Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci32
 • absolwenci29
 • doktoranci28
 • naukowcy24
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie4
 • inne4
 • języki obce2
 • prawo3
 • informatyka3
 • edukacja1
 • medycyna3
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • ekonomia1
 • DOWOLNA19
 • nauki humanistyczne9
 • historia4
 • stosunki międzynarodowe3
 • sztuka/muzyka1
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • RÓŻNE23
 • marketing/reklama/PR/media1
 • archeologia1
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • Włochy2
 • Europa3
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Nowa Zelandia2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Stany Zjednoczone10
 • Czechy1
 • Belgia1
 • cały świat6
 • Australia1
 • Irlandia1
 • Egipt1
 • Niemcy13
 • Kanada2
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa15
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny4
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium naukowe i literackie im. Jerzego Pietrkiewicza Edycja 2015

organizator:

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Pietrkiewicza w Londynie oraz "Archiwum Emigracji"

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 15.05.2015

Stypendium naukowe i literackie im. Jerzego Pietrkiewicza Edycja 2015

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Pietrkiewicza w Londynie oraz „Archiwum Emigracji” w Toruniu ogłaszają konkurs na stypendium na prowadzenie badań poza Polską oraz na realizację projektu literackiego młodego twórcy.
O liczbie stypendiów przyznawanych w danym roku Fundacja poinformuje w corocznym ogłoszeniu konkursowym. Maksymalnie będzie się przyznawać 3-4 stypendia rocznie w kwocie do 10 000 funtów każde.
O stypendia mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które w momencie składania wniosku nie przekroczyły 25 roku życia, realizujące projekty badawcze z zakresu:
 • językoznawstwa,
 • historii literatury (polskiej lub angielskiej – szczególnie preferowane będą tematy wiążące się z osobą i twórczością Patrona fundacji),
 • projekty translatorskie (tłumaczenia dzieł literatury polskiej na język angielski i angielskiej na polski),
 • związków historycznych i kulturowych polsko-brytyjskich,
 • naukowych edycji dokumentów polskiego życia literackiego na obczyźnie,
 • oraz młodzi pisarze i poeci, pragnący wykorzystać pobyt za granicą dla realizacji zamierzeń twórczych.
Stypendium (w każdej z kategorii) jest przyznawane na pobyt poza Polską w celu realizacji projektu badawczego, edytorskiego lub artystycznego. Stypendysta sam decyduje o terminie wykorzystania przyznanej kwoty do końca roku kalendarzowego, w którym stypendium przyznano. Wnioski należy składać w „Archiwum Emigracji” do 15 maja 2015 r. Jury (Rada Naukowa i Redakcja „Archiwum Emigracji”) wybierze po 2 kandydatury na każde stypendium – ostateczną decyzję podejmują przedstawiciele Fundacji. Wszelkie publikacje (naukowe i artystyczne), powstałe w wyniku wykorzystania stypendium, ukazując się w druku muszą być opatrzone adnotacją, że zostały przygotowane z pomocą Fundacji.
Informacje pochodzą ze strony www.bu.umk.pl

Kontakt

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Pietrkiewicza w Londynie oraz "Archiwum Emigracji"
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń
tel. 56 611 43 91
tpae@bu.uni.torun.pl
www.bu.umk.pl