Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Norwegia1
 • cały świat4
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium podyplomowe De Rohan na Oxford Brookes University

organizator:

Oxford brookes University

Rodzaj:
języki obce, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 29.06.2012

Stypendium podyplomowe De Rohan na Oxford Brookes University

Stypendium de Rohan jest przeznaczone dla studentów z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i innych studentów międzynarodowych, by mogli kontynuować  studia MA na Oxfort Brookes University, na kierunkach takich jak historia, angielski, czy też twórcze pisanie.

Kandydat musi otrzymać miejsce na dziennym lub zaocznym programie magisterskim w Oxford Brookes University, na przykład na kursie przygotowującym do MA. Musi także być nowym, studentem studiującym w pełnym wymiarze czasu, rozpoczynającym naukę we wrześniu w roku akademickim 2012/13.

Program stypendialny jest otwarty dla kandydatów z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i innych studentów międzynarodowych.

Kandydat powinien posiadać, lub oczekuje się ze uzyska dyplom z wyróżnieniem lub dyplom równoważny uznanej uczelni szkolnictwa wyższego, lub mieć doświadczenie ukazujące odpowiednią wiedzę i umiejętności odpowiadające wyróżniającym standardom.
Kandydaci otrzymujący wsparcie z innych źródeł finansowania które pokrywa ich opłaty za naukę nie mogą ubiegać się o stypendium de Rohan; zakwalifikowanie się nie dotyczy możliwości pokrycia kosztów utrzymania.

Stypendia są przyznawane nowym studentom dziennym podejmującym studia magisterskie we wrześniu w roku akademickim 2012/13. Niezależnie od okoliczności kandydaci nie mogą odłożyć czasu pobierania stypendium na okres późniejszy. Stypendium de Rohan jest przeznaczone na na pokrycie czesnego (w całości lub w części). Jeśli otrzymujesz nagrodę/y z innych źródeł, które pokrywają twoje zobowiązania z tytułu czesnego, nie możesz ubiegać się o stypendium. Wszystkie stypendia są przyznawane na okres jednego roku i nie zawierają zapomogi socjalnej.

Ostateczny termin składania aplikacji 29 czerwca 2012.

Więcej informacji o stypendium i aplikacje:
www.brookes.ac.uk/studying/finance/pg-international/support

Tłumaczenie AJ

Informacja pochodzą ze strony scholarship-positions.com

Kontakt

Oxford brookes University
www.brookes.ac.uk