Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium podyplomowe De Rohan na Oxford Brookes University

organizator:

Oxford brookes University

Rodzaj:
języki obce
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 29.06.2012

Stypendium podyplomowe De Rohan na Oxford Brookes University

Stypendium de Rohan jest przeznaczone dla studentów z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i innych studentów międzynarodowych, by mogli kontynuować  studia MA na Oxfort Brookes University, na kierunkach takich jak historia, angielski, czy też twórcze pisanie.

Kandydat musi otrzymać miejsce na dziennym lub zaocznym programie magisterskim w Oxford Brookes University, na przykład na kursie przygotowującym do MA. Musi także być nowym, studentem studiującym w pełnym wymiarze czasu, rozpoczynającym naukę we wrześniu w roku akademickim 2012/13.

Program stypendialny jest otwarty dla kandydatów z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i innych studentów międzynarodowych.

Kandydat powinien posiadać, lub oczekuje się ze uzyska dyplom z wyróżnieniem lub dyplom równoważny uznanej uczelni szkolnictwa wyższego, lub mieć doświadczenie ukazujące odpowiednią wiedzę i umiejętności odpowiadające wyróżniającym standardom.
Kandydaci otrzymujący wsparcie z innych źródeł finansowania które pokrywa ich opłaty za naukę nie mogą ubiegać się o stypendium de Rohan; zakwalifikowanie się nie dotyczy możliwości pokrycia kosztów utrzymania.

Stypendia są przyznawane nowym studentom dziennym podejmującym studia magisterskie we wrześniu w roku akademickim 2012/13. Niezależnie od okoliczności kandydaci nie mogą odłożyć czasu pobierania stypendium na okres późniejszy. Stypendium de Rohan jest przeznaczone na na pokrycie czesnego (w całości lub w części). Jeśli otrzymujesz nagrodę/y z innych źródeł, które pokrywają twoje zobowiązania z tytułu czesnego, nie możesz ubiegać się o stypendium. Wszystkie stypendia są przyznawane na okres jednego roku i nie zawierają zapomogi socjalnej.

Ostateczny termin składania aplikacji 29 czerwca 2012.

Więcej informacji o stypendium i aplikacje:
www.brookes.ac.uk/studying/finance/pg-international/support

Tłumaczenie AJ

Informacja pochodzą ze strony scholarship-positions.com

Kontakt

Oxford brookes University
www.brookes.ac.uk