Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • kulturoznawstwo1
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • historia4
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium rozwojowe GO Global 2013

organizator:

Go Global

Rodzaj:
medycyna
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Australia
termin składania wniosków: 30.07.2012

Stypendium rozwojowe GO Global 2013

Stypendia rozwojowe Go Global są dostępne dla studentów, którzy są w stanie wykazać zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności, które będą wspierać wizję i cele jednego z Go stron Globalnych gospodarzy.

W przypadku otrzymana stypendium, stypendystów otrzyma dodatkowe Oświadczenie osiągnięć na ich Oświadczenie Wyższego Wykształcenia z Curtin, które przedstawią go jako „stypendystę”. Będzie to dodatek do certyfikatu ukończenia i stanowi formalne potwierdzenie osiągnięcia dla przyszłego pracodawcy.

Stypendyści będą musieli podpisać zobowiązanie, że przyczynią się do wzrostu programu Go Global albo przez planowanie i realizację projektu poprzez pracę w terenie na rzecz Go Global  w 2013 roku, pod kierunkiem swoich opiekunów lub przez udział w działaniach ( np. prezentacje konferencyjne, pisanie raportu, działania marketingowe, mentoring), gdy powrócą do Perth, w celu zwiększenia programu. Projekty mogą być indywidualne lub grupowe.

Wydział: Nauki o Zdrowiu
Rodzaj kursu: Student lub Podyplomowe
Specjalnie dla: Studenci, którzy chcą studiować za granicą
Narodowość: Stała humanitarna Visa, mieszkańcy Nowej Zelandii , Zagraniczni studenci
stały mieszkaniec Australii, Obywatel Australii
Maksymalna liczba przyznanych: 26
Wartość: Stypendium będzie jednorazową dotacją w kwocie 2000 dolarów, aby pomóc w pokryciu kosztów związanych z udziałem w programie Go Global.
Wymagania: Nauka w jednym z następujących kursów (not  a Master or PhD by research program):

 • Leczenie pracą
 • Fizjoterapia
 • Patologia mowy
 • Pielęgniarstwo i Położnictwo
 • Apteka
 • Promocja zdrowia
 • Praca socjalna
 • Odżywianie / Dietetyka
 • Zdrowie międzynarodowe

Wnioskodawcy muszą spełniać wszystkie z poniższych kryteriów dla tego stypendium:

 • Być w pełny lub niepełnym wymiarze studentem w Curtin University
 • Mieć status dobrej kondycji
 • Mieć kurs średnią ważoną 60.00 lub więcej
 • Być na przedostatnim roku licencjatu lub pierwszym rok studiów podyplomowych

Wybrani kandydaci będą musieli wykazać się następujące kryteria wyboru:

 1. silne zaangażowanie i zrozumienie rozwoju społeczności, rozwijanie zdolności i zrównoważonego rozwoju.
 2. świadomość kulturowa i wrażliwość na potrzeby innych
 3. rozumienie wyzwań w pracy w różnorodnych środowiskach kulturowych i / ubogich lub środowiskach
 4. umiejętność pracy w zespole oraz w otoczeniu międzyzawodowym
 5. możliwość planowania, zarządzania i realizacji projektu samodzielnie, albo jako zespół
 6. wiara w rozwiązywaniu problemów i jest w stanie być elastyczni i dostosować do trudnych sytuacjach
 7. doskonały ustne i pisemne umiejętności komunikacyjne

Więcej informacji na stronie: healthsciences.curtin.edu.au/international/go_global.cfm

Tłumaczenie MB

Informacja pochodzi ze strony: scholarships.curtin.edu.au