Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci15
 • doktoranci16
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura1
 • sztuka/muzyka5
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe11
 • różne20
 • ekonomia/biznes3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy5
 • Portugalia1
 • Europa6
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • cały świat8
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Stany Zjednoczone8
 • Ukraina1
 • Indie1
 • Niemcy7
 • Tajwan1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd1
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Radcliffe w Stanach Zjednoczonych

organizator:

Radcliffe Institute for Advanced Study Harvard University

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 03.10.2019

Stypendium Radcliffe w Stanach Zjednoczonych

Do grona stypendystów Radcliffe należą wybitni badacze, pisarze, studenci, intelektualiści i artyści, którzy wnoszą istotny wkład w  rozwój swoich dziedzin oraz, w szerszym ujęciu, naszego społeczeństwa.

Stypendyści dołączą do wyjątkowej, interdyscyplinarnej i kreatywnej społeczności, skupionej wokół ośrodka Radcliffe Yard w samym centrum Uniwersytetu Harvarda. Stypendium w Radcliffe daje niezwykłą szansę odejścia od zwyczajnych obowiązków i pochłonięcia się w wyjątkowym przedsięwzięciu. Mając dostęp do niezrównanych zasobów Harvarda, stypendyści w Radcliffe rozwijają nowe narzędzia i metody, podważają konwencje akademickie czy artystyczne, a także  rzucają nowe światło na naszą przeszłość i teraźniejszość.

Przez cały rok, stypendyści regularnie dzielą się fragmentami swoich prac. Uczestnicy tych prezentacji, pochodzący z różnych dyscyplin i przyjmujący odmienne perspektywy, kwestionują swoje pomysły oraz pomagają sobie nawzajem w osiąganiu ambitnych celów. Wielu byłych stypendystów powtarza, że rok spędzony na stypendium był najlepszym czasem ich zawodowej kariery.

Program Stypendialny Radcliffe nagradza 50 osób każdego roku akademickiego. Kandydaci mogą aplikować indywidualne lub w grupach dwóch lub trzech osób, pracujących nad jednym projektem. Program wspiera zróżnicowanie stypendystów na wielu poziomach, włączając uprawiane dyscypliny, etapy kariery zawodowej, rasę i tożsamość etniczną, kraj pochodzenia, płeć i orientację seksualną czy perspektywę ideologiczną. Choć stypendyści pochodzą z odmiennych środowisk, łączą ich dowody perfekcji, kolegialności oraz kreatywności.

Radcliffe wspiera również tzw. zaangażowane stypendium. Pożądani są badacze i praktycy, którzy łączą naukę z prawem, polityką społeczną czy ważnymi społecznie zagadnieniami oraz wszyscy ci, którym zależy na aktywnym włączaniu w grono odbiorców ludzi spoza społeczności akademickiej.

Kryteria

Wymagania stawiane kandydatom są różne dla każdego obszaru. Szczegółowe wytyczne można znaleźć tutaj.

Terminy: 12 września / 3 października 2019

Stypendyści Radcliffe Institute uczestniczą w programie przez okres 9 miesięcy, od 1 września 2020 do 31 maja 2021, oraz otrzymują stypendium w wysokości 77 500 dolarów i dodatkowe 5 000 dolarów na pokrycie kosztów realizowanego projektu. Od stypendystów oczekuje się niezależności od zwyczajowych obowiązków, aby mogli się oni w pełni poświęcić projektowi przedstawionemu w ich konspekcie.

Jako że stypendium uwzględnia pobyt na miejscu, stypendyści powinni rezydować na obszarze metropolitarnym Wielkiego Bostonu w trakcie swojego pobytu w Radcliffe. Stypendyści mogą ubiegać się o uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzką, opieką nad dzieckiem i kosztami zamieszkania, potrzebnymi do zapewniania komfortowych warunków podczas przeprowadzki. Opieka zdrowotna będzie dostępna w razie potrzeby.

Stypendyści Radcliffe otrzymują biuro lub przestrzeń do pracy w budynku Byerly Hall oraz pełnoetatowe upoważnienie do korzystania z zasobów Uniwersytetu Harvarda jako wizytujący stypendyści, co daje im dostęp m.in. do korzystania z bibliotek, infrastruktury mieszkaniowej czy sportowej. Jeżeli stypendyści zechcą zatrudnić studentów Harvarda w charakterze współpracowników w badaniach, program pokryje koszty ich wynagrodzeń.

Od stypendystów oczekuje się aktywnego zaangażowania w życie grupy koleżeńskiej oraz pełnego uczestnictwa w społeczności Radcliffe. W tym celu, wszyscy stypendyści prezentują na bieżąco wyniki swoich prac w formie prywatnych rozmów z członkami komitywy stypendystów lub w formie publicznych wykładów, jak również uczestniczą w wystąpieniach wszystkich pozostałych stypendystów w trakcie danego roku akademickiego (do dwóch przemówień na tydzień). Program oferuje wspólne posiłki i inne możliwości integracyjne z pozostałymi członkami grupy stypendystów, jednak uczestnictwo w tych formach nawiązywania kontaktów nie jest obowiązkowe.

Jak się zgłosić?

Aplikacja do programu składa się z:

 • Formularza aplikacyjnego;
 • CV;
 • Konspektu projektu, ze stosowną bibliografią;
 • Próbki utworów lub wyników prac kandydata;
 • Trzech listów z referencjami.

Wszystkie materiały informacyjne należy przesłać przez Internet. Należy zapoznać się z „Krótkim przewodnikiem po aplikacji na stypendium w Radcliffe”, dostępnym na oficjalnej stronie programu.

Dodatkowe informacje uzyskać można na oficjalnej stronie.

Tłumaczenie RS

Znajdźcie więcej stypendiów zagranicznych oraz artykułów dotyczących programów stypendialnych w Polsce i na świecie

Kontakt

Radcliffe Institute for Advanced Study Harvard University
10 Garden Street
Cambridge MA 02138

fellowships@radcliffe.harvard.edu
www.radcliffe.harvard.edu