Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci11
 • absolwenci16
 • doktoranci15
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura1
 • różne19
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy3
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Ukraina1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium na studia w Wielkiej Brytanii – Donner, Magdalene College

organizator:

Magdalene College

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 01.06.2012

Stypendium na studia w Wielkiej Brytanii – Donner, Magdalene College

Stypendium Donner jest otwarte dla kandydatów z UK i Kanady, z wyróżniającym się potencjałem naukowym i przywódczym. Będą studiować na Uniwersytecie Cambridge w dziedzinie mającej związek z relacjami angielsko-północnoamerykańskimi. Przyjęci kandydaci będą spełniać wstępne wymagania rady studiów dyplomowych na uniwersytecie w Cambridge i zostaną tymczasowo przyjęci do rejestracji na jeden z programów podyplomowych.

Stypendium będzie pobierane przez czas jednego roku począwszy od następnego roku akademickiego (1 października 2012). Wybór wnioskodawców będzie zawężony do tych, którzy posiadają zaświadczone osiągnięcia na polu akademickim zgodne z proponowaną dziedziną studiów, i którzy mogą zademonstrować swój potencjał do wniesienia znaczącego wkładu w życie Magdalene College. Oczekuje się, że we właściwym czasie stypendyście Donner staną się czołowymi postaciami na polu angielsko-północnoamerykańskich relacji. Podczas gdy decyzja o przyjęciu jest zwykle ograniczona do tych którzy uzyskali, lub mają silne perspektywy uzyskania dyplomu z wyróżnieniem pierwszego stopnia (lub odpowiedniego, w Ameryce Północnej), dowód późniejszego rozwoju intelektualnego będzie brany pod uwagę.

By ustalić wartość stypendium w indywidualnych przypadkach, College weźmie pod uwagę wpływy kandydatów z innych źródeł. Maksymalna nagroda która będzie mogła być przyznana stypendyście, który nie ma innych źródeł finansowania to:
Dla wnioskodawców z UK/EU
Grant na utrzymanie: £11,250 (koszty na rok 2012 – 2013)
Opłaty uniwersyteckie: £3,807 (koszty na rok 2012 – 2013)
Opłaty College: £2,295 (koszty na rok 2011 -2012)
Łącznie: £17,415

Trzeba zauważyć, że opłaty uniwersyteckie oraz inne koszty są ustalane corocznie i podlegają rocznemu wzrostowi, który może być znaczący. Obecnie, wzrosty są na poziomie 5% na rok.

Ci, którzy chcą być brani pod uwagę jako potencjalni stypendyści Donner muszą złożyć podania zarówno na uniwersytet jak i do college. W aplikacji uniwersyteckiej, wnioskodawca składa dokumenty do rady studiów dyplomowych (adres: 4 Millane, Cambridge CB2 1RZ), o przyjęcie na uniwersytet jako absolwent, przy pomocy zwykłego formularza GRADSAF który jest udostępniony (w formie papierowej lub elektronicznej) u komisji. Wnioskodawcy muszą być wstępnie zaakceptowani przez wydział prawa zanim ich wnioski będą rozpatrywane przez członków college.
Formularz aplikacyjny do college jest dostępny przez stronę internetową lub na wniosek do asystenta opiekuna studiów dyplomowych w college. Data końcowa to 1 czerwca 2012. Wnioski i popierające referencje muszą być dostarczone w formie papierowej lub załącznikach mailowych przed datą końcową.

Wyniki konkursu powinny być znane do końca lipca 2012.

Od wybranych kandydatów oczekuje się dostarczenia do Donner Foundation krótkiego sprawozdania w sprawie czasu w Cambridge, złożonego w terminie trzech miesięcy od zakończenia kursu.

Tłumaczenie AJ

Informacje pochodzą ze strony www.magd.cam.ac.uk

Kontakt

Magdalene College
www.magd.cam.ac.uk