Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat7
 • Norwegia1
 • online1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowe do Japonii – Fundacja Canon

organizator:

Canon Foundation

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Japonia
termin składania wniosków: 15.09.2016
termin rozstrzygnięcia: 31.12.2016

Stypendium naukowe do Japonii – Fundacja Canon

Fundacja Canon oferuje stypendia badawcze pracownikom naukowym którzy posiadają tytuł doktora lub magistra zainteresowanym realizacją projektu badawczego w Japonii. Od momentu uzyskania najwyższego posiadanego stopnia naukowego od momentu aplikowania do programu nie może minąć więcej niż 10 lat.

Stypendia wahają się od 22,500 do 27,500 Euro na rok. Dla projektów trwających krócej niż rok wysokość stypendium będzie wyliczona na zasadzie proporcji.

O stypendium Fundacji Canon można się ubiegać od momentu, gdy zostanie zawarte porozumienie w sprawie współpracy z ośrodkiem w Japonii. Osoba ubiegająca się o stypendium dokonuje wyboru ośrodka naukowego w Japonii samodzielnie.

Termin składania aplikacji do Sekretariatu Fundacji Canon upływa 15 września 2016 roku

Ostateczne decyzje komisji rekrutacyjnej zostanie wysłana do wnioskodawców przed końcem grudnia tego roku. Z tego powodu najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia realizacji projektu to 1 stycznia 2017 roku.

Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • plan badawczy wraz z oszacowaniem kosztów całkowitych (maksymalnie jedna dwustronna kartka A4),
 • potwierdzenie z instytutu przyjmującej, stwierdzające że wyniki badań lub laboratoria zostaną udostępnione do realizacji projektu,
 • 2 listy referencyjne od 2 osób, które są w stanie wypowiedzieć się na temat kwalifikacji zawodowych i akademickich lub poprzedniej pracy aplikującego,
 • CV aplikującego,
 • 1 kopię zaświadczenia o uzyskaniu stopnia doktora innego najwyższego stopnia naukowego aplikującego lub jego uzyskanych kwalifikacji zawodowych,
 • 1 paszportowe zdjęcie aplikującego,
 • listę publikacji akademickich lub profesjonalnych osiągnięć w porządku chronologicznym.

Informacje pochodzą ze strony: www.canonfoundation.org

LINKI:
Formularz aplikacyjny

Kontakt

Canon Foundation in Europe
P. O. Box 2262
1180 EG Amstelveen
tel. +31 20 545 8934
foundation@canon-europe.com
www.canonfoundation.org