Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 19.02.2016

Stypendium Rządu Francuskiego – BGF Studia artystyczne

O stypendia mogą ubiegać się polscy studenci, którzy ukończyli studia na swojej uczelni i chcieliby kontynuować naukę w specjalistycznych wyższych szkołach francuskich (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino…).
Kandydat musi spełniać następujące warunki:
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • dobrze znać język francuski (i/lub angielski, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku),
 • posiadać dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji,
 • złożyć komplet wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie stypendium,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia w publicznej uczelni francuskiej,
 • minimum dwa listy polecające od profesorów lub przedstawicieli polskich lub zagranicznych instytucji,
 • certyfikat znajomości języka francuskiego (DELF, DALF itp…),
 • fotokopia ostatniego otrzymanego dyplomu lub, jeśli kandydat jest w trakcie studiów, poświadczona przez uczelnię kopia indeksu,
 • kopie innych dyplomów (nagrody, konkursy…),
 • życiorys napisany w języku w którym podjęte będą studia (francuski, angielski…),
 • list motywacyjny,
 • inne dokumenty, które kandydat uzna za niezbędne do rozpatrzenia kandydatury.
Czas trwania:
Od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. Jeżeli w ramach studiów przewidziany jest staż, Ambasada zastrzega sobie prawo do decyzji o czasie trwania stypendium.

Wysokość stypendium:
Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (stypendium jest wpłacane na konto założone w banku we Francji).

Kandydaci na stypendium artystyczne powinni wysłać wymagane dokumenty do 19/02/2016 na adres:
Sandra Baniak
Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Informacje pochodzą ze strony: institutfrancais.pl

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
tel. 22 529 30 00

www.ambafrance-pl.org