Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci12
 • absolwenci12
 • doktoranci19
 • naukowcy12
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • projektowanie/architektura2
 • ekonomia/biznes5
 • sztuka/muzyka6
 • różne18
 • prawo1
 • języki obce1
 • nauki humanistyczne/społeczne6
 • literatura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Japonia1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Norwegia1
 • Portugalia1
 • Włochy4
 • Wielka Brytania1
 • Szkocja1
 • Europa3
 • Czechy2
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Finlandia1
 • Polska1
 • Turcja1
 • Australia1
 • Słowacja3
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Kanada1
 • Szwecja1
 • Niemcy4
 • Austria1
 • Francja1
 • Indie1
 • Nowa Zelandia1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Holandia3
 • Hiszpania1
 • Belgia1
 • cały świat3
 • online1
 • Singapur1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma3
 • instytucja rządowa4
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Nauk Humanistycznych w Erze Cyfrowej DigiHum

organizator:

Centre for Advanced Study Sofia

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Bułgaria
termin składania wniosków: 31.03.2022

Stypendium Nauk Humanistycznych w Erze Cyfrowej DigiHum

Centrum Studiów Zaawansowanych w Sofii oferuje stacjonarne stypendia DigiHum, trwające od pięciu do dziewięciu miesięcy, naukowcom z tytułem doktora spoza Bułgarii. Organizatorzy zapraszają do składania wniosków zarówno młodszych, jak i starszych stypendystów.

Program stypendialny „Znaczenie Nauk Humanistycznych w Erze Cyfrowej” (DigiHum), organizowany jest wspólnie przez Centrum Studiów Zaawansowanych w Sofii oraz New Europe College w Bukareszcie, przy wsparciu finansowym Fundacji Porticus. Program ma na celu wyeksponowanie potencjału nauk humanistycznych, ich krytycyzmu i funkcji poznawczych poprzez otwarcie ich na zagadnienia istotne we współczesnym cyfrowym świecie – zagadnienia „praktyczne”, ale także epistemologiczne, etyczne, filozoficzne itp. Program ma obejmować jak najszerszy zakres tematów związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi, pod warunkiem, że łączą się one ze współczesnymi debatami lub głównymi wyzwaniami dla kondycji ludzkiej, wynikającymi z postępu technologicznego i „cyfrowej nowoczesności”.

Program opiera się na przekonaniu, że istnieje znaczna wartość dodana dla badaczy zajmujących się naukami humanistycznymi, niezależnie od ich dziedziny. Zachęcani są więc do ponownego przemyślenia swoich tematów w kontekście problematyki współczesnego świata (czy to zagadnień politycznych, etycznych, religijnych czy akademickich).

Program skierowany jest do międzynarodowych naukowców.

Wybrani stypendyści mają prawo do:

 • miesięcznego stypendium w wysokości 850 euro (podlegającego 10% podatkowi dochodowemu) na pokrycie kosztów utrzymania związanych z pobytem w Sofii;
 • zakwaterowania w Sofii, składającego się z pomieszczeń mieszkalnych i miejsca do pracy. Stypendyści będą mieli również swobodny dostęp do biblioteki CSZ oraz zasobów elektronicznych/baz danych. Otrzymają też dodatkową kwotę na podróż, ubezpieczenie i wizę (do 850 euro);
 • wyjazdu badawczego za granicę (do 1500 euro);
 • pokrycia kosztów badań (do 100 euro na miesiąc stypendium).

Kandydaci mogą składać wnioski na okres pięciu lub dziewięciu miesięcy:

 • 1 października 2022 – 28 lutego 2023 (semestr zimowy)
 • 1 marca 2023 – 31 lipca 2023 (semestr letni)
 • 1 października 2022 – 31 lipca 2023 (cały rok akademicki, dziewięć miesięcy)

Czas trwania stypendium powinien być dobrze uzasadniony szczegółowym planem badań i opisem wybranej koncepcji.

Wybrani stypendyści będą brać udział w cyklicznych seminariach stypendialnych i innych wydarzeniach naukowych organizowanych przez Centrum (warsztaty, konferencje, wykłady itp.). Zaprezentują oni również swój projekt na wykładach lub seminariach. Wyniki ich pracy zostaną podsumowane w pracy (w języku angielskim).

Kandydaci muszą:

 • posiadać obywatelstwo inne niż bułgarskie;
 • mieć ukończone studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;
 • posiadać międzynarodowe doświadczenie badawcze (udział w projektach i konferencjach naukowych) oraz publikacje w recenzowanych wydawnictwach naukowych, które  są mocnym atutem.

Jako międzynarodowa instytucja akademicka, CSZ prowadzi większość swoich projektów w języku angielskim, który jest również językiem seminariów stypendialnych. Dlatego wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Lista dokumentów aplikacyjnych oraz opis procedury naboru znajdują się na stronie internetowej CSZ.

Końcowy termin składania aplikacji: 31 marca 2022

Osoba do kontaktu: Dimiter Dimov, e-mail: dimov@cas.bg

Informacje pochodzą ze strony: cas.bg

Ogłoszenie przetłumaczyła: Alicja Zając

Przejrzyj też inne zagraniczne oferty stypendialne!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Centre for Advanced Study Sofia
7-B, Stefan Karadja Str
Sofia 1000
tel. + 359 2 9803704
cas@cas.bg
cas.bg