Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci14
 • absolwenci12
 • doktoranci24
 • naukowcy18
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura2
 • prawo2
 • różne24
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Singapur2
 • Japonia3
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Szwajcaria1
 • Europa2
 • Australia3
 • Czechy1
 • Niemcy4
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy1
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Węgry1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa10
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium podoktoranckie – MSCA 2023

organizator:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
cały świat, Europa
termin składania wniosków: 13.09.2023

Stypendium podoktoranckie – MSCA 2023

Istotą stypendium są indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem naukowym doktora. Program ma na celu uzyskanie nowych umiejętności, doświadczenia dla rozwoju kariery naukowej w wyniku pracy w indywidualnym, interdyscyplinarnym projekcie badawczo-szkoleniowym oraz dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć naukowiec ze stopniem doktora we współpracy z instytucją goszczącą, którą może być:

 • uniwersytet lub instytut badawczy,
 • przedsiębiorstwo (w tym z sektora MŚP),
 • inna organizacja

z kraju członkowskiego UE, kraju stowarzyszonego z programem Horyzont Europa lub z kraju trzeciego –  niestowarzyszonego.

W ramach trwania projektu badacz zatrudniony jest w instytucji goszczącej na podstawie umowy o pracę, a instytucja goszczącą w każdym przypadku musi wskazać opiekuna dla zatrudnianego naukowca.

Naukowiec (researcher):

 • musi posiadać stopień naukowy doktora w dniu zamknięcia konkursu (ostatnim dniu składania wniosku). Wniosek osoby, która obroniła tytuł doktora ale czeka na formalną decyzję o nadaniu stopnia naukowego również będzie rozpatrywany;
 • nie może posiadać stopnia doktora dłużej niż osiem lat w dniu zamknięcia konkursu Do ośmioletniego doświadczenia naukowego nie wlicza się: przerw w pracy naukowej, oraz, w przypadku badaczy i badaczek chcących wrócić do Europy – pracy naukowej w krajach trzecich;
 • musi spełniać zasadę mobilności, tj. projektu nie można realizować w kraju, w którym pracował lub mieszkał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat przed datą zamknięcia konkursu.

Możliwe typy projektów Postdoctoral Fellowship:

 1. European Postdoctoral Fellowship (EPF) – projekty skierowane do naukowców dowolnej narodowości z Europy lub przyjeżdżających z dowolnego kraju świata do Europy w celu rozwijania i kontynuowania swojej kariery naukowej. Projekt odbywa się w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa i może trwać od 12 do 24 miesięcy;
 2. Global Postdoctoral Fellowship (GPF) – projekty na wyjazdy naukowców z Europy na prowadzenie badań naukowych poza Europą. Projekt może trwać od 24 do 36 miesięcy, z założeniem, że pierwsze 1-2 lata realizowany będzie w krajach trzecich, a następnie obowiązkowo 1 rok w instytucji z siedzibą w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horizon Europe. Wnioski mogą składać wyłącznie obywatele lub rezydenci długoterminowi państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

Co pokrywa finansowanie?

Dofinansowanie z UE pokrywa koszty zatrudnienia naukowca (brutto brutto) przez instytucję/organizację (beneficjenta) na cały okres jego pobytu w tej jednostce.

Wsparcie finansowe naukowca obejmuje:

 • wynagrodzenie,
 • dodatek z tytułu mobilności,
 • jeśli dotyczy, dodatek rodzinny, dodatek chorobowy i dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto przewidziano dofinansowanie na:

 • badania, szkolenia i rozwijanie sieci współpracy,
 • zarządzanie i koszty pośrednie.

Szczegółowe informacje znajdują się w następujących dokumentach:

Podczas przygotowania wniosku należy uwzględnić, że badania i realizacja całego projektu musi wpisywać się w działania i politykę UE. Zaleca się zapoznanie z dokumentem Horizon Europe (HORIZON) Programme Guide.

Konkurs trwa do 13 września 2023 roku.

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

Więcej zagranicznych stypendiów znajdziesz w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiejmsca@nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl