrzymanego dyplomu lub, jeśli kandydat jest w trakcie studiów, poświadczona przez uczelnię kopia indeksu,
 • kopie innych dyplomów (nagrody, konkursy…),
 • życiorys napisany w języku w którym podjęte będą studia (francuski, angielski…),
 • list motywacyjny,
 • inne dokumenty, które kandydat uzna za niezbędne do rozpatrzenia kandydatury.
Czas trwania:
Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. Jeżeli w ramach studiów przewidziany jest staż, Ambasada zastrzega sobie prawo do decyzji o czasie trwania stypendium.

Wysokość stypendium:
Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (stypendium jest wpłacane na konto założone w banku we Francji).

Kandydaci na stypendium artystyczne powinni wysłać wymagane dokumenty do 19/02/2016 na adres:
Sandra Baniak
Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Informacje pochodzą ze strony: institutfrancais.pl

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
tel. 22 529 30 00

www.ambafrance-pl.org