Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci5
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka4
 • medycyna1
 • literatura2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • prawo1
 • różne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • cały świat4
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium podoktorskie Global Innovation Program 2020/21

organizator:

Perry World House, University of Pennsylvania

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe, prawo, różne
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 12.01.2020

Stypendium podoktorskie Global Innovation Program 2020/21

Światowy Program Innowacji (Global Innovation Program) to organ badawczy Perry World House, który działa w ramach nowego centrum Uniwersytetu Pensylwanii zajmującym się badaniami interdyscyplinarnymi nad zagadnieniami polityki międzynarodowej oraz dotyczącymi zaangażowania w sprawy światowe. Centrum Perry World House łączy środowisko badawcze Uniwersytetu Pensylwanii ze światem polityki międzynarodowej poprzez prowadzone prace badawcze, zaangażowanie studentów oraz organizowanie projektów publicznych, zwracając uwagę na najbardziej istotne ogólnoświatowe wyzwania XXI wieku.

Centrum ma nadzieję przyjąć kilku stypendystów po studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021. Organizatorzy poszukują naukowców specjalizujących się w dziedzinie spraw międzynarodowych oraz zainteresowanych interdyscyplinarnym podejściem i znaczeniem polityki. Centrum zainteresowane jest szczególnie współpracą z kandydatami w następujących dziedzinach:

 1. Przyszłość światowego porządku: władza, technologia, systemy rządów

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej, sektorze wojskowym oraz w dziedzinie technologii wzbudzają obawy dotyczące takich zagadnień jak:  kontrola zbrojeń, międzynarodowe instytucje gospodarcze, rozdział technologii , przyszłość Państwa Islamskiego i wiele innych. W obecnej chwili światowy porządek, który został ustanowiony po zimnej wojnie znajduje się w punkcie zwrotnym. Co więcej, globalizacja oraz zmiany klimatyczne sprawiają, iż dzisiejsze i przyszłe wyzwania należy rozpatrywać w kontekście globalnym. Krach giełdowy w Stanach Zjednocznonych w 2010 znany pod nazawą „Flash Crash 2010” , którego przyczyną był algorytm używany w automatycznych systemach transakcyjnych czy widmo wojny prowadzonej za pomocą dronów możliwej dzięki szybkiemu rozwojowi robotyki wojskowej uwidaczniają jak połączenie technologii takich jak robotyka i cybernetyka stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla światowego biznesu, jak i dla standardów dyplomatycznych. W dobie zmian, badania naukowe mogą rzucić nowe światło na wyżej wymienione kwestie oraz wskazać nowe, ważne rozwiązania politykom na całym świecie.

W zakresie tej tematyki należy skupić się na 4 dziedzinach (choć nie wyłącznie) : wpływ nowych technologii na światową politykę, zmieniająca się równowaga sił na arenie międzynarodowej oraz to, w jaki sposób te zmiany wpływają na podmioty państwowe i niepaństwowe, rozwój międzynarodowych systemów prawnych, zdolność społeczności międzynarodowych do utrzymania sprawnego działania instytucji rządowych w dobie przemian.

 1. Globalne zmiany: urbanizacja, migracja, demografia

Urbanizacja, migracje oraz zmiany demograficzne przyczyniają się do przemiany struktur w środowisku człowieka , tworząc zarówno nowe wyzwania jak i nowe możliwości. Komisja ONZ ds. Uchodźców poinformowała, iż w 2015 świat doświadczył najliczniejszych wysiedleń ludzkości od momentu jej założenia w 1950. Głębia zagadnienia oraz niuanse związane z nowymi, zmieniającymi się wzorcami migracyjnymi, czy to spowodowanymi wojnami domowymi, czy niestabilnością związaną z zmianami środowiska, ciężką sytuacją ekonomiczną lub lepszymi perspektywami w innym miejscu, niż miejsce zamieszkania,  są trudne do przewidzenia lub śledzenia. Jednocześnie, ponad 66% ludności w 2050 roku będzie żyło na obszarach miejskich, co zmusza do zdawania istotnych pytań o żywotność i zrównoważony rozwój miast.

Jednocześnie, różne przyczyny i konsekwencje urbanizacji, migracji i zmian demograficznych nie są w pełni zrozumiałe i zbyt często rozpatrywane jednostkowo, a nie w szerszym kontekście. Uniwersytet jest przygotowany do wzięcia udziału w ważnych debatach politycznych oraz do pomocy przy tworzeniu nowych sposobów podejścia do wyżej wymienionych zmian w kontekście ogólnoświatowym dzięki mocnym stronom następujących kierunków: urbanistyka, socjologia, demografia, prawo i politologia. Ogólnoświatowy Program Innowacji, organizowany przez Perry World House, łączy mocne strony w wyżej wymienionych dziedzinach poprzez powiązane ze sobą badania dotyczące urbanizacji, migracji oraz demografii.

Wymagania oraz informacje dotyczące procesu aplikacyjnego

Wnioski mogą składać osoby, które otrzymały stopień naukowy doktora lub równoważne kwalifikacje w ciągu ostatnich dwóch lat (nie wcześniej niż w 2018 roku) lub zmierzają ukończyć studia doktoranckie przed końcem czerwca 2020 roku.

Stypendyści będą zarówno prowadzić swoje badania w dwóch wyżej wymienionych obszarach naukowych, jak  i brać udział w życiu intelektualnym organizowanym przez Global Innovation Program oraz Perry World House poprzez organizowanie prezentacji, regularny udział w seminariach, pracę ze studentami studiów pierwszego stopnia.

Stypendyści otrzymują stypendium w wysokości 53.000 dolarów amerykańskich, środki finansowe na pokrycie opłat oraz ubezpiecznie zdrowotne. Stypendyści otrzymują również środki finansowe na rzecz prowadzonych badań naukowych w wysokości 2.000 dolarów amerykańskich.

Składanie wniosków odbywa się drogą elektroniczną na stronie http://apply.interfolio.com/71103.

Termin składania wniosków: 12 stycznia 2020 roku

Więcej informacji dotyczącej wymogów oraz  sposobu rekrutacji uzyskać można na oficjalnej stronie  uniwersytetu.

Informacje pochodzą ze strony: global.upenn.edu.

Tłumaczenie AR

Zobacz, jakie inne zagraniczne oferty stypendialne dla naukowców są w naszej bazie!

Kontakt

Perry World House, University of Pennsylvania
3803 Locust Walk
Philadelphia, PA 19104
tel. +1 215-573-5730
postdoc@pwh.upenn.edu
global.upenn.edu