Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci5
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna1
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • prawo1
 • różne17
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Norwegia1
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Kanada1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • cały świat4
 • Wielka Brytania2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowe dla absolwentów – the University of Adelaide (AGRS)

organizator:

The University of Adelaide (AGRS)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Australia
termin składania wniosków: 31.10.2012

Stypendium naukowe dla absolwentów – the University of Adelaide (AGRS)

Stypendium naukowe dla absolwentów the University of Adelaide (AGRS)

Stypendia mogą otrzymać studenci zagraniczni z dowolnego państwa, którzy w ostatnim czasie ukończyli Uniwersytet w Adelaide, w celu przeprowadzenia badań podyplomowych na Uniwersytecie w 2013r.

Kryteria kwalifikacji
Aby mieć ubiegać się o stypendium, student musi:
• być studentem ostatniego roku czteroletnich studiów licencjackich, posiadającym bardzo dobre osiągnięcia i studiującym w ramach rozszerzonego programu kształcenia na Uniwersytecie w Adelaide w 2012r,
LUB na Uniwersytecie w Adelaide w 2011 bądź 2012 ukończyć studia magisterskie z badaniami na tyle zaawansowanymi, aby zostały uznane przez Komisję Rozwoju Badań Naukowych jako wystarczające do otwarcia przewodu doktorskiego,
•  do 31 sierpnia 2013 spełniać warunki do rozpoczęcia podyplomowego dziennego
programu badawczego na Uniwersytecie,
• być studentem zagranicznym oraz
• nie brać aktualnie udziału w programie badawczym Uniwersytetu, związanym ze zdobyciem tego samego stopnia co niniejsze stypendium.

Aktualni studenci studiów doktoranckich oraz kandydaci którzy aplikowali do wcześniejszych edycji stypendiów międzynarodowych nie mogą ponownie aplikować.

Osoba, która otrzyma stypendium jest zobowiązana rozpocząć swój program badawczy do 31.08.2013. W żadnym wypadku stypendium nie może być odłożone na 2014.

Stypendium nie może otrzymać student nagrodzony w inny sposób przez zagranicznego sponsora, Uniwersytet w Adelaide lub władze Australii. Uniwersytet zastrzega sobie prawo wycofania oferty stypendialnej w dowolnym momencie przed rozpoczęciem, jeśli zostanie poinformowany o otrzymaniu przez studenta stypendium o równej lub większej wartości niż oferowane przez Uniwersytet.

Kwoty
Stypendium obejmuje wszystkie opłaty naukowe związane z przewidzianym trwaniem programu badawczego i roczny zasiłek na życie ($23 728 w 2012). Będzie on wypłacany przez dwa lata dla magistrantów i trzy lata dla doktorantów. Przedłużenie jest możliwe tylko dla programów doktoranckich. Stypendium nie obejmuje innych zasiłków, w tym zasiłku OSHC (Overseas Student Health Cover).

Termin zgłaszania wniosków upływa 31.10.2012.

Zaleca się, aby kandydaci złożyli wnioski i wszystkie wymagane dokumenty w Centrum Absolwenta w Adelaide (the Adelaide Graduate Centre) długo przed ostatecznym terminem. Zgłoszenia niekompletne w dniu 31.10.2012, nie będą brane pod uwagę. Wyniki zostaną ogłoszone do 21.12.2012

Jak aplikować?
Nie ma osobnego formularza dla stypendiów AGRS. Aby się zgłosić należy zaznaczyć ‘Yes’ przy pytaniu “Do you wish to be considered for all scholarships for which you are eligible?” w części 8 ‘Finance’ formularza ‘International Postgraduate Research Application Form’.Wymagane są też referencje dwóch pracowników naukowych. Odpowiednie dokumenty można znaleźć na stronie http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/admission/form.html#Intl

Nie potrzeba przedstawiać dowodu studiów na Uniwersytecie w Adelaide ani żadnych osiągnięć sprzed rekrutacji na Uniwersytet, ponieważ wszystkie te informacje znajdują się we wcześniej składanych dokumentach.

Kontakt
Adelaide Graduate Centre
Level 6
115 Grenfell Street
THE UNIVERSITY OF ADELAIDE
SA 5005
AUSTRALIA

Email: graduate.centre@adelaide.edu.au
Tel.: +61 8 8313 5882
Fax: +61 8 8313 5725
www.adelaide.edu.au

Informacje pochodzą ze strony www.adelaide.edu.au

Kontakt

The University of Adelaide (AGRS)
www.adelaide.edu.au