Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci29
 • naukowcy24
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • kulturoznawstwo1
 • finanse/zarządzanie3
 • RÓŻNE29
 • inne2
 • języki obce3
 • fizyka1
 • prawo2
 • informatyka2
 • historia1
 • inżynieria5
 • medycyna2
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo2
 • nauki polityczne/dziennikarstwo3
 • sztuka/muzyka4
 • DOWOLNA15
 • nauki humanistyczne11
 • projektowanie/architektura2
 • biznes4
 • stosunki międzynarodowe1
 • edukacja1
 • nauki społeczne10
 • nauki ścisłe5
 • kierunki techniczne5
 • nauki przyrodnicze3
 • marketing/reklama/PR/media1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Egipt2
 • RPA1
 • Austria1
 • Hongkong1
 • Indie1
 • Bułgaria1
 • Niemcy11
 • Kazachstan1
 • Singapur1
 • Japonia3
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Grecja1
 • Słowenia1
 • Serbia1
 • Francja2
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry2
 • Chiny2
 • Czechy1
 • Rumunia1
 • Europa3
 • Wietnam1
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Szwajcaria2
 • Australia1
 • Słowacja2
 • Ukraina1
 • Białoruś1
 • Rosja1
 • Hiszpania1
 • Unia Europejska1
 • cały świat6
 • Wielka Brytania3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa18
 • firma1
 • instytucja rządowa18
 • samorząd1
 • inny3
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium naukowe w Akademii Yenching Uniwersytetu Pekińskiego 2021

organizator:

The Yenching Academy of Peking University

Rodzaj:
RÓŻNE, nauki społeczne, prawo, nauki humanistyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Chiny
termin składania wniosków: 04.12.2020

Stypendium naukowe w Akademii Yenching Uniwersytetu Pekińskiego 2021

Akademia Yenching Uniwersytetu Pekińskiego pragnie tworzyć powiązania, budować mosty, pomiędzy Chinami i resztą świata poprzez międzydyscyplinarny program studiów magisterskich w dziedzinie studiów nad Chinami. Ta inicjatywa ma zbliżyć młode osoby, które wykazują talent do przewodnictwa i innowacji. W Yenching osoby te będą doświadczały bogatego środowiska naukowego, by poznać Chiny oraz ich rolę w świecie – w przeszłości, aktualnie oraz w przyszłości. Celem Akademii jest ukształtowanie nowego pokolenia obywateli świata, którzy będą mieć wyważone zrozumienie problematyki Chin.

Akademia Yenching zapewnia pełne stypendium naukowe dla swoich studentów oraz oferuje szeroką gamę interdyscyplinarnych studiów poświęconych tematyce Chin z zakresu szeroko rozumianych dziedzin nauk humanistycznych oraz społecznych. Poprzez ścisłą współpracę z mentorami akademickimi, studenci Yenching tworzą własne ścieżki naukowe poprzez wybór kursów z sześciu dziedzin. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych oraz badaniach naukowych organizowanych przez Akademię Yenching oraz tworzonych przez samych studentów.

Dostępność: Zgłoszenia osób wszystkich narodowości są akceptowane.

Stypendium pokrywa koszty czesnego, zakwaterowania, koszty życia, podróż w obie strony oraz koszty badań terenowych.

Warunki przyjęcia:

Aby zostać zakwalifikowanym należy:

 • posiadać przynajmniej tytuł licencjata w jakiejkolwiek dziedzinie, uzyskany nie później niż 31 sierpnia 2020 r.,
 • kandydaci muszą mieć wybitne osiągnięcia w nauce i silne zainteresowanie interdyscyplinarnymi naukami o Chinach,
 • studenci muszą posiadać wykaz dodatkowych osiągnięć, zaangażowania w sprawy społeczności oraz odpowiedzialności społecznej,
 • kandydaci powinni wykazywać potencjał liderski oraz płynnie posługiwać się językiem angielskim.

Kandydaci powyżej 28 roku życia nie kwalifikują się do programu. Średni wiek studentów przyjmowanych w ramach programu to 23 lata.

Każdy student Akademii Yenching może wybrać jeden z sześciu obszarów naukowych w dziedzinie studiów nad Chinami oraz musi napisać pracę naukową pod okiem opiekuna z wydziału. Istnieją następujące obszary naukowe: Ekonomia i zarządzanie, historia i archeologia, filozofia i religia, polityka i stosunki międzynarodowe, prawo i społeczeństwo oraz literatura i kultura.

Jak aplikować: należy złożyć aplikację poprzez portal online w terminie do 4 grudnia 2020 r.

Dodatkowe dokumenty: wymagane są następujące dokumenty w języku angielskim: list motywacyjny (750 słów lub mniej), Curriculum Vitae, suplement do dyplomu z wykazem ocen, dyplomy lub zaświadczenie o przyjęciu na studia, dwie referencje, zaświadczenie o znajomości języka angielskiego: IELTS, TOEFL i testy Cambridge.

Informacje pochodzą ze strony: www.yenchingacademy.pku.edu.cn.

Tłumaczenie JG

Przejrzyjcie też do inne oferty stypendiów zagranicznych dla studentów!

Kontakt

The Yenching Academy of Peking University
Jingyuan Courtyard 3, Peking University, 5 Yiheyuan Road
Haidian District, Beijing, 100871
tel. 86-10-6274 4510
yca-admissions@pku.edu.cn
yenchingacademy.pku.edu.cn