Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci14
 • absolwenci18
 • doktoranci20
 • naukowcy20
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna6
 • prawo1
 • sztuka/muzyka3
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes4
 • literatura3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • projektowanie/architektura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania1
 • Węgry1
 • Europa3
 • Australia2
 • Czechy1
 • Portugalia1
 • Turcja1
 • online4
 • Kanada2
 • Holandia1
 • Austria1
 • cały świat10
 • Indie1
 • Niemcy10
 • Włochy2
 • Chiny1
 • Norwegia1
 • Szwecja1
 • Unia Europejska1
 • Singapur1
 • Stany Zjednoczone6
 • Szwajcaria3
 • Japonia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa11
 • samorząd3
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Loeb 2020

organizator:

Harvard University Graduate School of Design

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe, projektowanie/architektura, różne, sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
naukowcy, inni
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 06.01.2020

Stypendium Loeb 2020

Stypendium jest skierowane do działaczy społecznych, dziennikarzy, architektów, technologów, urbanistów i projektantów przestrzeni miejskich, aktywistów, architektów krajobrazu, decydentów politycznych oraz artystów publicznych.

Uczelnia zachęca do składania wniosków o stypendium osoby mające doświadczenie w pracy, która koncentruje się modernizacji obszarów zabudowanych i środowiska naturalnego. W skrócie, ludzi, którzy swoje wyjątkowe umiejętności wykorzystują w pracy  w następujących dziedzinach: projektowania, planowania, ochrony oraz krytyki miejsc, w których żyjemy, pracujemy i bawimy się.

Program skierowany jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe, z minimalnym doświadczeniem 5-10 lat w swojej profesji. Organizatorzy poszukują specjalistów posiadających zdolności przywódcze, udowadniających swój potencjał poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji. Możliwości jakie stwarza udział w stypendium, są najbardziej odpowiednie dla tych, którzy mają dość doświadczenia, by zadawać trudne pytania, ale którzy też mają dość czasu, by przez swoją pracę wywrzeć wpływ. Średnia wieku stypendystów Loeb wynosi 42 lata.

Organizatorzy bardziej cenią kreatywną i zmotywowaną historię pracy, niż tradycyjne referencje. Dyplom ukończenia studiów wyższych nie jest wymagany podczas procesu rekrutacyjnego. Zachęca się do składania wniosków specjalistów, którzy posiadają nietypowe doświadczenie zawodowe lub ich kariera przebiega w sposób nieszablonowy oraz zademonstrowali swoje zdolności wprowadzania zmian w swoich sferach zawodowych.

Co oferuje stypendium Loeb:

 • Do 10 stypendiów rocznie dla kandydatów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i całego świata;
 • Czas na naukę i dostęp do zasobów intelektualnych w celu w umocnienia doświadczenia zawodowego i poszerzenia wizji i wiedzy. Wszystko to w służbie przyszłej modernizacji obszarów zabudowanych oraz środowiska naturalnego.
 • Możliwość bezpłatnego brania udziału w zajęciach prowadzonych na Harvardzie i MIT (Massachussets Institute of Technology).
 • Stypendium finansowe oraz zakwaterowanie w Cambrigde, MA.
 • Dostęp do światowej sieci absolwentów, współpracowników i sympatyków.

Nie ma wiele wymogów podczas selekcji. Stypendyści układają swój plan zajęć oparty  o cele, które chcą osiągnąć w czasie trwania stypendium.  Każdy ze stypendystów opracowuje indywidualny plan pracy z udziałem kierownictwa programu. Plan ten jest okresowo aktualizowany. Podsumowanie wyników wykonania planu jest dołączone do ostatecznej oceny na koniec roku.

Od stypendystów oczekuje się udziału przynajmniej w jednych zajęciach w ciągu semestru. Stypendyści mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia w celu realizacji zamierzeń zawartych w planie pracy. Stypendyści mogą brać udział w zajęciach organizowanych przez Harvard College, zajęciach organizowanych przez którąkolwiek z 11 jednostek uczelnianych Harvardu oraz MIT. Stypendyści nie mogą brać udział w zajęciach w zakresie zaliczeń akademickich, ani nie mogą być zapisani na studia wyższe podczas trwania stypendium.

Cotygodniowe  seminaria  przygotowywane są wspólnie przez prowadzących i stypendystów. Jest to czas przeznaczony na przedyskutowanie pomysłów oraz dzielenie się wynikami pracy. Stypendyści mogą organizować dodatkowe seminaria otwarte dla społeczności GSD (Graduate School of Design) oraz dla społeczeństwa o w zakresie swoich zainteresowań często zapraszając swoich współpracowników nie będących stypendystami, aby przedyskutować innowacyjne pomysły i projekty.

Termin składania wniosków: 6 stycznia 2020 roku.

Informacje pochodzą ze strony: loebfellowship.gsd.harvard.edu.

Tłumaczenie AR

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych, dostępne w naszej bazie!

Kontakt

Harvard University Graduate School of Design
48 Quincy Street, Gund Hall 422
Cambridge, MA 02138
tel. +16174959345
loeb_fellowship@gsd.harvard.edu
loebfellowship.gsd.harvard.edu