Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Portugalia1
 • Europa4
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Norwegia1
 • online1
 • cały świat7
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Holandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium rozwojowe GO Global 2013

organizator:

Go Global

Rodzaj:
medycyna, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Australia
termin składania wniosków: 30.07.2012

Stypendium rozwojowe GO Global 2013

Stypendia rozwojowe Go Global są dostępne dla studentów, którzy są w stanie wykazać zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności, które będą wspierać wizję i cele jednego z Go stron Globalnych gospodarzy.

W przypadku otrzymana stypendium, stypendystów otrzyma dodatkowe Oświadczenie osiągnięć na ich Oświadczenie Wyższego Wykształcenia z Curtin, które przedstawią go jako „stypendystę”. Będzie to dodatek do certyfikatu ukończenia i stanowi formalne potwierdzenie osiągnięcia dla przyszłego pracodawcy.

Stypendyści będą musieli podpisać zobowiązanie, że przyczynią się do wzrostu programu Go Global albo przez planowanie i realizację projektu poprzez pracę w terenie na rzecz Go Global  w 2013 roku, pod kierunkiem swoich opiekunów lub przez udział w działaniach ( np. prezentacje konferencyjne, pisanie raportu, działania marketingowe, mentoring), gdy powrócą do Perth, w celu zwiększenia programu. Projekty mogą być indywidualne lub grupowe.

Wydział: Nauki o Zdrowiu
Rodzaj kursu: Student lub Podyplomowe
Specjalnie dla: Studenci, którzy chcą studiować za granicą
Narodowość: Stała humanitarna Visa, mieszkańcy Nowej Zelandii , Zagraniczni studenci
stały mieszkaniec Australii, Obywatel Australii
Maksymalna liczba przyznanych: 26
Wartość: Stypendium będzie jednorazową dotacją w kwocie 2000 dolarów, aby pomóc w pokryciu kosztów związanych z udziałem w programie Go Global.
Wymagania: Nauka w jednym z następujących kursów (not  a Master or PhD by research program):

 • Leczenie pracą
 • Fizjoterapia
 • Patologia mowy
 • Pielęgniarstwo i Położnictwo
 • Apteka
 • Promocja zdrowia
 • Praca socjalna
 • Odżywianie / Dietetyka
 • Zdrowie międzynarodowe

Wnioskodawcy muszą spełniać wszystkie z poniższych kryteriów dla tego stypendium:

 • Być w pełny lub niepełnym wymiarze studentem w Curtin University
 • Mieć status dobrej kondycji
 • Mieć kurs średnią ważoną 60.00 lub więcej
 • Być na przedostatnim roku licencjatu lub pierwszym rok studiów podyplomowych

Wybrani kandydaci będą musieli wykazać się następujące kryteria wyboru:

 1. silne zaangażowanie i zrozumienie rozwoju społeczności, rozwijanie zdolności i zrównoważonego rozwoju.
 2. świadomość kulturowa i wrażliwość na potrzeby innych
 3. rozumienie wyzwań w pracy w różnorodnych środowiskach kulturowych i / ubogich lub środowiskach
 4. umiejętność pracy w zespole oraz w otoczeniu międzyzawodowym
 5. możliwość planowania, zarządzania i realizacji projektu samodzielnie, albo jako zespół
 6. wiara w rozwiązywaniu problemów i jest w stanie być elastyczni i dostosować do trudnych sytuacjach
 7. doskonały ustne i pisemne umiejętności komunikacyjne

Więcej informacji na stronie: healthsciences.curtin.edu.au/international/go_global.cfm

Tłumaczenie MB

Informacja pochodzi ze strony: scholarships.curtin.edu.au