Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci20
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne16
 • sztuka/muzyka6
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • medycyna1
 • projektowanie/architektura3
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Włochy4
 • Niemcy4
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium naukowe i literackie im. Jerzego Pietrkiewicza Edycja 2015

organizator:

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Pietrkiewicza w Londynie oraz "Archiwum Emigracji"

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 15.05.2015

Stypendium naukowe i literackie im. Jerzego Pietrkiewicza Edycja 2015

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Pietrkiewicza w Londynie oraz „Archiwum Emigracji” w Toruniu ogłaszają konkurs na stypendium na prowadzenie badań poza Polską oraz na realizację projektu literackiego młodego twórcy.
O liczbie stypendiów przyznawanych w danym roku Fundacja poinformuje w corocznym ogłoszeniu konkursowym. Maksymalnie będzie się przyznawać 3-4 stypendia rocznie w kwocie do 10 000 funtów każde.
O stypendia mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które w momencie składania wniosku nie przekroczyły 25 roku życia, realizujące projekty badawcze z zakresu:
 • językoznawstwa,
 • historii literatury (polskiej lub angielskiej – szczególnie preferowane będą tematy wiążące się z osobą i twórczością Patrona fundacji),
 • projekty translatorskie (tłumaczenia dzieł literatury polskiej na język angielski i angielskiej na polski),
 • związków historycznych i kulturowych polsko-brytyjskich,
 • naukowych edycji dokumentów polskiego życia literackiego na obczyźnie,
 • oraz młodzi pisarze i poeci, pragnący wykorzystać pobyt za granicą dla realizacji zamierzeń twórczych.
Stypendium (w każdej z kategorii) jest przyznawane na pobyt poza Polską w celu realizacji projektu badawczego, edytorskiego lub artystycznego. Stypendysta sam decyduje o terminie wykorzystania przyznanej kwoty do końca roku kalendarzowego, w którym stypendium przyznano. Wnioski należy składać w „Archiwum Emigracji” do 15 maja 2015 r. Jury (Rada Naukowa i Redakcja „Archiwum Emigracji”) wybierze po 2 kandydatury na każde stypendium – ostateczną decyzję podejmują przedstawiciele Fundacji. Wszelkie publikacje (naukowe i artystyczne), powstałe w wyniku wykorzystania stypendium, ukazując się w druku muszą być opatrzone adnotacją, że zostały przygotowane z pomocą Fundacji.
Informacje pochodzą ze strony www.bu.umk.pl

Kontakt

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Pietrkiewicza w Londynie oraz "Archiwum Emigracji"
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń
tel. 56 611 43 91
tpae@bu.uni.torun.pl
www.bu.umk.pl